Akce & Události

Všechny akce
Digitalizace
Inovační a výzkumná centra
Národní start-up a spin-off prostředí
Chytré investice
Chytrý marketing
Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Polytechnické vzdělávání
Mobilita a stavební prostředí
16. 4. 2020

Seminář Databáze ochranných známek

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, Romarin, eSearch, TMview.

20. 4. 2020

Seminář Databáze Espacenet

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

17. 3. 2020

Smart Region Zlín 2020

Technologické inovační centrum Zlín

Zveme vás na krátký workshop zaměřený na sdílení zkušeností při implementaci konkrétních chytrých řešení i v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Věříme, že setkání nabídne inspiraci a také příležitost k diskusi o tématech chytrých řešení ve Zlínském kraji.

12. 2. 2020

Tisková konference CzechTrade

Ambassador Zlata Husa hotel, Praha 1

Srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci České agentury na podporu obchodu. Rádi bychom představili výsledky hospodaření za uplynulý rok, úspěšné projekty agentury a novinky pro rok 2020. Karel Havlíček, ministr průmyslu, obchodu a dopravy, zároveň vyhodnotí exportní výkonnost České republiky v roce 2019.

13. 2. 2020

Areál ocelárny Böhler, Düsseldorf, Německo

Vládní agentura na podporu exportu CzechTrade připravila vůbec poprvé pro české technologické firmy dvoudenní program na akci Digital Demo Day v Düsseldorfu, největší B2B přehlídce mladých technologických firem a start-upů v Německu. Představí se na ní více než 170 společností, které vyvíjejí moderní technologie a služby v oblastech, jako je virtuální a rozšířená realita, umělá inteligence, automatizace nebo robotika.

3. 3. 2020

Panelová diskuze na téma Spin-off v Inovační strategii České republiky 2019-2030

Národní 1009/3, Praha (Místnost č. 205)

Inovační strategie České republiky 2019–2030 byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104. Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci České republice se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy. Panelová diskuze na téma Spin-off v Inovační strategii České republiky navazuje na předešlou diskuzi "Spin-off - different perspectives", která se konala 6. listopadu 2019 v prostorách Akademie věd ČR za účasti zahraničních hostů. Pozvání k panelové diskuzi "Spin-off v Inovační strategii České republiky 2019-2030" přijali zástupci MPO, CzechInvestu a vědců. Akce se bude konat 3. 3. 2020 od 13.00 na Národní 1009/3, Praha (Místnost č. 205).

21. 1. 2020

Hospodářská vize ČR a Plán investic ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha

Konference je určena zástupcům státní správy, podnikatelské sféry, akademické veřejnosti vč. studentů technických a hospodářských oborů, zástupcům Parlamentu ČR, zastupitelům krajů měst a obcí a reprezentantům všech oborově zainteresovaných organizací, sdružení a spolků.

12. 12. 2019

Seminář Databáze ochranných známek

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, TMview a Madrid Monitor.

...

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme