Co se povedlo

Všechny novinky
Chytré investice
Chytrý marketing
Polytechnické vzdělávání
Digitalizace
Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

Místopředsedkyně Komise Vestager a komisař Breton obdrželi české pozice k umělé inteligenci a otevřeným datům

Témata jako jsou umělá inteligence a otevřená data představují jednu z priorit současné Evropské komise. Česká republika jako dlouhodobý podporovatel jednotného digitálního trhu EU, a proto zaslala výkonné místopředsedkyni Komise Margrethe Vestager a komisaři Thierry Bretonovi návrhy, jak v těchto oblastech postupovat.

17. 2. 2020

Vláda schválila Teze Hospodářské strategie

Základní rámec pro tvorbu Hospodářské strategie České republiky schválila vláda. Po schválení těchto tezí Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví do konce března samotný strategický materiál, který má do roku 2030 nasměrovat stát k finální produkci s vyšší přidanou hodnotou.

22. 1. 2020

Cesta k digitální ekonomice. Vláda schválila materiál k implementaci a rozvoji 5G sítí

Rozvoj digitální ekonomiky a společnosti patří k prioritám vlády. Pomoci s tím má vládou schválený materiál „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Zabývá se tím, jak se k 5G sítím postavit, jak podpořit jejich rozvoj a jak je využívat. V souladu s Inovační strategií v duchu národní hospodářské vize a značky Czech Republic: The Country For The Future.

21. 1. 2020

Výzkumné organizace mají dostat více peněz na rozvoj

Výzkumné organizace by měly v budoucnu dostat více peněz. Od roku 2021 by se částka na jejich dlouhodobý rozvoj, takzvaná institucionální podpora, v rozpočtu pro vědu a výzkum měla každoročně zvýšit o čtyři procenta. Memorandum dnes podepsali zástupci vlády a vědců v Praze.

19. 12. 2019

Výzkumné organizace budou od roku 2021 dostávat víc peněz

Výzkumné organizace by podle všeho mohly už od roku 2021 získávat více peněz ze státního rozpočtu České republiky. Konkrétně o celá čtyři procenta více. Více prostředků na výzkum, vývoj a inovace aktuálně potvrdil ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér, Karel Havlíček.

15. 12. 2019

Vědci budou moct snadněji založit spin-off firmu, MPO má návod

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce motivovat všechny veřejné výzkumné instituce k tomu, aby při svých pracovištích více zakládaly takzvané spin-off společnosti. Tyto komerční firmy by měly napomoci převádět výsledky výzkumu do praxe. V Česku jich ročně vzniká zhruba čtyři až pět. Vědecká pracoviště podle MPO zakládají spin-offy nahodile, protože jsou v akademickém prostředí považovány za rizikové. Ministerstvo proto za pomoci právníků vytvořilo návod, jak mají výzkumné organizace postupovat a založení pro ně bylo snazší. V pondělí bude o materiálu jednat vláda.

9. 12. 2019

Jak si Česká republika stojí na poli kosmických aktivit a letectví?

Oblasti kosmických aktivit a letectví představují pro Českou republiku místo dlouhodobého zájmu. A skutečně – jen během letošního podzimu se povedlo pokročit hned v několika zajímavých projektech současně.

29. 11. 2019

Hodnocení výzkumu nově zřejmě nebude záležet pouze na výsledcích

Hodnocení výzkumu a vývoje by se ponovu nemuselo odvíjet pouze od dosažených výsledků. Krom jejich kvantitativního počtu by se měla zohlednit i kvalita. Vyplývá to z vládní novely zákona o podpoře výzkumu, kterou dnes Sněmovna schválila. Normu nyní dostane k projednání Senát.

27. 11. 2019

Česká národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019

Ve dnech 7. až 10. října proběhl v prostorách brněnského Výstaviště již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Tentokrát ovšem s jednou, pro nás zásadní změnou. Během minulých ročníků se totiž státní instituce tohoto Veletrhu účastnily takzvaně na vlastní pěst, v rámci svých vzájemně oddělených expozic. Tentokrát jsme ovšem v premiéře uvedli projekt České národní expozice, kde se pod jednou střechou představilo hned 13 státních subjektů.

