Česká Republika

Vytvořme naši budoucnost

Inovační strategie České republiky 2019 – 2030

Naše pilíře
Co se povedlo

Pilíře

Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři.
Polytechnické vzdělávání
Vzdělávací instituce by se měly více zaměřit na kreativitu, kritické myšlení a praktické využití předávaných znalostí.
Národní start-up a spin-off prostředí
Start-upy a spin-offy do značné míry ovlivní naše budoucí postavení ve vyspělém světě. Měli bychom je proto brát v potaz.
Digitalizace
Česká republika by jednoznačně měla být více online.
Inovační a výzkumná centra
V rámci vývoje máme co nabídnout už nyní. Co když se ale ještě více zaměříme na aktuální společenské trendy?
Chytré investice
Investice by neměly být jen o penězích. Na první místo patří přidaná hodnota.
Ochrana duševního vlastnictví
Více patentů se rovná většímu dopadu na okolní svět. A my rozhodně máme co nabídnout.
Mobilita a stavební prostředí
Doprava, stavebnictví i logistika u nás potřebují modernizaci a sjednocení.
Chytrý marketing
Česká republika je zemí, která má v budoucnosti své místo. Pojďme to ukázat světu.
Všechny pilíře

Co se povedlo

Víc než 800 subjektů už projevilo zájem o roční vyzkoušení platebního terminálu zdarma. Žádosti je možné nově podávat až do konce roku 2020

Nově až do letošního 31. prosince mohou podnikatelé žádat o platební terminál zdarma. Termín se prodlužuje i s ohledem na epidemiologickou situaci. Navíc se k memorandu o podpoře bezhotovostních transakcí a digitalizaci plateb připojily další tři subjekty, dohodu tak kromě Ministerstva průmyslu a obchodu podepsalo celkem deset organizací. A zájem o platební terminál na rok zdarma díky uvedené spolupráci v rámci projektu www.ceskoplatíkartou.cz projevilo už víc než 800 podnikatelů.

31. 7. 2020

FAB2024: jedna vize, jedna strategie

Česká republika by ráda uspořádala výroční konferenci FAB v roce 2024. Má jít o vrcholnou akci pro síť výrobních sdílených dílen FabLab (název pochází z anglického Fabrication Laboratory), určených pro jednotlivce k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl.

30. 7. 2020

Podnikatelům v kultuře pomůže nový dotační program, připraveno je 900 milionů korun

Vláda schválila nový dotační program COVID-KULTURA, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo kultury (MK). Pomůže podnikatelům v kulturním a kreativním průmyslu (KKP). O dotaci budou moci požádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli epidemii koronaviru zrušit či přesunout naplánované akce. Určena je i pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či umělce a umělecké agentury, které je zastupují.

22. 7. 2020
Přejít na všechny