Česká Republika

Vytvořme naši budoucnost

Inovační strategie České republiky 2019 – 2030

Naše pilíře
Co se povedlo

Pilíře

Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři.

Detaily pilíře

Polytechnické vzdělávání

Vzdělávací instituce by se měly více zaměřit na kreativitu, kritické myšlení a praktické využití předávaných znalostí.

Detaily pilíře

Národní start-up a spin-off prostředí

Start-upy a spin-offy do značné míry ovlivní naše budoucí postavení ve vyspělém světě. Měli bychom je proto brát v potaz.

Detaily pilíře
Všechny pilíře

Co se povedlo

Místopředsedkyně Komise Vestager a komisař Breton obdrželi české pozice k umělé inteligenci a otevřeným datům

Témata jako jsou umělá inteligence a otevřená data představují jednu z priorit současné Evropské komise. Česká republika jako dlouhodobý podporovatel jednotného digitálního trhu EU, a proto zaslala výkonné místopředsedkyni Komise Margrethe Vestager a komisaři Thierry Bretonovi návrhy, jak v těchto oblastech postupovat.

17. 2. 2020

Vláda schválila Teze Hospodářské strategie

Základní rámec pro tvorbu Hospodářské strategie České republiky schválila vláda. Po schválení těchto tezí Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví do konce března samotný strategický materiál, který má do roku 2030 nasměrovat stát k finální produkci s vyšší přidanou hodnotou.

22. 1. 2020

Cesta k digitální ekonomice. Vláda schválila materiál k implementaci a rozvoji 5G sítí

Rozvoj digitální ekonomiky a společnosti patří k prioritám vlády. Pomoci s tím má vládou schválený materiál „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Zabývá se tím, jak se k 5G sítím postavit, jak podpořit jejich rozvoj a jak je využívat. V souladu s Inovační strategií v duchu národní hospodářské vize a značky Czech Republic: The Country For The Future.

21. 1. 2020
Přejít na všechny