MPO a MK budou spolupracovat v podpoře kultury a průmyslu

Kulturní a kreativní průmysl představují významný sektor ekonomiky s vysokým potenciálem, který zahrnuje nejen scénické výtvarné umění či film, ale také design nebo obuvnický, textilní nebo sklářský průmysl. Na dnešní tiskové konferenci po podpisu memoranda o spolupráci ministerstev průmyslu a kultury, které má podpořit rozvoj kreativity v kultuře a podnikání, to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Žádná konkrétní čísla sice neuvedl, například v loňském roce však jen zahraniční filmové štáby přinesly do Česka pět miliard Kč.

Více informací

Kulturní a kreativní průmysl představují významný sektor ekonomiky s vysokým potenciálem, který zahrnuje nejen scénické výtvarné umění či film, ale také design nebo obuvnický, textilní nebo sklářský průmysl. Na dnešní tiskové konferenci po podpisu memoranda o spolupráci ministerstev průmyslu a kultury, které má podpořit rozvoj kreativity v kultuře a podnikání, to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Žádná konkrétní čísla sice neuvedl, například v loňském roce však jen zahraniční filmové štáby přinesly do Česka pět miliard Kč.

Oba resorty podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) chtějí klást důraz na znalostní ekonomiku, transfer know-how a technologií, spolupráci s kreativními podniky v rámci výzkumu, vývoje a inovací nebo na zvyšování poptávky po produktech a službách z této oblasti ze strany průmyslu i státní správy. Úspěšným příkladem, jak využít talent, kreativitu a kulturní dědictví a spojit je s nejnovějšími technologiemi je podle něho například odvětví počítačových her.

„Ať už to jsou umělecká řemesla, zpracovatelský průmysl, obuvnický, textilní, oděvní, sklářský, keramický průmysl. To vše jsou oblasti, které na první pohled jsou zjevně spojené s něčím jiným, než je pouze digitalizace, automatizace a robotizace. Ty v tom mohou sehrávat svoji roli jako určitý nástroj, abychom třeba něco urychlili, ale lidský um, dovednost, zručnost je to, co nebude nahrazeno,“ doplnil Havlíček.

Kulturní a kreativní průmysl je podle něho spojený s vysokou přidanou hodnotou. „Neprodáváme pouze něco, co dokáže vyrobit každý, ale dokážeme to vyrobit tak, že k tomu dáme něco navíc, a to je právě um, znalost, dovednost. To si můžeme nechat ocenit,“ řekl. Kulturní a kreativní průmysl není jen o penězích a byznysu, ale do určité míry je i nositelem tradic, lokálního prostředí, je vizitkou českých regionů, a není tak nahraditelný rychlou investicí například v Asii či kdekoliv jinde, dodal Havlíček.

Podle Zaorálka je důležité, aby se Česko v této oblasti nestalo pouze jakousi montovnou, ale producentem. „Jde třeba o funkci Státního fondu kinematografie. Měl by začít velice proměňovat svůj způsob fungování. Nejde dneska jen o pobídky, ale i o to, abychom měli české producenty. Jde o to, abychom měnili charakter způsobu, jak dnes tuto oblast podporujeme. Státní fond kinematografie by se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem do tohoto procesu vstupovat, abychom se nestali pouhou montovnou, ale těmi, kdo uplatní nápady,“ řekl Zaorálek.

Zahraniční filmové štáby loni přinesly do ČR pět miliard korun. Letos dosáhly projekty v programu filmových pobídek této hodnoty už v polovině roku, kdy byla suma určená na celý rok vyčerpána, a příjem žádostí se tak musel zastavit. Státní fond kinematografie po měsících vyjednávání dostal k letošním 800 milionům korun od vlády dalších 500 milionů; zvýšit dotaci o tuto sumu požaduje pro rok 2020 i v letech následujících. Zvýšení letošní dotace kladně hodnotí i zahraniční producenti.

Zdroj: ČTK

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme