Novinky

Všechny novinky
Chytré investice
Digitalizace
Inovační a výzkumná centra
Národní start-up a spin-off prostředí
Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Mobilita a stavební prostředí
Polytechnické vzdělávání
Ochrana duševního vlastnictví
Chytrý marketing

Klíč k rychlejší transformaci české energetiky se jmenuje vítr

Bez zásadnějších nákladů lze zrychlit přechod na moderní energetiku a už v roce 2030 vyrábět 28 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Takové jsou možnosti Česka podle studie Investice do obnovy a přeměny evropských uhelných regionů, kterou zveřejnila výzkumná organizace BloombergNEF.

11. 7. 2020

Jak udržet vývojové týmy v akci a letecký vývoz ve vzduchu řeší společně odborníci, podnikatelé i vedení MPO

Lidé napříč soukromou a státní sférou spojili síly, aby pomohli restartu leteckého průmyslu, který silně zasáhla koronavirová pandemie. Sektoroví odborníci odstartovali nový model: kromě dosavadní plošné podpory podnikatelů se řeší specifická pomoc pro jednotlivá odvětví.

10. 7. 2020

Abychom se nedivili, až začnou noviny psát roboti

Tým českých vědců a výzkumníků se zabývá zkoumáním a vytvářením nástrojů pro robotickou automatickou žurnalistiku. Předmětem výzkumu jsou především změny a nové principy novinářské etiky při použití umělé inteligence pro zpracovávání dat informačních zdrojů, vytváření a následné publikování zpráv.

10. 7. 2020

Proběhlo úvodní setkání European Clean Hydrogen Alliance

Evropská unie počítá s vodíkovými technologiemi jako s jedním z významných prostředků, jak dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu. K posílení další spolupráce v této oblasti byla právě ustanovena European Clean Hydrogen Alliance, jejíž první jednání se uskutečnilo 8. června 2020. O důležitosti této aliance nejlépe svědčí fakt, že se jednání zúčastnili přední představitelé Evropské komise: Frans TIMMERMANS, první místopředseda Evropské komise, Thierry BRETON, komisař pro vnitřní trh, Kadri SIMSON a komisařka pro energetiku.

10. 7. 2020

Evropa i Česko do budoucna podpoří kulturně-kreativní sektor

Krize spojená s šířením Covid-19 dopadla na kulturně-kreativní sektor velmi tvrdě, proto je třeba si připomínat, že je důležité pomoci i těmto odvětvím, jejichž základem je lidská kreativita, dovednosti a talent. Kulturně-kreativní odvětví jsou schopné vytvářet pracovní místa a mají pozitivní dopad na společnost i jedince. Svou přidanou hodnotou přispívají hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a často jsou zdrojem technologických i netechnologických inovací.

9. 7. 2020

Nové české přípravky zlepší půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin

Výjimečné a ekologicky šetrné přípravky mají snížit výskyt chorob a škůdců na rostlinách nebo v půdě. Namísto rizikových pesticidů do půdy dodají potřebné živiny a neohrozí ostatní necílové organismy. Pěstitelé tak konečně najdou vhodnou alternativu k dosud používaným škodlivým chemikáliím, jejichž rezidua mohou zůstávat v potravinách. Produkty z dílny Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze (VÚRV) a společnosti AGRO CS a.s. z Říkova na Královéhradecku budou hotové v roce 2021.  Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila projekt částkou přesahující šest miliónů korun v rámci Programu EPSILON.

9. 7. 2020

Inovační vouchery pro malé a střední podniky

Jste malým a středním podnikem a chcete zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben? Jestliže ano, je pro Vás určen program Inovační vouchery.

2. 7. 2020

V Plzni budou testovat, jak s pomocí 5G sítí a dronů zvýšit bezpečnost

Lidem v Plzni by se díky 5G sítím měl zlepšit život. S vedením města na tom společně pracují Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Děje se tak i na v rámci projektu „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“ financovaného z Operačního programu Technická pomoc. Plzeň chce mj. testovat lety dronů za hranicí viditelnosti, streaming pro krizové řízení a edge computing. A to proto, aby se zjistilo, jak lze tyto moderní stroje s pomocí 5G sítí co nejlépe zapojit do integrovaného záchranného systému (IZS) a zvýšit tak bezpečnost obyvatel.

1. 7. 2020
...

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme