Česká Republika

Vytvořme naši budoucnost

Inovační strategie České republiky 2019 – 2030

Naše pilíře
Co se povedlo

Pilíře

Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři.

Detaily pilíře

Polytechnické vzdělávání

Vzdělávací instituce by se měly více zaměřit na kreativitu, kritické myšlení a praktické využití předávaných znalostí.

Detaily pilíře

Národní start-up a spin-off prostředí

Start-upy a spin-offy do značné míry ovlivní naše budoucí postavení ve vyspělém světě. Měli bychom je proto brát v potaz.

Detaily pilíře
Všechny pilíře

Co se povedlo

Výzkumné organizace mají dostat více peněz na rozvoj

Výzkumné organizace by měly v budoucnu dostat více peněz. Od roku 2021 by se částka na jejich dlouhodobý rozvoj, takzvaná institucionální podpora, v rozpočtu pro vědu a výzkum měla každoročně zvýšit o čtyři procenta. Memorandum dnes podepsali zástupci vlády a vědců v Praze.

19. 12. 2019

Výzkumné organizace budou od roku 2021 dostávat víc peněz

Výzkumné organizace by podle všeho mohly už od roku 2021 získávat více peněz ze státního rozpočtu České republiky. Konkrétně o celá čtyři procenta více. Více prostředků na výzkum, vývoj a inovace aktuálně potvrdil ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér, Karel Havlíček.

15. 12. 2019

Vědci budou moct snadněji založit spin-off firmu, MPO má návod

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce motivovat všechny veřejné výzkumné instituce k tomu, aby při svých pracovištích více zakládaly takzvané spin-off společnosti. Tyto komerční firmy by měly napomoci převádět výsledky výzkumu do praxe. V Česku jich ročně vzniká zhruba čtyři až pět. Vědecká pracoviště podle MPO zakládají spin-offy nahodile, protože jsou v akademickém prostředí považovány za rizikové. Ministerstvo proto za pomoci právníků vytvořilo návod, jak mají výzkumné organizace postupovat a založení pro ně bylo snazší. V pondělí bude o materiálu jednat vláda.

9. 12. 2019
Přejít na všechny