13. 11. 2019

Představujeme jednotnou identitu a prezentaci České republiky

Naplňujeme hned několik části z pilíře Chytrého marketingu, jehož hlavním úkolem je zavedení jednotné komunikace České republiky a využívání značky Czech Republic The Country For The Future jako národního hospodářského brandu České republiky. Veškeré aktivity připravujeme v souladu všech klíčových partnerů, národních značek a synergické spolupráce pro přehlednou a důstojnou komunikaci směrem k občanům České republiky a profilaci státních priorit směrem do zahraničí.

28. 10. 2019

Semináře MPO a partnerů Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Dne 3. října 2019 proběhl za hojné účasti českých podnikatelů v pořadí již čtvrtý seminář na téma Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků, který pořádá MPO ve spolupráci s partnery. Předchozí semináře se konaly v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. Semináře, které navštívily stovky podnikatelů, se věnovaly nejpalčivějším problémům a překážkám na vnitřním trh EU, především v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků.

25. 10. 2019

V roce 2018 byly investice do vědy a výzkumu rekordní

Loňský rok byl pro český výzkum a vývoj zásadní. Investice do těchto oblastí vzrostly meziročně o 12,3 miliardy korun a celkem zde bylo vydáno 102,8 miliardy. Zároveň rostl i počet samotných výzkumníků.

24. 10. 2019

Digitalizace – příprava projektu 5G

V srpnu tohoto roku se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konala jednání ohledně nástupu implementace a rozvoje sítě 5G. Nová síť bude efektivnější a rychlejší než stávající přenosová řešení a na její bázi by měl vzniknout celý ekosystém dalších služeb. Za všechny jmenujme například iniciativu Smart Cities, která by moderní technologie zařadila přímo do každodenního života nás všech.

15. 10. 2019

Nový školní předmět technika

Na začátku tohoto školního roku se žáci druhého stupně na vybraných školách poprvé seznámili s novým předmětem techniky. V něm se postupně seznámí s praktickými dovednostmi, které jsou aktuální pro dnešní dobu a chybět nebudou ani digitální technologie.

15. 10. 2019

Odpočty na vědu a výzkum

Letos v březnu vešla v platnost také novela pro pravidla daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Změnil se tak celý proces uplatňování odpočtů a důraz byl kladen především na snížení jeho administrativní náročnosti.

15. 10. 2019

Program podpory The Country For The Future

Na soubor inovačních strategií The Country For The Future vyhradilo Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 6,1 miliardy korun – v období let 2020-2027. Hlavním cílem této iniciativy je představit Českou republiku jako zemi, která má světu co nabídnout – a aktivně zvyšovat přidanou hodnotu tuzemské produkce. Důraz bude kladen na mentoring start-upů, spin-offů i práci jednotlivců.

15. 10. 2019

Zahájení projektu debyrokratizace vědy

Vědecká a výzkumná činnost patří k hlavním nositelům budoucích inovací. Je tak samozřejmostí, že činnost pracovníků v těchto odvětvích musí být co nejvíce osvobozena od zbytečných byrokratických a administrativních úkonů. Díky tomu bude mít věda „volné ruce“ a obecný inovační proces se zjednoduší a zrychlí.

9. 10. 2019

Internet do každé obce – realizace projektu pokrytí bílých míst

I v roce 2019 se český venkov ještě čas od času potýká s nedostatečným připojením k internetu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zapojilo do iniciativy, jejímž cílem je zajistit stabilní internetové připojení na všech takzvaných „bílých místech“. Zdejším obyvatelům tak bude usnadněn každodenní i pracovní život.

9. 10. 2019

Rozjetí pilotního projektu tandemové výuky a humanoidem

Tandemová výuka, tedy výuka ve dvou, má velký pozitivní dopad na vzdělávání dětí a mládeže. V rámci iniciativy umělé inteligence je tak nasnadě zavedení podobného projektu s humanoidní bytostí. Výsledky takového pilotního projektu by mohly změnit náš pohled na celou řadu oblastí lidské činnosti.

9. 10. 2019

Příprava duálního vzdělávání

Duální systém vzdělávání je odborníky považován za budoucnost školství. Krom běžné výuky aktivně probíhá také takzvané učení v praxi a žáci se připravují přímo ve firmách, kde mohou nasbírat cenné poznatky a zkušenosti. Podobné systémy jsou dnes již standardem například v Německu a dalších západních zemích.

9. 10. 2019

Digitalizace stavebnictví – příprava rekodifikace stavebního práva

V rámci komplexní iniciativy Průmysl 4.0 se fenomén digitalizace dotkne výraznější měrou i stavebnictví. Mezi hlavní cíle patří digitalizace stavebních plánů a aktualizace kodifikace stavebního práva.

9. 10. 2019

Nový systém hodnocení velkých výzkumných infrastruktur

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dlouhodobě pracuje na zlepšení systému hodnocení a financování velkých výzkumných infrastruktur. I v této oblasti se bude výzkum nově hodnotit podle Metodiky M2017+, která upřednostňuje kvalitativní výsledky a výsledný dopad jednotlivých projektů před kvantitativními měřeními.

9. 10. 2019

Rok digitálního podnikání 2019

Na začátku letošního roku byla odstartována kampaň Rok digitálního podnikání 2019. Jejím koordinátorem je Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. V rámci kampaně jsou mimo jiné realizovány i různé vzdělávací akce nebo speciální road show s představením zajímavých technologií.

7. 10. 2019

Nový systém hodnocení institucionální podpory M2017+

V první polovině letošního roku proběhla změna systému hodnocení činnosti výzkumných organizací. Od minulého systému, který byl založen převážně na kvantitativních měřeních, jsme se přesunuli k hodnocení kvalitativního provedení výzkumu a jeho následného dopadu. Tento systém zpětné vazby upravuje Metodika M2017+.

7. 10. 2019

Program podpory TREND

Ministerstvo průmyslu a obchodu v letošním roce odstartovalo program TREND na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tento projekt realizuje Technologická agentura České republiky.

7. 10. 2019

Příprava projektu AI Centrum

Fenomén umělé inteligence (AI) je v současnosti rovněž celoevropskou prioritou. Umělá inteligence aktuálně tvoří jednu z hlavních priorit Evropské komise V plánu je vybudování čtyř sítí výzkumných center, které budou financovány z rozpočtu EU, a následně rozvíjet celý ekosystém projektů na bázi AI.

7. 10. 2019

Realizace strategie umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) je aktuálně žhavým tématem. Informační a komunikační technologie nám nadále mají zjednodušovat život, zároveň ale mají například i potenciál zvýšit naši bezpečnost.

7. 10. 2019

Nová energetika

Nová energetika je zelená, šetrná k životnímu prostředí a efektivní. A pomáhá šetřit náklady. To jsou na energetickém poli hlavní cíle i pro naši republiku.

7. 10. 2019

Zaměstnávaní cizinců

Nedostatek pracovníků na tuzemském trhu práce a stále větší poptávka po expertních zaměstnancích ze strany českých firem bude řešit novela zákona o pobytu cizinců. Naše vláda zároveň připravuje také několik speciálních programů, které zaměstnávání lidí i mimo země Evropské unie usnadní.

7. 10. 2019

Budování strategických inkubátorů

Podnikatelské inkubátory jsou ve světě velmi populární záležitostí. A v posledních letech se jim dobře daří i u nás v České republice. Mladé start-upy a menší firmy tady mohou získat dostupnější kanceláře, laboratoře, a především sbírat a sdílet zkušenosti.

7. 10. 2019

Investiční pobídky

6. září vstoupila v platnost nová úprava zákona č. 72/2000 SB., o investičních pobídkách. Změny se týkají zejména zvýhodnění projektů s nadprůměrnou přidanou hodnotou – například technologických center nebo center strategických služeb.

7. 10. 2019

Rekordní zdroje pro vědu

Ministerstvo průmyslu a obchodu má pro příští rok schválen rozpočet ve výši 37,5 miliardy korun – tedy o celé dvě miliardy více než tomu bylo letos. Zvláštní důraz bude od příštího roku kladen především na vědu – rozpočet pro výzkum, inovace a vývoj je stanoven na 37 miliard korun – o miliardu více než pro rok 2018. Tyto rozpočty budou navíc zajištěny bez přispění zdrojů EU.

7. 10. 2019

Živnostenský balíček

Společná iniciativa Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí dala vzniknout desateru podnikatelských opatření, které mají za úkol snížit byrokratickou a administrativní náročnost živnostenského prostředí.

7. 10. 2019

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme