Česká Republika

Vytvořme naši budoucnost

Inovační strategie České republiky 2019 – 2030

Naše pilíře
Co se povedlo

Pilíře

Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři.

Detaily pilíře

Polytechnické vzdělávání

Vzdělávací instituce by se měly více zaměřit na kreativitu, kritické myšlení a praktické využití předávaných znalostí.

Detaily pilíře

Národní start-up a spin-off prostředí

Start-upy a spin-offy do značné míry ovlivní naše budoucí postavení ve vyspělém světě. Měli bychom je proto brát v potaz.

Detaily pilíře
Všechny pilíře

Co se povedlo

Podpora chytrých technologických řešení proti koronaviru pokračuje. Chystá se Czech Rise Up 2.0 nejen pro oblast zdravotnictví

Další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0, kterou se podpoří využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru, chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu. A to proto, aby byla Česká republika připravena na případnou druhou vlnu pandemie. V Czech Rise Up 2.0 se tak mají podpořit především projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky.

19. 5. 2020

Pandemie koronaviru urychluje digitalizaci a využívání inovací. Pomáhají zvládat nestandardní a krizové situace

V rekordně krátké době připravená aplikace pro „ošetřovné“ OSVČ, hackathon Hack the Crisis, v němž firmy vyvíjí nová technologická řešení, nebo chatbot, který pro odpovědi na nejčastější otázky jen za prvních 16 dnů využilo téměř 76 tisíc podnikatelů a živnostníků. Také platforma CoVpoint pro propojování nabídek a poptávek, videokonference a další formy on-line komunikace, kdy je do MS Teams v resortu MPO zapojeno přes 1 400 uživatelů, či digitální karta s informacemi o pandemii koronaviru, kterou má nainstalovanou už víc než 1,2 milionů občanů. Konkrétní příklady toho, jak se zvládáním celosvětové situace s COVID 19 pomáhá digitalizace a využívání inovací. Moderní informační a komunikační technologie se do aktuálního dění v současné době zapojují rychleji než za běžného stavu stejně, jako lidé musí rychleji než dřív reagovat na měnící se svět.

13. 5. 2020

O Technologie COVID-19 je velký zájem, MPO je připraveno peníze navýšit

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes začalo přijímat žádostí o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409 milionů Kč. Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. V programu je nyní 300 milionů korun, MPO je připraveno peníze navýšit.

5. 5. 2020
Přejít na všechny