Hodnocení výzkumu nově zřejmě nebude záležet pouze na výsledcích

Hodnocení výzkumu a vývoje by se ponovu nemuselo odvíjet pouze od dosažených výsledků. Krom jejich kvantitativního počtu by se měla zohlednit i kvalita. Vyplývá to z vládní novely zákona o podpoře výzkumu, kterou dnes Sněmovna schválila. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Více informací

Hodnocení výzkumu a vývoje by se ponovu nemuselo odvíjet pouze od dosažených výsledků. Krom jejich kvantitativního počtu by se měla zohlednit i kvalita. Vyplývá to z vládní novely zákona o podpoře výzkumu, kterou dnes Sněmovna schválila. Normu nyní dostane k projednání Senát.

„Tato změna principiálně znamená posun od takzvané kvantity ke kvalitě. Jinými slovy, tuzemský výzkum a vědecké výstupy se nehodnotí už pouze na základě kvantitativních údajů,“ uvedl k novele vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Hodnocení zohlední postoj odborné veřejnosti, světové trendy a ukazatele, které jsou spojeny s kvalitou celé výzkumné organizace.

Normu připravila vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace, podle níž jsou dosavadní pravidla nedostatečná. Poskytovatelé podpory například nemohou dostatečně rozhodovat o rozvoji jimi zřizovaných či financovaných výzkumných organizací. Poslanci do novely vložili s Havlíčkovým souhlasem ustanovení, které umožní podporovat inovace a inovační služby a rozvoj podnikání.

Nynější hodnocení je podle rady založeno jen na hodnocení výsledků, nikoli na hodnocení celkového fungování organizace. Výše podpory je pevně stanovená jako podíl dosažených výsledků na výsledcích všech výzkumných organizací. Podle předkladatelů tak jeden vědecky hodnotný výsledek měl často nižší finanční efekt než několik méně kvalitních.

Zákon by měl podle rady stanovit základní požadavky – uložit povinnost provádět hodnocení či určit osobu, jež bude zodpovědná za přípravu metodiky hodnocení. Hodnocení by pak mělo být ponecháno na samotné metodice. Novela má být legislativním podkladem k novému systému hodnocení vědy, jež je v Česku zaváděn postupně od roku 2017.

Novela má doplnit Informační systém výzkumu, vývoje a inovací o komplexnější sledování výsledků velkých výzkumných infrastruktur. Dosud se v něm shromažďují jen údaje o výsledcích dosažených přímo infrastrukturami, ne však uživatelů, kterým výzkumné infrastruktury slouží na principu otevřeného přístupu.

Zdroj: ČTK

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme