Náměstek Doleček zahájil mezinárodní konferenci programu EUREKA

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček zahájil mezinárodní konferenci Výsledky a podpora spolupráce v programech EUREKA a Eurostars. Konferenci pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu se současným holandským předsednictvím programu EUREKA.

Více informací

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček zahájil mezinárodní konferenci Výsledky a podpora spolupráce v programech EUREKA a Eurostars. Konferenci pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu se současným holandským předsednictvím programu EUREKA.

Náměstek Doleček zdůraznil význam aktivní podpory a mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a inovacích mezi malými a středními podniky a výzkumnými organizacemi a univerzitami. Ty jsou ministerstvem zajišťovány v rámci programu INTER-EXCELLENCE a cíleně jeho podprogramem INTER-EUREKA. Holandský předseda Skupiny národních koordinátorů Mike Timmermans uvedl hlavní cíle a strategii předsednictví, jimiž je příprava programu Eurostars-3 na období 2021-2028 a revitalizace EUREKA klastrů, jež akcentuje zvýšení spolupráce včetně strategických aktivit aplikovaného výzkumu velkých firem a malých a středních podniků.

Na konferenci vystoupili také národní koordinátoři programu EUREKA z Německa, Norska a Slovenska. Velvyslanec Finska v České republice uvedl činnosti a výsledky programů EUREKA a Eurostars ve své zemi. Všichni vystupující vyjádřili zájem o intenzivnější projektovou spolupráci s českými organizacemi v rámci projektů EUREKA a Eurostars. Diskutovalo se také o technologických oblastech pro možnou další projektovou spolupráci a metodické a konzultační pomoci prováděné národními projektovými koordinátory.

Na konferenci byla zároveň vyhlášena společná Česko-německá dvoustranná výzva pro podávání projektů EUREKA, která je termínovaná od 28.11.2019 do 31.3.2020. Oznámení a podmínky projektové výzvy budou v následujících dnech publikovány na webu MŠMT.

Konference se zúčastnilo více než 60 projektových manažerů a zástupců z malých a středních podniků, výzkumných organizací a univerzit. O svých projektových záměrech diskutovali s přítomnými zahraničními národními koordinátory programu EUREKA.

MŠMT jako gestor mezivládní spolupráce v rámci programu EUREKA podpořilo až dosud téměř 500 projektů EUREKA a Eurostars s účastí 700 českých organizací. Celkový rozpočet projektů s českou účastí dosahuje částky 170 milionů eur.

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme