MŠMT vypsalo výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo výběrové řízení ke studiu na lyceím v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2020/2021.

Více informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo výběrové řízení ke studiu na lyceím v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2020/2021.

České sekce ve Francii jsou unikátní vzdělávací program, který byl založen již roku 1920 a který představuje jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce. Garantem projektu je společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Do výběrového řízení se mohou hlásit žáci/žákyně 9. ročníku základní školy nebo studenti/studentky 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích). Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení docházejí do třídy s francouzskými vrstevníky a celé gymnaziální studium v délce tří let absolvují ve francouzštině a podle francouzských osnov. Díky přítomnosti české lektorky a povinné výuce češtiny, z níž skládají ve Francii maturitní zkoušku, získávají studenti a studentky francouzskou maturitu uznávanou v České republice.

Po návratu do České republiky je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v České republice.

Kompletní podmínky pro přijetí do výběrového řízení a informace o jeho průběhu jsou k dispozici zde – http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-na-lyceich-v-dijonu-a

Písemnou přihlášku do výběrového řízení je možné zasílat na adresu ministerstva do 14. února 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Velvyslanectvím Francie v Praze organizuje pro uchazeče a jejich zákonné zástupce informační schůzku. Schůzka se bude konat 10. ledna 2020 od 17:30 ve Francouzském institutu, který sídlí na adrese: Štěpánská ul. 35, Praha 1.

Všechny zájemce o studium na ni srdečně zveme.

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme