MŠMT pořádalo seminář o přijímání cizinců na VŠ a výzkumné instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo 31. ledna informační "Den s programy usnadňujícími vízovou proceduru – příležitosti pro studenty a vědce“. Na semináři vystoupili  zástupci pěti resortů a poskytli informace o všech vládních iniciativách na podporu přijímání zahraničních studentů a vědců. Semináře se zúčastnilo téměř 100 zástupců vysokých škol a státní správy.

Více informací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo 31. ledna informační „Den s programy usnadňujícími vízovou proceduru – příležitosti pro studenty a vědce“. Na semináři vystoupili  zástupci pěti resortů a poskytli informace o všech vládních iniciativách na podporu přijímání zahraničních studentů a vědců. Semináře se zúčastnilo téměř 100 zástupců vysokých škol a státní správy.

„Inovační strategie České republiky považuje podporu vědy, výzkumu a inovací za klíčové priority, na které by se měla vláda v následujícím období soustředit. Jedním z jejích cílů je zjednodušení podmínek a urychlení procesu zaměstnávání zahraničních kvalifikovaných pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě klade důraz na mezinárodní dimenzi rozvoje vysokých škol, kterou vnímá jako důležitý faktor pro posílení konkurenceschopnosti České republiky. Proto podporuje rozvoj služeb státní správy pro vysoké školy, které usnadňují vstup a pobyt zahraničních studentů a vědců. Hlavním cílem semináře je představit projekty, které ministerstva a Akademie věd pro vysoké školy nabízí, a diskutovat jejich přínosy“, zdůraznil ve svém projevu náměstek ministra školství pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček.

Na semináři vystoupili zástupci pěti resortů (MŠMT, MZV, MV, MPO, MPSV) a Akademie věd ČR. Ve svých příspěvcích představili následující projekty a služby:

  • Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů, který na MŠMT funguje od roku 2017 a má za cíl usnadnit vstup kvalitních zahraničních studentů z vybraných zemí do České republiky
  • Program kvalifikovaný zaměstnanec a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
  • Program klíčový a vědecký personál
  • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu na základě dohody o hostování
  • Centrum EURAXESS

Důležité odkazy:

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme