MPO spouští Czech Rise Up 2.0, v programu na výzkum proti koronaviru je připraveno sto milionů korun

V rekordně krátkém čase Ministerstvo průmyslu a obchodu na jaře spustilo program Czech Rise Up a podpořilo projekty inovativních firem, které pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Ve středu 18. listopadu MPO spustilo pokračování programu – Czech Rise Up 2.0, který se zaměří na oblast výzkumu a zdravotnictví.

Více informací

V rekordně krátkém čase Ministerstvo průmyslu a obchodu na jaře spustilo program Czech Rise Up a podpořilo projekty inovativních firem, které pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Ve středu 18. listopadu MPO spustilo pokračování programu – Czech Rise Up 2.0, který se zaměří na oblast výzkumu a zdravotnictví. 

„Podpora v pokračování úspěšného programu by měla jít například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, na nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V prvním programu bylo rozděleno vládou přidělených 170 milionů mezi více než 60 projektů, které byly veřejností oceňovány, ať už šlo o medicínské aplikace přímo během jarní krize, přes technologie krizi předcházející, až po řešení ekonomických následků. Věřím, že tato navazující výzva nám výrazně pomůže i v tomto období.“

Podporováno bude i dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace. 

V Czech Rise Up 2.0 je možné podávat žádosti od 18. listopadu do 17. prosince 2020. Žádat mohou podnikatelé a výzkumné organizace. Podpora bude poskytována formou dotace a je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele na jeden projekt činí 10 mil. Kč a míra podpory je stanovena ve výši 75 % způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp2.0@mpo.cz.

Jsem rád, že se podařilo alokovat další prostředky na relevantní výzkum v boji proti covidu a efektivně tak využít pravidel dočasného rámce Evropské komise. Díky inovativním medicínským řešením lze tak snížit dopady i v této fázi pandemie,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Z prvního Czech Rise Up MPO kromě zavedení či rozšíření výroby ochranných pomůcek podpořilo například projekty vývoje automatizovaného přístroje pro extrakci virové RNA ze vzorků pacientů, vývoje ochranných kompozitových přileb pro integrovaný záchranný systém, vývoj nového typu oxygenerátoru pro podporu dýchání či projekt vytvoření funkčního prototypu aplikace s tréninkovým pracovištěm JIP ve virtuální realitě. Uspěl i projekt digitálního vrátného, bezdotykové automatické samoobsluhy nebo vývoj nových svítidel se zdrojem pro sterilizaci prostoru.

Příjem žádostí o podporu v programu byl spuštěn 2. dubna 2020 a zastaven 15. května 2020, během tohoto období Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo celkem 236 žádostí, přičemž k 13. listopadu 2020 bylo podpořeno 64 projektů s celkovou výší dotace 161,9 mil. Kč a bylo vyplaceno 26,8 mil. Kč.

Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe. Ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 – 2030 v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: the Country for the Future. V činnostech MPO pokračuje, mimo jiné chystá podporu spin-off prostředí a akademické sféry, která se rovněž zapojuje do boje s COVID-19.  

Projekty podpořené v rámci programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
Podporovaná aktivita A – výroba ochranných

prostředků proti COVID

Příjemce Popis činnosti Dokončení projektu Uznatelné náklady (tis. Kč) Výše dotace (tis. Kč) Vyplaceno (tis. Kč)
3Dees Industries s.r.o. výroba „těla“ respirátoru/polomasky na 3D tiskárně 12/2020; 03/2021 2 284,312 1 142,156  
TITAN-MULTIPLAST s.r.o. ochranné obličejové štíty a přepážky, rychlý vývoj a výroba nových ochranných prostředků 2021 1 907,400 953,700  
Nano Medical s.r.o. výroba operačních masek 11/2020 1 672,720 836,360  
DINA-HITEX, spol. s r.o. výroba ústenek zejména pro zdravotnický personál 12/2020 10 400,000 5 200,000 4 750,000
MERTLIN s.r.o. výroba ústenek 2020 10 290,298 5 145,149 5 145,149
AVEFLOR, a.s. nasazení technologií pro výrobu dezinfekčního přípravku Anti-COVID, dezinfekce na ruce a rychlého uvedení na trh. Cílem je v co nejrychlejší době vyrobit přípravky v dostupném balení pro běžné a profesionální použití – maloobjemová balení od 50 do 1000 ml)  09/2020 4 600,000 2 300,000  
LabMediaServis s.r.o. zvýšení kapacity výroby jednotných odběrových sad pro udržení klinického vzorku pacienta od doby výtěru k době předání v laboratoři 06/2020 2 132,597 1 066,298 1 000,856
OKULA Nýrsko a.s. Zásadní navýšení výrobních kapacit pro výrobu certifikovaných ochranných optických prostředků – ochranné brýle a štíty 2020 10 802,658 5 029,000  
REFIL, spol. s r.o. Výrazné navýšení výrobních kapacit – filtračních polomasek proti částicím neboli respirátorům 12/2020 10 347,967 5 173,983  
LINET spol. s.r.o. Modifikace a uvedení do provozu výrobní linky pro výrobu nemocničních lůžek pro intenzivní péči 07/2020 1 907,560 953,780  
Entry engineering s.r.o. zahájení výroby ochranných štítů 2021 1 814,432 907,216 850,937
ProtoFinal s.r.o. výroba HANDPROTECTORu – náhrada jednorázových rukavic 09/2020 3 189,620 1 594,810  
Gumárny Zubří, a.s. podpora rychlého zavedení chytrého řešení speciální ochranné masky s označením CM -6 v boji proti COVID – 19 10/2020 7 760,299 2 004,744  
ECOTEXTIL, s.r.o. navýšení kapacity výroby filtračních mikrovlákenných netkaných textilií MICROVAC určených do roušek a respirátorů 12/2020 6 012,456 3 006,228  
PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. Odladění vlastností a navýšení výrobních objemů respirátorů BreaSAFE, které patří do nejvyšší třídy ochrany FFP3 12/2020 4 290,000 2 145,000 1 176,800
One3D s.r.o. výroba certifikovaných respirátorů a ochranných štítů 07/2020 4 041,190 2 020,595  
Podporovaná aktivita B – využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských i nemedicínských řešení proti COVID do praxe
Příjemce Popis činnosti Dokončení projektu Uznatelné náklady (tis. Kč) Výše dotace (tis. Kč) Vyplaceno (tis. Kč)
SPUR, a.s. Finální dokončení produktu „antivirus respirátor“, a to na základě již funkční a běžící technologie elektrospinningu výroby nanovlákenných netkaných struktur pro vlastní filtraci vzduchu, jedná se především o aplikaci filtrační membrány do masky respirátoru s třídou FFP1-FFP3 12/2020 6 624,900 3 797,430  
Bone Systems s.r.o. Vývoj fintechové mobilní aplikace pro zlepšení finanční gramotnosti a informovanosti spotřebitelů + napojení na další nefinanční služby přes API 3/2021 4 600,00 3 220,00  
VIDIA spol. s r.o. Vývoj a následná výroba ELISA soupravy pro diagnostiku protilátek proti COVID-19, souprava umožní provádět větší množství testů naráz a využívat pro ně i již běžně používané automatizované systémy v laboratořích 2020 2 701,250 1 890,875  
GoOut, s.r.o. platforma „Kultura online“ – (placená) prezentace umělců 2020 3 930,000 2 418,500  

EETpro s.r.o.

registrace malých podnikatelů a živnostníku do EET + bezplatná evidence tržeb 10/2020 7 043,650 4 930,555  
Atlantis PC s.r.o. vývoj nového nástroje diagnostiky finančního zdraví pro malé a střední podniky (MSP).  SW aplikace funkční nejen pro hardware typu PC, ale i pro další hardware (tablety, telefony) podniků bude určena k široké distribuci v první vlně několika tisícům MSP, v zásadě jako freeware za symbolickou cenu výrobních a distribučních nákladů, přednostně pro členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a všechny další zájemce v segmentu MSP o otestování vlastního finančního zdraví v období od 4. čtvrtletí 2020 06/2021 3 800,000 2 660,000  
MyStay s.r.o. bezkontaktní recepce pro hotely a ubytovací služby 08/2020 5 175,600 2 755,480  
Deeplab s.r.o. vývoj a zavedení výroby systému I-CARE vzdálený monitoring -zařízení je možné jednoduše nainstalovat na jakoukoliv postel, která je pomocí čtyř cenově dostupných čidel napojena do systému centrálního dohledu, který neustále pomocí umělé inteligence sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta. 09/2021 6 489,961 4 469,524  
Santiago chemikálie s.r.o příprava setů s potencionálními antivirotickými látkami proti COVID-19, které budou nabídnuty virologickým a mikrobiologickým laboratořím k testování. 12/2020 3 512,500 2 458,750  
BLOCK a.s. vývoj autonomních zařízení pro dezinfekci pomocí par peroxidu vodíku (autonomní generátor par peroxidu vodíku využívaný pro dekontaminaci prostor a nízkoteplotní autonomní sterilizační kabina s cirkulačním VHP procesem) 03/2021 4 473,180 3 131,226  
Gamatec s.r.o. vytvoření modulárního systému aplikace bezoplachového mytí rukou 2020 721,500 505,050  
ECOONE EUROPE s.r.o. Implementace speciálních vzduchových filtrů, germicidních lamp a dalších antivirálních a antibakteriálních komponentů 06/2020; 11/2020 3 903,050 1 827,309  
EDHANCE s. r. o. distanční výuka matematiky 04/2021 4 353,375 3 047,363  
Store Invent s.r.o. Bezdotyková automatická samoobsluha 09/2020 4 530,000 3 171,000 1 277,140
TNS SERVIS s.r.o. finalizace vývoje včetně technického dokončení robotizované výrobní linky na výrobu zdravotnických roušek 12/2020 4 123,459 2 886,421  
KP – KOPRO s.r.o. finalizace technické přípravy a zahájení výroby 2 typů respirátorů FFP2 a FFP3 09/2020 2 742,857 1 920,000  
KOVOPLAST, výrobní družstvo zhotovení 4 prototypových forem pro výrobu respiračních masek lisováním 12/2020 2 320,000 1 624,000  
Flying Kale s.r.o. virtuální cestovatelské zážitky pro seniory 08/2020 995,800 697,060  
Synga, s.r.o. vytvoření odběrových setů pro stanovení DNA i RNA analýzy nákazy COVID-19 z nosních dutin 03/2021 2 010,645 1 407,451  
SmartGuide s.r.o. digitální průvodce po Česku 12/2020 2 148,213 1 503,749  
Green Light Solutions s.r.o. digitální vrátný – vytvoření zařízení podporujícího dodržovaní bezpečnostních a hygienických opatření v uzavřených prostorech 06/2020 4 995,000 3 496,500  
Blindspot Solutions s.r.o. vývoj aplikace, která naplánuje přiřazení zaměstnanců do směn tak, aby byla dodržena legislativní pravidla a byl pokryt dostatečný počet personálu s danými dovednostmi při minimalizaci rizika šíření nákazy, použití zejména pro IZS (nemocnice, policie, hasiči) 2021 4 858,456 3 400,919  
ESYST, s.r.o. vývoj a uvedení na trh bezpečného inteligentního germicidního svítidla, které bude fungovat na bázi emitace UV-C záření, které je se svou vlnovou délkou 250-290 nm nejefektivnější pro sterilizaci (desinfekci) vzduchu a povrchů 09/2020 3 686,000 2 580,200  
SYSCAE, s.r.o. dokončení vývoje, validace a optimalizace pro 3D tisk, výroba: respirátory, štít 07/2020 3 718,000 1 997,384  
Acam Solution s.r.o. zajištění automatizace výrobního procesu výroby filtrů do respirátorů a ochranných masek ve spol. SIGMA výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. pro zvýšení kapacity výroby a snížení podílu lidské práce pro zajištění zvýšení výroby. 06/2020 1 623,366 1 136,356 858,265
TriLAB Group s.r.o. vývoj jednorázových štítů vyrobených pomocí vakuového lisování 07/2020 1 850,000 1 295,000 936,835

Podporovaná aktivita C – vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských i nemedicínských řešení proti COVID

Příjemce Popis činnosti Dokončení projektu Uznatelné náklady (tis. Kč) Výše dotace (tis. Kč) Vyplaceno (tis. Kč)
WATREX Praha, s.r.o. Vývoj automatizovaného přístroje pro izolaci (extrakci) virové RNA se vzorků (stěrů) pacientů 2020 4 730,000 4 257,000  
JAN SVOBODA s.r.o. vývoj designu vysoce kvalitní ochranné masky RP95-M pro zdravotnický personál a složky IZS tak, aby bylo možné ji vyrábět sériovými technologiemi v co nejkratším čase 05/2020 770,000 693,000 686,333
VYRTYCH a.s. vývoj nových svítidel se zdrojem pro sterilizaci prostoru 08/2020 1 732,710 1 559,439  
ČVUT v Praze vytvoření SW systému k plánování nezbytných pochůzek při respektování pravidel sociální zdrženlivosti 12/2020; 03/2021 3 071,000 2 763,900  
BiomServ s.r.o vývoj ochranného antivirového nosního spreje pro biologickou ochranu nosní sliznice 12/2020 1 470,000 1 323,000  
DIANA Biotechnologies, s.r.o. vývoj komplexního automatizovaného řešení pro high-troughput testování COVID-19 pomocí PCR metod 09/2020 4 361,366 3 925,229  
Vaše média, s.r.o. vytvoření nezávislého mediálního a komunitního portálu realita5g.cz, který se zaměří na poskytování důvěryhodných informací o 5G sítích, proti spojování 5G se šířením koronaviru  01/2021 1 708,000 1 537,200  
Virtual Lab, s.r.o. vývoj funkčního prototypu aplikace s tréninkovým pracovištěm jednotky intenzivní péče ve virtuální realitě 09/2020 1 115,015 994,500  
Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. Vývoj nového typu oxygenerátoru pro podporu dýchání 2021 1 428,625 1 285,762  
I, Foundation, s.r.o. vývoj virtuální měny 12/2020 5 545,200 4 270,680  
Bc. Barbora Vaculíková WakeUP KID-mobilní aplikace -dětský hlasový průvodce, který vypraví dítě do školy bez (pra)rodičů 01/2021 587,000 528,300  
InoCure s.r.o. vývoj a zavedení výroby nanovlákenných ochranných membrán s filtrační efektivitou na úrovni FFP3 respirátoru  s prodlouženou životností membrány na více než 40 hodin aktivního užití 12/2020 4 390,000 3 951,000  
Prototypum s.r.o. Vývoj modulární celoobličejové masky pro ochranu osob před Covid-19 v návaznosti na projekt covmask.cz 12/2020 3 104,600 2 794,140  
Workpress Aviation s.r.o. vývoj a prototypová výroba respirační nanomasky s ochranou in-out   07/2020 5 072,409 3 353,055  
ADUCID s.r.o. Cílem projektu je dovyvinout a na trh zrychleně nasadit zcela novou certifikovanou službu ověřené mobilní elektronické identity pro široké spektrum bezpečných on-line služeb. Nové řešení umožní důvěryhodnou on-line vzdálenou komunikaci nahrazující osobní kontakt v široké škále životních situací. Dojde nejen ke snížení rizika nákazy Covid 19, ale též k rozšíření bezpečného, spolehlivého a přitom uživatelsky příjemného využívání on-line služeb.  2021 9 536,000 4 698,000  
IQ Structures s.r.o. rychlý vývoj a experimentální ověření systému pro izolaci a efektivní zakoncentrování virových částic koronaviru SARS-CoV 2 z kapalného média 12/2020 5 500,000 4 950,000  
Travel a la carte a.s. digitalizace procesu trasování vzorků v laboratořích a testovacích místech, napojení na platformu, kde se testovaný dozví o výsledku 2021 1 425,000 997,500  
MGM COMPRO s.r.o. Cílem je navrhnout, sestrojit a uvést do výroby speciálně navrženou filtračně ventilační jednotku pro masky a obleky biologické ochrany 10/2020 3 053,060 2 742,480  
Protronix s.r.o. rychlé nasazení  desinfekční soupravy  (fotokatalycký jev) pro dezinfekci vnitřních prostor 03/2021 3 661,238 2 841,514  
EXBIO Praha, a.s. medicínské nástroje pro sledování odpovědi imunitního systému COVID 19 pacienta na léčbu – jednorázové testy pro vyšetření buněčných parametrů z krve u infikovaných pacientů 12/2020 2 599,397 2 339,456  
Compo Tech PLUS, spol. s r.o. vývoj ochranné kompozitové přilby pro osoby, které přicházejí do styku s koronavirovou infekcí 09/2020 2 516,820 2 265,138  
Tatum Blockchain Services s.r.o. vytvoření voucherů na budoucí služby po znovuotevření služeb 12/2020 4 570,000 4 113,000  

Zdroj: MPO

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme