Náměstek Doleček na Radě pro konkurenceschopnost EU

Ve dnech 3. až 4. února 2020 se v Záhřebu uskutečnilo neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost EU, v níž zasedají ministři zodpovědní za agendu výzkumu. Za ČR se jednání zúčastnila delegace vedená náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavlem Dolečkem. Stěžejním tématem byl rozvoj Evropského výzkumného prostoru po roce 2020, a to zejména z pohledu otevřeného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky a volné cirkulace znalostí.

Více informací

Ve dnech 3. až 4. února 2020 se v Záhřebu uskutečnilo neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost EU, v níž zasedají ministři zodpovědní za agendu výzkumu. Za ČR se jednání zúčastnila delegace vedená náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavlem Dolečkem. Stěžejním tématem byl rozvoj Evropského výzkumného prostoru po roce 2020, a to zejména z pohledu otevřeného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky a volné cirkulace znalostí.

Náměstek Doleček během svého vystoupení na zasedání Rady uvedl: „V rámci EU i nadále přetrvávají podstatné rozdíly ve výzkumné a inovační výkonnosti jednotlivých členských států, a to včetně rozdílů v intenzitě internacionalizace jejich výzkumných a inovačních systémů. Abychom usnadnili volný pohyb vědců a inovátorů v rámci EU a zároveň předešli negativním jevům v podobě tzv. odlivu mozků z méně vyspělých zemí, je potřeba zavést řadu opatření, a to nejen na úrovni EU, ale zejména v rámci národních politik členských států. Zcela klíčovým předpokladem je být schopen nabízet výzkumným pracovníkům mezinárodně vysoce konkurenceschopné podmínky pro rozvoj špičkových vědeckých kariér. Zpravidla přitom zdaleka nestačí pouze disponovat špičkovou výzkumnou infrastrukturou. Stejně podstatným je i rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací z pohledu rozvoje lidských zdrojů. V ČR jsme se proto při hodnocení výzkumných organizací odklonili od výlučného sledování výzkumné výkonnosti. Mnohem větší akcent již klademe mj. i na atributy rozvoje jejich institucionálního prostředí. Za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů přitom podporujeme progresivní výzkumné organizace, které usilují o institucionální změnu.

Na úrovni EU přispělo v uplynulém období k rozvoji politiky lidských zdrojů zejména přijetí Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, představující metodické manuály přístupů, které by při stanovení interního institucionálního prostředí výzkumných organizací a jejich personálních politik neměly být opomenuty. Podstatným milníkem se stalo rovněž vytvoření celoevropské sítě EURAXESS, jejímž posláním je poskytovat vědcům poradenství v otázkách souvisejících s jejich mezinárodní mobilitou. Samotné mezinárodní mobilitě výzkumných pracovníků podstatným způsobem napomáhají podpůrná schémata, jakými jsou Marie Skłodowska-Curie Actions nebo COST (European Cooperation in Science and Technology).

Neformální zasedání výzkumné konfigurace Rady pro konkurenceschopnost EU v Záhřebu bylo prvním ze setkání Rady pod chorvatským předsednictvím v Radě EU. Další, formální zasedání Rady se uskuteční v Bruselu ve dnech 28. února a 28. května 2020.

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme