DefSec IH a Centrum Transferu Technologií AV ČR uspořádali workshop Kvantové technologie a jejich využití pro ozbrojené síly

V pátek 8. listopadu 2019 uspořádali Defense and Security Innovation Hub z.ú. a Centrum Transferu Technologií AV ČR druhou událost v sérii workshopů zaměřených na inovace a moderní technologie pod názvem „Kvantové technologie a jejich využití pro ozbrojené síly“. Workshop se konal ve spolupráci s Akademií věd České republiky a nabídl panelovou diskusi tří řečníků: prof. Igora Jexe z Fakulty jaderné a jaderně inženýrské na ČVUT v Praze, prof. Miloslava Duška z Katedry optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a prof. Josefa Lazara z Ústavu přístrojové techniky AVČR.

Více informací

V pátek 8. listopadu 2019 uspořádali Defense and Security Innovation Hub z.ú. a Centrum Transferu Technologií AV ČR druhou událost v sérii workshopů zaměřených na inovace a moderní technologie pod názvem „Kvantové technologie a jejich využití pro ozbrojené síly“. Workshop se konal ve spolupráci s Akademií věd České republiky a nabídl panelovou diskusi tří řečníků: prof. Igora Jexe z Fakulty jaderné a jaderně inženýrské na ČVUT v Praze, prof. Miloslava Duška z Katedry optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a prof. Josefa Lazara z Ústavu přístrojové techniky AVČR.

Událost byla pojata především jako představení tématiky kvantových technologií odborné veřejnosti a dalším zájemcům. Téma aplikovaného využití kvantových technologií má obsáhlé vědecké pozadí, jehož součásti panelisté postupně prezentovali z pohledu jejich osobní expertízy. Prof. Jex představil úvod do kvantové výpočetní technologie a její možná praktická využití. Prof. Lazar hovořil na téma kvantové metrologie (vědní obor zabývající se měřením, pozn.red.) a technické aspekty kvantových technologií. Prof. Dušek v posledním příspěvku diskutoval téma kvantové kryptografie a její aplikace v bezpečnosti a ozbrojených silách.

Celou diskuzi provázely dotazy z publika týkající se jednotlivých oborů a aplikací kvantových technologií. V odpovědi na dotaz, zda kvantová výpočetní technologie v blízké budoucnosti nahradí standartní počítače uvedl prof. Dušek: „Kvantové počítače asi zcela nenahradí běžné počítače. Budou využívány jen pro specializované úlohy, které umí řešit efektivněji. Je pravděpodobné, že budou vznikat hybridní systémy.“

Události se zúčastnilo publikum na místě i vzdáleně přes telekonferenci. Prezidentka DefSef IH Kristina Soukupová na závěr uvedla: „Jsem velice ráda, že DefSec měl tu možnost představit veřejnosti tak složité a obsáhlé téma jako jsou kvantové technologie a otevřít tak debatu o jejích aplikacích pro armádu a společnost. Je to oblast s velkým potenciálem nejen pro bezpečnost, a proto se v blízké budoucnosti chystáme na toto téma navázat dalšími událostmi a dále tak rozvíjet mezioborovou diskuzi.“

Další z řady inovačních workshopů pořádaných Defense and Security Innovation Hubem z.ú. pod názvem „Technologie Blockchain a její vojenské využití“ se bude pořádat opět ve spolupráci s AV ČR dne začátkem roku 2020. Tématem bude představení dalšího z oborů moderní technologie a pokračování diskuse o inovačních a progresivních technologiích a jejich aplikacích pro společnosti a armádu. Pro další informace se obraťte na zástupce Defense and Security Innovation Hubu z.ú. na matej.petracek@dsih.org nebo navštivte oficiální webovou stránku.

Zdroj: DefSec Innovation Hub, z.ú.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme