Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Tým sdílené podpory podnikání vznikl jako iniciativa šesti státních institucí […]

Více informací

Tým sdílené podpory podnikání vznikl jako iniciativa šesti státních institucí zabývajících se podporou podnikání, inovací a exportu. Aktuálně propojuje aktivity osmi státních institucí. Tato platforma reaguje na požadavky podnikatelské sféry a jejich reprezentací po uceleném a uživatelsky přívětivém systému, který kopíruje potřebu posunu Česka směrem k výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou.

Každý z členů Týmu poskytuje českým podnikatelům jedinečnou nabídku služeb. Hlavním cílem Týmu je zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře vytvářením navazujících produktových řetězců nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů

Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro přístup státu k podpoře rozvoje českých firem. Úspěšné uplatnění českých výrobků a služeb na zahraničních trzích souvisí s cíleným rozvojem komplexního systému asistence       a služeb státu v rámci osy inovace – investice – infrastruktura – internacionalizace. 

Z tohoto důvodu státní instituce vzájemně spolupracují a vytváří podpůrný ekosystém, který povzbuzuje firmy k inovacím a produkci výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Služby a asistence zapojených institucí na sebe vhodně navazují, doplňují se a podnikatelům ve výsledku přináší větší efekt.

Cílem je zjednodušení přístupu firem k nabízené státní podpoře a asistenci, kdy je poskytována ucelená nabídka služeb pro všechny fáze podnikání – od myšlenky, přes realizaci nápadu, rozvoj podnikání, investice až po export.

Zájem o vybrané služby lze komunikovat s kterýmkoliv ze zapojených partnerů, který klienta profesionálně provede systémem asistencí.

Kompletní informace najdete v přiložené prezentaci.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme