Česká Republika

Vytvořme naši budoucnost

Inovační strategie České republiky 2019 – 2030

Naše pilíře
Co se povedlo

Pilíře

Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři.
Polytechnické vzdělávání
Vzdělávací instituce by se měly více zaměřit na kreativitu, kritické myšlení a praktické využití předávaných znalostí.
Národní start-up a spin-off prostředí
Start-upy a spin-offy do značné míry ovlivní naše budoucí postavení ve vyspělém světě. Měli bychom je proto brát v potaz.
Digitalizace
Česká republika by jednoznačně měla být více online.
Inovační a výzkumná centra
V rámci vývoje máme co nabídnout už nyní. Co když se ale ještě více zaměříme na aktuální společenské trendy?
Chytré investice
Investice by neměly být jen o penězích. Na první místo patří přidaná hodnota.
Ochrana duševního vlastnictví
Více patentů se rovná většímu dopadu na okolní svět. A my rozhodně máme co nabídnout.
Mobilita a stavební prostředí
Doprava, stavebnictví i logistika u nás potřebují modernizaci a sjednocení.
Chytrý marketing
Česká republika je zemí, která má v budoucnosti své místo. Pojďme to ukázat světu.
Všechny pilíře

Co se povedlo

Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie

Řídit podporu strategických technologií a produktů. Hlavní úkol rady pro podporu strategických technologií a produktů, jejíž vznik dnes schválila vláda. Jde o pracovní organ, který by do budoucna měl řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v ČR chybí. Radu budou tvořit zástupci klíčových odvětví hospodářství, asociací, svazů a komor, ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy a vybraní odborníci.

14. 9. 2020

Se zaváděním osobních ochranných a zdravotnických prostředků od tuzemských výrobců pomáhají nejen dotační programy

Speciální programy, poskytování informací, spolupráce při vývoji, výrobě a certifikování osobních ochranných i zdravotnických prostředků aj. Příklady toho, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu během pandemie koronaviru pomohlo a dál pomáhá nejen českým výrobcům. Spolupracuje také s akademickou obcí, například s Českým vysokým učením technickým v Praze. Díky těmto subjektům tak mimo jiné došlo k vývoji a výrobě respirátoru RP95-M či ventilátoru CoroVent.

14. 9. 2020

MPO podporuje mobilní služby 5. generace. Projekt Záchranka v Karlových Varech představil evropskou novinku: videopřenosy zachraňující lidské životy

Sítě nové generace pomáhají rozvíjet chytrá města i domácnosti. Lidem tak zlepšuje život například virtuální realita, 5G technologie se využívají také ve zdravotnictví, průmyslu, dopravě a dalších odvětvích. Příkladem, jak mohou moderní sítě sloužit lidem, je aplikace Záchranka. Nyní jako první v Evropě spouští videopřenosy i s využitím 5G mezi člověkem v nouzi a záchrannou službou.

9. 9. 2020
Přejít na všechny