Jak si Česká republika stojí na poli kosmických aktivit a letectví?

Oblasti kosmických aktivit a letectví představují pro Českou republiku místo dlouhodobého zájmu. A skutečně – jen během letošního podzimu se povedlo pokročit hned v několika zajímavých projektech současně.

Více informací

Oblasti kosmických aktivit a letectví představují pro Českou republiku místo dlouhodobého zájmu. A skutečně – jen během letošního podzimu se povedlo pokročit hned v několika zajímavých projektech současně.

Jedná se přitom o základní strategický dokument, jenž je plně v souladu s Inovační strategií České republiky pro léta 2019 až 2030. Hlavní cíle tohoto programu představují budování vlastních kosmických kapacit, stejně jako schopností pro zvýšení excelence a konkurenceschopnosti naší země v tomto směru. Zároveň je také potřeba vytvořit aktivní postavení v mezinárodních vztazích, které povede ke zvýšení viditelnosti ČR. Posledním z cílů je potom maximalizace využití potenciálu a benefitů kosmických aktivit v České republice v celkovém měřítku.

Vzhledem k neustálému zvětšování významu kosmických aktivit pro naši zemi a stejně tak i k vyšší míře integrace tuzemského průmyslu a akademické sféry směrem k projektům mezinárodní spolupráce bude rovněž nutné přistoupit k opatřením, které zefektivní rozhodovací procesy v dané sféře. Současná koordinace konkrétně kosmických aktivit totiž již nepostačuje k tomu, abychom mohli jako země tuto oblast nadále posouvat na nové a nové úrovně. Nabízí se tak několik možností, jak například posílení řídící funkce Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity nebo některé pravomoci přesměrovat přímo na Ministerstvo dopravy.

Pro posílení koordinace kosmických aktivit již také vzniknul tzv. Czech Space Team, který představuje aktivní složku Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity. Cílem této platformy je koncentrace aktivních zástupců rezortů a projektů v rámci těchto aktivit a urychlit tak realizaci kosmické politiky v naší zemi.

Ministerstvo dopravy už v září 2019 rovněž ve spolupráci s agenturou CzechInvest představilo tuzemské kosmické aktivity na festivalu Future Port Prague. Rovněž tak byla zajištěna účast České republiky na konferenci o družicové telekomunikaci v rámci mezinárodního summitu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU Telecom World) v Budapešti.

Pokud jde o oblast letectví, v tomto směru bude během následujícího roku vznikat zbrusu nová komplexní koncepce leteckého rozvoje, jež nahradí současnou.

Jednou z hlavních priorit bude i oblast výzkumu a inovací, včetně značně hlubšího provázání leteckých aktivit s aktivita kosmickými. I tady bude iniciován vznik vlastní koordinační platformy.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme