FAB2024: jedna vize, jedna strategie

Česká republika by ráda uspořádala výroční konferenci FAB v roce 2024. Má jít o vrcholnou akci pro síť výrobních sdílených dílen FabLab (název pochází z anglického Fabrication Laboratory), určených pro jednotlivce k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl.

Více informací

Česká republika by ráda uspořádala výroční konferenci FAB v roce 2024. Má jít o vrcholnou akci pro síť výrobních sdílených dílen FabLab (název pochází z anglického Fabrication Laboratory), určených pro jednotlivce k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl.

Nápad nasměřovat do tuzemska summit těchto dílen, které bývají zpravidla vybaveny řadou počítačem řízených výrobních strojů, jako je laserová řezačka, CNC frézka, řezací plotter nebo 3D tiskárnou, se zrodil loni. Tehdy se Tomáš, jeden z manažerů pobočky FabLab v Brně, dal na setkání v Egyptě do řeči s Marcem z laboratoře v Leuvenu. Po návratu domů oslovila brněnská FabLab tým nadšenců Make More: debata vyústila v návrh podat společnou kandidátku.

Víc než jen konference

Osou tohoto podniku je snaha, aby se výroční setkání FAB2024 neuskutečnilo jako pouhá konference, nýbrž jako událost, která povzbudí a motivuje všechny vyznavače trendu maker movement – čili zastánce směru, který klade důraz na individuální schopnost být tvůrcem věcí a jejich spotřebitelem zároveň. FAB2024 chce povzbudit obecné povědomí o rozhodovacích procesech ve veřejné a soukromé sféře a přimět sponzory jak k podpoře stávající struktury, tak nových laboratoří Fab. Vznikat mají nové prostory, záměry, akce a iniciativy.

„Podpora kreativní ekonomiky je důležitá pro generováni nápadu, spolupráce, podporu nových projektů, a tím generování inovací a přidané hodnoty. Podobné akce mají podpořit téma tvořivosti a nových technologických řešení v souladu s Inovační strategií České republiky,” zdůrazňuje koordinátor této strategie Robin Čumpelík. V Česku působí sdílené dílny v Praze a Brně.

Odstraňme hranice

Ústřední motto reMoving boundaries vzešlo s velkého počtu diskusí o tom, čeho chtějí pořadatelé dosáhnout. Roli hraje i skutečnost, že se výroční konference nikdy nekonala ve střední ani východní Evropě. Zatímco letos je v západní Evropě registrováno 770 laboratoří, na zbytek světa jich připadá pouhých 120.

„Jsme přesvědčeni, že se nám naskýtá velká šance toto rozložené sil změnit a odstranit nejen meze mezi Východem a Západem, ale také mnohé další,” tvrdí tvůrci záměru. Vedle týmů FabLab Brno a Make More do něj šli lidé z Průša Lab, ČVUT, Moravia Convention Bureau a jejich kolegové ze západoevropských laboratoří FAB.

Od každého něco

Ti všichni připomínají, že Česká republika je skvělým příkladem diverzity. Na relativně malé ploše existují zcela odlišné regiony, jež budují vzájemnou přístupnost. Jsou zde termální prameny na západě, hory na severu, rozlehlé rybníky na jihu a prosluněné vinice na jihovýchodě. Nadto se země může pyšnit historickými městy, unikátními hrady a zámky, tradičními lázněmi a tisíci kilometrů pěších a cyklistických stezek, nemluvě o příležitostech pro byznys. To vše v kombinaci s pověstným českým umem a vynalézavosti místních objevitelů.

I s ohledem na tato fakta není výroční konference FAB za čtyři roky chápána jako „posezení” na jednom místě. Zastánci českého konceptu si přejí pražskou a brněnskou část. První z nich by měla trvat 25 hodin a její účastníky dopraví na jižní Moravu speciální vlak spolu s dalšími experty na tuto problematiku. Cílem je spojit se pod jednu vizi a jednu strategii. Dílčími tématy mají být vzdálenost, trh, rozčlenění a symbióza.

Více na https://fab2024.cz.

Zdroj: ČeskéNoviny.cz

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme