Dotazník na podnikatele na vnitřním trhu EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo online dotazník pro podnikatele, kteří působí na vnitřním trhu EU a v zemích EHP. Cílem dotazníku je získat potřebné statistiky o překážkách a bariérách na vnitřním trhu EU tak, aby je České republika mohla využít při prosazování zájmů českých podnikatelů v rámci unijních institucí a při jednání s dalšími členskými státy. 

Více informací

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo online dotazník pro podnikatele, kteří působí na vnitřním trhu EU a v zemích EHP. Cílem dotazníku je získat potřebné statistiky o překážkách a bariérách na vnitřním trhu EU tak, aby je České republika mohla využít při prosazování zájmů českých podnikatelů v rámci unijních institucí a při jednání s dalšími členskými státy. 

Dotazník je koncipován tak, aby byly identifikovány konkrétní překážky a bariéry, se kterými se čeští podnikatelé nejvíce setkávají při poskytování přeshraničních služeb, výrobě a distribuci zboží na vnitřním trhu EU a v zemích EHP. Vnitřní trh EU poskytuje téměř 510 milionům Evropanů přístup ke zboží, službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a kulturnímu bohatství všech členských států EU. Prohlubování vnitřního trhu je jednou z nejdůležitějších priorit České republiky v EU a proto je naší snahou přicházet s novými iniciativami za účelem zlepšování vnitřního trhu. 

Výstupy z dotazníkového šetření poslouží Ministerstvu průmyslu a obchodu v dlouhodobé snaze o odstraňování překážek pro podnikatele na vnitřním trhu EU a v zemích EHP. Zanalyzovaná data budou následně předána Evropské komisi a ve svém důsledku by měla rozpohybovat iniciativu, ve snaze o co nejpřívětivější prostředí pro naše podnikatele.

 

Zdroj: MPO

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme