Místopředsedkyně Komise Vestager a komisař Breton obdrželi české pozice k umělé inteligenci a otevřeným datům

Témata jako jsou umělá inteligence a otevřená data představují jednu z priorit současné Evropské komise. Česká republika jako dlouhodobý podporovatel jednotného digitálního trhu EU, a proto zaslala výkonné místopředsedkyni Komise Margrethe Vestager a komisaři Thierry Bretonovi návrhy, jak v těchto oblastech postupovat.

Více informací

Témata jako jsou umělá inteligence a otevřená data představují jednu z priorit současné Evropské komise. Česká republika jako dlouhodobý podporovatel jednotného digitálního trhu EU, a proto zaslala výkonné místopředsedkyni Komise Margrethe Vestager a komisaři Thierry Bretonovi návrhy, jak v těchto oblastech postupovat.

V prvním návrhu představuje ČR principy, které by Komise měla vzít v potaz při tvorbě případné unijní regulace v oblasti umělé inteligence. Principy zdůrazňují zejména podporu výzkumu a vývoje, zavádění samoregulačních opatření a dodržování lidských práv a evropských hodnot jako jsou bezpečnost a soukromí. V únoru Komise zveřejní tzv. Bílou knihu, která bude prvním oficiálním podkladem pro širokou diskusi, jak se z hlediska etického a legislativního k této technologii postavit.

Druhý návrh ČR se vztahuje k oblasti otevřených dat. V současné době probíhá implementace nové unijní směrnice, na základě které budou členské státy EU povinně zveřejňovat některé informace ve formátu otevřených dat. Ministerstvo vnitra, gestor otevřených dat, navrhuje Komisi konkrétní technické parametry, které by data měla splňovat,  aby byla využitelná napříč EU. V případě, že tyto technické vlastnosti dat nebudou jasně stanoveny, totiž hrozí, že státy sice povinné datové sady zveřejní, ale nebudou přeshraničně kompatibilní a tudíž využitelné pro celý vnitřní trh EU.

Zdroj: Digitální Česko

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme