Akce & Události

Všechny akce
Digitalizace
Ochrana duševního vlastnictví
Chytré investice
Inovační a výzkumná centra
Národní start-up a spin-off prostředí
Chytrý marketing
Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Polytechnické vzdělávání
Mobilita a stavební prostředí
26. 6.

SeminářAktivní spotřebitelé energie – Příležitosti, bariéry a očekávání

MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Kulatý stůl představí aktuální výzkum postojů veřejnosti k možnostem využití příležitosti přechodu právě na typ energeticky aktivního spotřebitele. Nastíníme příklady dobré praxe ze zkoumaných evropských států. Cílem setkání je prodiskutovat nové prvky na energetickém trhu napříč klíčovými zástupci státní správy, energetických společností a spotřebitelů. Během úvodních prezentací vystoupí členové výzkumného týmu: Lucie Matyášová (socioložka), Martin Ander a Petr Novotný (zahraniční část výzkumu) a hosté: advokát Pavel Doucha, David Martínek (ČEZ ESCO), Jaroslav Klusák (energetický manažer Litoměřic). Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím registračního formuláře do 22. června 2020. Následně vám potvrdíme registraci dle kapacit prostoru.

15. 10. 2020

Konference DIGIMEDIA 2020

Kongresový sál České televize

Ani konference DIGIMEDIA 2020 nebyla imunní vůči zlému viru. Proto se přesouvá z původně avizovaného termínu 10. června 2020 na 15. října 2020, přičemž místo konání, Kongresový sál České televize v Praze na Kavčích horách, zůstává stejné. Dalším důvodem této změny je odložení procesu přechodu na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVBT-2, které je důležitým tématem konferenčního programu. Posunutí na podzimní termín tak umožní lépe se věnovat aktuálnímu dění v procesu digitalizace i v médiích.

11. 6. 2020

Online seminář „Databáze správních a soudních rozhodnutí“

online

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro veřejnost online seminář k databázi správních rozhodnutí. Tato databáze je volně dostupná na webu UPV.cz. V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem a základními funkcionalitami databáze. Pro účast na semináři není třeba instalovat žádný speciální software. Budete potřebovat pouze počítač připojený k internetu, webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge a sluchátka s mikrofonem. Předem vám zašleme odkaz, jehož prostřednictvím se k semináři připojíte.

28. 5. 2020

Online seminář Databáze TMView

online

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro veřejnost online interaktivní seminář k národní databázi ochranných známek. Tato databáze je volně dostupná na adrese https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview. Program semináře: V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem a základními funkcionalitami databáze. Pro účast na semináři není třeba instalovat žádný speciální software. Budete potřebovat pouze počítač připojený k internetu, webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge a sluchátka s mikrofonem. Předem vám zašleme odkaz, jehož prostřednictvím se k semináři připojíte. V případě zájmu o účast se registrujte e-mailem na adrese jpavkova@upv.cz.

22. 5. 2020

Online seminář Národní databáze ochranných známek

online

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro veřejnost online interaktivní seminář k národní databázi ochranných známek. Tato databáze je volně dostupná na adrese https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm. Program semináře: V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem a základními funkcionalitami databáze. Pro účast na semináři není třeba instalovat žádný speciální software. Budete potřebovat pouze počítač připojený k internetu, webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge a sluchátka s mikrofonem. Předem vám zašleme odkaz, jehož prostřednictvím se k semináři připojíte. V případě zájmu o účast se registrujte e-mailem na adrese jpavkova@upv.cz.

26. - 27. 5.

WeAre Summit

od září 2020 do června 2021

Trade Mark and Design Education Programme

Alicante

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá Trade Mark and Design Education Programme, který bude probíhat od září 2020 do června 2021. Vzdělávací program je částečně veden formou e-learningu a částečně osobně v Alicante. Přihlašovat se je možné od 18.5. do 30.6. Maximální kapacita je 60 účastníků. Cena celého programu je 1500 EUR.

16. 4. 2020

Seminář Databáze ochranných známek

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, Romarin, eSearch, TMview.

...

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme