Jak to vypadalo na semináři Inovační leadership v digitální ekonomice?

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve středu 20. listopadu v budově Na Františku v pořadí již sedmý seminář k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, tentokrát na téma Inovačního leadershipu. Na akci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, inovační agentury Direct People, Ministerstva práce a sociálních věcí, IMPACT HUB, Liftago a ERC-TECH.

Více informací

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve středu 20. listopadu v budově Na Františku v pořadí již sedmý seminář k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, tentokrát na téma Inovačního leadershipu. Na akci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, inovační agentury Direct People, Ministerstva práce a sociálních věcí, IMPACT HUB, Liftago a ERC-TECH.

Inovativní manažer uplatňuje empatii a zajímá se o lidi. Nepostrádá odvahu a respekt k novým myšlenkám, je otevřený riziku a nebojí se riskovat. Rozvíjí sebe i lidi okolo a propojuje zdánlivě nepropojitelné. Hledá a nachází inspiraci a fungující modely doma i v zahraničí. Umí podporovat spolupráci napříč firmami a kultivuje prostředí i tým. Překonává překážky, je otevřený změnám a ochotný hledat nová řešení a vize. Dokáže navodit atmosféru, ve které mohou být inovativní ostatní, a ve které je dovoleno dělat chyby. Bez chyb a omylů nepřijdou ty správné inovace. Inovace nejsou záležitostí pouze mladých lidí, průměrný věk zakladatelů start-upů je cca 38 let. Mnohem větší roli než věk hraje životní zkušenost. Nejde totiž jen o schopnost vymýšlet nápady, ale také nutnost pochopit, kde mají lidé problém, nápady správně designovat a dotáhnout, prosadit a zrealizovat. Dobrý inovátor má mít každý rok rozpočet na inovace, který investuje do nejlepších projektů, bez ohledu na to, jak to dopadne. Mít rozpočet a utrácet jej každý rok, to je jediný způsob, jak se učit a růst!  

Představujeme inovátory: 

  • První inovační agentura na českém trhu, firma Direct People, vznikla v roce 2010 a kromě České republiky působí i na dalších středoevropských trzích. Pro firmy vytváří úspěšné produkty a služby, které mění trh. Jedním z nejzajímavějších projektů firmy z poslední doby byla spolupráce se společností LINET, celosvětově třetím nejúspěšnějším výrobcem zdravotnických lůžek. Společně vytvořili digitální platformu SafetyMonitor, což je alarmový systém, který umožňuje průběžně sledovat informace o pacientovi a kontrolovat nastavení bezpečnostních prvků lůžka. Nemocniční postel se díky němu stává centrem, které bude shromažďovat důležité informace o zdravotním stavu pacienta. Nemocnice si následně nekupuje pouze lůžko, ale zároveň i komplexní službu. Produkt je dostupný v celé Evropské unii a nyní se připravuje jeho uvedení  na americký trh. Dalším úspěšným projektem byla spolupráce s firmou LMC na aplikaci Práce za rohem, která pomáhá lidem najít práci v okolí bydliště a zbavit se tak zbytečného dojíždění do práce, čímž šetří čas i peníze.
  • Impact Hub je přední poskytovatel akceleračních programů a nabízí coworkingový prostor – inspirativní pracovní prostor kombinující výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Čtyři coworkingové prostory, dva v Praze a jeden v Brně a Ostravě jsou součástí celosvětové sítě Impact Hubů, kde se lidé potkávají, spolupracují a vymýšlí projekty, které jsou smysluplnější, udržitelnější a zábavnější. Nabízí široké portfolio akceleračních programů, které pokrývají různé fáze projektů. Jedním z inspirativních programů je Climate challenge, který podporuje projekty se zaměřením na řešení environementální krize. Společnost se zajímá o projekty, které mají zajímavý společenský nebo environmentální dopad, ale zároveň mají i byznysový potenciál. Fond Tilia Impact Ventures je první investiční fond v České republice, který zahájil v České republice systém investování do dopadů. Investor u investic vedle finančního výnosu záměrně sleduje rovněž sociální a ekologické cíle s přesahem do cirkulární ekonomiky. Snaží se o podporu sociálních projektů s udržitelnými a škálovatelnými obchodními modely. Zabývá se společenskými problémy od ochrany životního prostředí, začleňování znevýhodněných skupin osob, kvalitu vzdělávání až po transparentnost ve společnosti. 
  • Pozici respektovaného inovační leadera a vizionáře získala firma Liftago, která se svou platformou během pár let kompletně změnila svět taxi služeb v Čechách. Projekt Liftago je stavěn jako digitální platforma pro optimalizaci městské mobility, která je schopna nabízet nejen službu Liftago Taxi, ale rozvíjet se dál a nabízet řešení pro efektivní využití transportní kapacity i v jiných oblastech, např. e-commerce, kurýrní služby, taxislužba, rozvoz občerstvení a další. Liftago svým přístupem řeší nejen ekonomický růst a zahlcenost měst, ale přichází s vlastním řešením konceptu SMART CITIES, kdy lidé ztratí závislost na vlastních automobilech, snižování se problémů s dopravou, parkováním i ekologických dopadů. Poskytuje nejen vyšší komfort veřejné dopravy, ale nabízí pozitivní vliv i na životní prostředí. A zabývá se i vizemi pro budoucnost. Nástup elektromobilů a později i autonomních vozidel bude znamenat dopad nejen do světové ekonomiky, ale i geopolitické situace: snížení spotřeby ropy, zvýšení využití elektřiny a potřeba její distribuce… I na tyto otázky dnes firmy hledají odpovědi. Technologie a automatizace mění svět. Stěžejní bude nástup změn zachytit, pochopit, co se děje a včas zareagovat a koneckonců takové změny i na trh přinášet.
  • Inovace v odpadovém hospodářství firmy ERC-TECH je spojena s využitím stavební suti do betonu jako náhrady přírodního kameniva. Na počátku vývoje betonu a betonových stavebních prvků ze 100% recyklovaných kameniv české firmy ERC-TECH byl velký problém se skládkováním stavebního a demoličního odpadu. Neexistovalo výhodné technologické řešení pro využití směsných inertních odpadů. V současné době se více než 80 % stavebních a demoličních odpadů nevyužívá a končí na skládkách. Pouze 15 % surovin je znovu využito. Většinou se však jedná o terénní úpravy nebo zásypy, což s sebou nese environmentální rizika v podobě nedodržení ekotoxických limitů a možné kontaminace spodních vod nebo půdy. Druhým zásadním problémem, který stál u zrodu světové inovace, bylo snižování dostupnosti nových zdrojů. Pokud by totiž stavebnictví v České republice i nadále pokračovalo v současném trendu, v roce 2052 by došel stavební materiál. Další výhodou betonu vyrobeného z recyklovaného materiálu je, že potřebuje nižší obsah cementu a tím snižuje náklady a šetří přírodu, protože nepředstavuje environmentální a ekonomickou zátěž a je opět plně recyklovatelný. Firma staví na udržitelnosti v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti i ekonomické ziskovosti a naplňuje požadavky cirkulární ekonomiky a cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží inovační leadership využívat pro efektivnější podporu z prostředků ESF. V rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy Sociální inovace a mezinárodní spolupráce investuje do sociálního dopadu; hledá řešení, která občanům přináší kvalitnější a lepší služby za méně peněz; provádí řízené experimenty, testuje nová řešení a sleduje a vyhodnocuje účinnost testovaných řešení. Nachází se však v  obtížné situaci: inovace vyžadují důvěru, prostor, volnost, podporu a vnitřní motivaci, operační programy jsou naopak zaměřené na kontrolu a přednastavení mnoha věcí dopředu (rozpočet, indikátory, klíčové aktivity). Oddělení projektů sociálních inovací MPSV hledá řešení a tak investuje obrovskou energii do výběru projektů, hodně vysvětluje, komunikuje, konzultuje, propojuje, podporuje, snaží se maximálně využívat dané možnosti, má skvělý tým,  stále se učí a zlepšuje, orientuje se v neotřelých přístupech k řešení problémů. Jedním z příkladů úspěšných inovačních řešení je pilotní projekt realizovaný v Brně s názvem „Rapid Re-Housing“, pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi, který slouží lidem v bytové nouzi. Projekt vychází z principů bydlení především (Housing First). Výsledky projektu ukázaly, že tato varianta je pro daňové poplatníky levnější a je účinnější v řešení bytové nouze. Na základě výsledků pilotního projektu bylo rozhodnuto o podpoře tohoto konceptu ve specifické výzvě s alokací 150 mil Kč, která umožní rozšíření tohoto konceptu do dalších měst.

Zdroj: MPO

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme