Doba extrémně mladých podnikatelů právě přichází. Vychází jim vstříc nový občanský zákoník, který umožňuje zplnoletnění už v šestnácti letech života

Mezi českými podnikateli se najdou i takoví, kteří své ambiciózní nápady realizují už jako děti. Podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu bylo ve druhém čtvrtletí letošního roku deset osob mladších osmnácti let s živnostenským oprávněním. Získat svéprávnost však nelze automaticky, je potřeba podat žádost a absolvovat slyšení u příslušného soudu, kde žadatel musí prokázat schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti - tedy představit a obhájit své podnikatelské aktivity. Bezmála šest let tak mladiství v Česku zkoušejí realizovat své podnikatelské vize, uplatňují schopnosti v byznyse a zakládají více či méně úspěšné start-upy a firmy.

Více informací

Mezi českými podnikateli se najdou i takoví, kteří své ambiciózní nápady realizují už jako děti. Podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu bylo ve druhém čtvrtletí letošního roku deset osob mladších osmnácti let s živnostenským oprávněním. Získat svéprávnost však nelze automaticky, je potřeba podat žádost a absolvovat slyšení u příslušného soudu, kde žadatel musí prokázat schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti – tedy představit a obhájit své podnikatelské aktivity. Bezmála šest let tak mladiství v Česku zkoušejí realizovat své podnikatelské vize, uplatňují schopnosti v byznyse a zakládají více či méně úspěšné start-upy a firmy.

Plné znění najdete zde.

Zdroj: Ekonom.cz

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme