EN Příprava projektu AI Centrum

Fenomén umělé inteligence (AI) je v současnosti rovněž celoevropskou prioritou. Umělá inteligence aktuálně tvoří jednu z hlavních priorit Evropské komise V plánu je vybudování čtyř sítí výzkumných center, které budou financovány z rozpočtu EU, a následně rozvíjet celý ekosystém projektů na bázi AI.

More info

V těchto Centrech se setkají ti nejlepší vědci a vývojáři na mezinárodní scéně. Doufáme, že jedno takové Centrum excelence vyroste i v Praze. Na jeho přípravě se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu už nyní podílejí pracoviště ČVUT, MFF UK, MUNI, VUT nebo VŠB.

Give an idea

We create the Czech Republic all together. And we are interested in your point of view. We see the key to prosperity and moving forward particularly in cooperation. Have you got an idea? Share it.

Give us your idea

Our partners