Česká národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019

Ve dnech 7. až 10. října proběhl v prostorách brněnského Výstaviště již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Tentokrát ovšem s jednou, pro nás zásadní změnou. Během minulých ročníků se totiž státní instituce tohoto Veletrhu účastnily takzvaně na vlastní pěst, v rámci svých vzájemně oddělených expozic. Tentokrát jsme ovšem v premiéře uvedli projekt České národní expozice, kde se pod jednou střechou představilo hned 13 státních subjektů.

Více informací

Ve dnech 7. až 10. října proběhl v prostorách brněnského Výstaviště již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Tentokrát ovšem s jednou, pro nás zásadní změnou. Během minulých ročníků se totiž státní instituce tohoto Veletrhu účastnily takzvaně na vlastní pěst, v rámci svých vzájemně oddělených expozic. Tentokrát jsme ovšem v premiéře uvedli projekt České národní expozice, kde se pod jednou střechou představilo hned 13 státních subjektů.

Česká národní expozice Czech Republic: The Country For The Future si klade za cíl usnadnit podnikatelům a firmám přístup ke službám a vytvořit na tomto místě prostředí pro komplexní asistenci stát

Iniciátorem nového přístupu je Ministerstvo průmyslu a ochodu, společně s ním budou na České národní expozici zastoupeny Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany. Mezi spolupracující instituce pak patří Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a Státní zdravotní ústav.

Expozice The Country For The Future na MSV probíhala v pavilonu Z, kde měli návštěvníci přístup ke službám zmíněných institucí a mohli získat rady k jednotlivým fázím jejich podnikání – od inovativní myšlenky, přes její realizaci, financování, marketingovou podporu, až po expanzi do zahraničí. Na expozici byli přítomni odborní konzultanti, kteří na základě potřeb firmy nabízeli odpovídající služby státu. V rámci České národní expozice proběhla také série tematických seminářů, workshopů a doprovodných akcí.

Součástí expozice byla rovněž prezentace Inovační strategie České republiky 2019-2030. Ambicí této strategie je vytvořit z České republiky jednu z nejvíce inovativních ekonomik na světě. Česká republika má silnou tradici v oblasti vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, a proto věříme v oživení a návrat ke svým kořenům inovativního národa, který podporuje a udrží své know-how.

V rámci expozice mohli návštěvníci také zhlédnout prezentace nové generace start-up společností. Nechyběl například tisk sochy z recyklovatelných materiálů, prototyp tisků z kovu nebo speciální aplikace rozšířené a virtuální reality pro průmyslové využití.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme