Náměstek Velčovský se v Bruselu na jednání Rady EU pro mládež

V Bruselu se dnes uskutečnilo jednání Rady EU pro mládež, kterého se zúčastnil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský. Vystoupil v politické diskuzi na téma Vize pro práci s mládeží – změna klimatu, mladí lidé a práce s mládeží.

Více informací

V úvodu jednání Rada přijala Závěry o digitální práci s mládeží, které nastavují koncepční rámec pro inovativní přístupy pro kvalitní, systémově nastavenou práci s mládeží reflektující změny a příležitosti, které digitalizace do života mladých lidí přináší. Rada dále schválila Závěry o vzdělávání a odborné přípravě pracovníků s mládeží, které si finské předsednictví zvolilo jako jedno z hlavních témat. Závěry zdůrazňují nezastupitelnou roli pracovníků s mládeží při řešení jejich potřeb, výzev a zvyšujících se nároků na mladé lidi. Vzdělávání pracovníků s mládeží hraje klíčovou roli při udržení a zvyšování kvality práce s mládeží, včetně schopnosti reagovat na proměny společnosti. Náměstek Velčovský ocenil výbornou práci finského předsednictví, které docílilo vyváženosti dokumentu, respektující národní specifika a rozmanité systémy práce s mládeží v jednotlivých členských státech.

Na úvod politické diskuze na téma Vize pro práci s mládeží – změna klimatu, mladí lidé a práce s mládeží vystoupila i devatenáctiletá Sara Newman z Finska, aktivní v oblasti životního prostředí, která ocenila projednávání tématu klimatické změny a role mládeže při jejím řešení. Mladí lidé podle ní potřebují podporu, aby se naučili konstruktivně přemýšlet o tomto tématu a byli schopni realizovat svoje nápady a konkrétní aktivity podporující zlepšení klimatu, nejen na mezinárodní, ale také místní úrovni. Náměstek Velčovský, v souladu s ostatními členy Rady, uvítal projednávání tohoto velmi aktuálního tématu a vyzdvihl roli mladých lidí:

„Rád bych připomněl, že mladí lidé pomohli svrhnout komunistický režim před 30 lety a dnes je to opět mládež, která přebírá aktivní roli v řešení závažných obav týkajících se klimatické změny. (…) Chtěl bych zdůraznit, že schopnost mladých lidí přejít k udržitelnému způsobu života má zásadní dopad na mezigenerační dialog, který bychom měli dále prohlubovat a kultivovat.“

Foto: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme