Bett Show Londýn 2020

Bett Show je název průmyslové výstavy vzdělávacích technologií v Londýně. Jedná se o největší a nejstarší akci podobného zaměření na světě. Záměrem této výstavy není pouze ukázat světu pokrok a nejnovější technologie a inovace z oblasti vzdělávání, nabízí také prostor pro inspiraci a diskuzi nad tím, jak technologie a inovace proměňují podobu vzdělávání po celém světě. Zástupci jednotlivých státních i nestátních institucí zde poukazují na to, jak současný technologický vývoj ovlivňuje svět, ve kterém žijeme, a snaží se identifikovat technologie, které v budoucnosti změní svět nejrozsáhleji.

Více informací

Bett Show je název průmyslové výstavy vzdělávacích technologií v Londýně. Jedná se o největší a nejstarší akci podobného zaměření na světě. Záměrem této výstavy není pouze ukázat světu pokrok a nejnovější technologie a inovace z oblasti vzdělávání, nabízí také prostor pro inspiraci a diskuzi nad tím, jak technologie a inovace proměňují podobu vzdělávání po celém světě. Zástupci jednotlivých státních i nestátních institucí zde poukazují na to, jak současný technologický vývoj ovlivňuje svět, ve kterém žijeme, a snaží se identifikovat technologie, které v budoucnosti změní svět nejrozsáhleji.

Každoročně se zde schází zástupci vzdělávacích, průmyslových, státních a soukromých subjektů z více než 135 zemí světa, aby zde prezentovali své technologie, dovednosti, úspěchy, vize do budoucnosti, ale také to, jak jsou na tyto změny připraveni. Ve společnosti je o tuto akci logicky veliký zájem, více než 35 tisíc návštěvníků a 800 účinkujících je toho dobrým důkazem.

Když opomeneme odbornou část této události ve formě velmi kvalitních besed, přednášek a workshopů, tak častým syndromem mnohého účastníka této průmyslové výstavy vzdělávacích technologií je zpracovávání a přemítání veškerých nových trendů, technologií a inovací, se kterými se na veletrhu setkal a začíná přemýšlet, jak velká a nebezpečná bude vlna v podobě těchto technologií, která se valí nejen na oblasti vzdělávání, ale i průmyslu, zdravotnictví a tak dále.

Dle mého názoru bude nyní mnoho záležet na samotných nejvyšších představitelích jednotlivých států, jak efektivně dokáží na tuto proměnu zareagovat a jak budou připraveni, například v podobě inovační strategie s významným akcentem budoucího vývoje, takové strategie, jakou je například Czech Republic The Country For The Future. Ve vztahu k dalším oblastem, zejména pak ke vzdělávání, klíčovou roli sehrají ředitelé a učitelé, kteří by měli dohlédnout na to, aby se do škol nedostávaly povrchní moderní technologie, řekněme klidně hračky, kterých je v současnosti více než těch opravdu kvalitních s dostatečnou vzdělávací složkou.

Zdroj: MPO (Tomáš Hamberger)

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme