Medaili ministra průmyslu a obchodu získal chemik Josef Pašek

Za chemické technologie - výrobu anilinu, cyklohexaminu a dicyklohexaminu získal profesor Josef Pašek medaili ministra průmyslu a obchodu. Ocenění mu bylo předáno na 72. sjezdu chemiků.

Více informací

„Profesor Pašek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze oslavil v červenci 2020 životní jubileum, a to 90 let. Přes to je stále aktivní, v současné době spolupracuje především na intenzifikaci technologie výroby cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu. Během 60 let profesní kariéry realizoval zhruba 50 procesů v českém i zahraničním chemickém průmyslu s odhadovanou roční produkcí 25 mld. Kč. Prof. Pašek spojuje teoretické znalosti, počítačové simulace procesů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti chemické technologie. Za to mu patří velké díky, které vyjadřujeme i medailí ministra průmyslu a obchodu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Bylo mi ctí předat medaili ministra průmyslu a obchodu za zásluhy v organické technologii jednomu z nejlepších českých, ale i světových, chemických technologů. Medailí vyjadřujeme významné ocenění profesní role profesora Paška na poli chemického průmyslu i v mezinárodním kontextu,“ říká náměstek MPO sekce průmyslu a stavebnictví Eduard Muřický. 

Při výčtu úspěchů nelze opomenout Paškovu pedagogickou činnost spojenou s Fakultou chemické technologie VŠCHT Praha, kde je stále aktivní. Příprava studentů s technickým zaměřením a zájem o technické obory obecně je nyní jedním z hlavních celospolečenských témat, které se musí řešit. Zájem o obor přitom podněcují právě ti lidé, kteří jsou pro oblast sami celoživotně zapáleni a dokáží postoji, odborností a výsledky práce motivovat ostatní. Profesor Pašek celý profesní život předával odborné a technické znalosti a dovednosti studentům, ovlivnil a inspiroval několik generací mladých chemiků a dokázal je nejen nadchnout pro obor, ale také připravit jako kvalitní odborníky pro praxi. 

Prof. Pašek je v oblasti průmyslové chemie v ČR i ve světě velice známým a uznávaným odborníkem. Získal mnoho cen na národní úrovni, jako třeba ocenění Česká hlava, medaili Josefa Hlávky, cenu rektora VŠCHT, medaili Emila Votočka, cenu V. Ettela a dvě státní ceny.

Zdroj: MPO

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme