Novinky

Všechny novinky
Chytrý marketing
Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Chytré investice
Polytechnické vzdělávání
Národní start-up a spin-off prostředí
Digitalizace
Inovační a výzkumná centra
Ochrana duševního vlastnictví
Mobilita a stavební prostředí

Expedice Tatra kolem světa 2 a výzva pro české firmy po světě

Cestovatel a člen expedice Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček měl na startu výpravy jedinou obavu z toho, aby vůz nenechal během cesty její účastníky několik dní nebo týdnů „ve štychu". Proto, aby se to nestalo, byla podle něj použita na voze řada revolučních nanotechnologií, uplatněná například při ošetření auta. Posádka je také vybavena řadou náhradních dílů. Havlíček to při dnešním odjezdu expedice z Prahy řekl ČTK.

22. 2. 2020

Vláda podporuje firemní VaV spíše přes dotace než daňové odpočty

Vládní podpora výzkumu a vývoje (VaV) v tuzemském podnikatelském sektoru byla přes přímé dotace v roce 2017 vyšší než přes daňové odpočty. Podle statistiky OECD dosáhly vládní dotace na firemní výzkum a vývoj 0,08 % HDP, zatímco nepřímá podpora v podobě daňového zvýhodnění VaV činila pouze 0,05 % HDP. Celková výše veřejné podpory VaV v podnikatelském sektoru zůstala oproti roku 2006, kdy dosáhla 0,14 % HDP, prakticky stejná.

21. 2. 2020

Pražské ČVUT bude hostit konferenci o využití inovací v NATO

Na Českém vysokém učení technickém v Praze se bude 12. března konat Inovační konference NATO. Na akci se potkají zástupci firem i vlád, pracovníků z akademické půdy i dalších odborníků na problematiku bezpečnosti.

20. 2. 2020

Obce, města a kraje mohou žádat o podporu na regeneraci a využití brownfieldů. K dispozici bude 260 milionů korun

O podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů mohou samosprávy žádat u agentury CzechInvest do 31. srpna 2020.

19. 2. 2020

Ministerstvo dopravy podporuje výzkum v železničním sektoru

10. února 2020 proběhl workshop k podpoře aktivit Společného podniku Shift2Rail nazvaný „Why and how to invest in Research & Innovation”. Zástupci Společného podniku Shift2Rail a českého železničního sektoru si vyměnili informace z oblasti výzkumu a inovací. Reprezentanti českého železničního sektoru byli seznámeni se záměry současného vedení Shift2Rail v přípravě programu nového partnerství „Transforming Europe’s Rail System“ pro připravovaný rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizon Europe a diskuse o nutnosti, vhodnosti a formě zapojení českého železničního sektoru do tohoto nového evropského partnerství po roce 2021. Setkání se Shift2Rail budou pokračovat i nadále a obě strany se budou snažit o rozvoj a výzkum železničního sektoru sítě i v dalším finančním období 2021-2027.

19. 2. 2020

Administrativní zátěž podnikatelů se snižuje. Další krok, který dnes oznámil vicepremiér Karel Havlíček: kontrol bude méně

Kontrol podnikatelů ubyde. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček to dnes řekl na setkání s pracovníky živnostenských úřadů. Uskutečnilo se v centrále České národní banky a zúčastnilo se ho na 200 lidí z celé České republiky. Nově by kontrolní orgány spadající pod resort průmyslu a obchodu, pokud neobdrží podnět, resp. stížnost, měly podnikatele kontrolovat pouze jednou ročně. Kontroloval by je buď živnostenský úřad (ŽÚ), nebo Česká obchodní inspekce (ČOI), nebo by šlo o společnou kontrolu ŽÚ a ČOI.

18. 2. 2020

MŠMT pořádalo seminář o přijímání cizinců na VŠ a výzkumné instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo 31. ledna informační "Den s programy usnadňujícími vízovou proceduru – příležitosti pro studenty a vědce“. Na semináři vystoupili  zástupci pěti resortů a poskytli informace o všech vládních iniciativách na podporu přijímání zahraničních studentů a vědců. Semináře se zúčastnilo téměř 100 zástupců vysokých škol a státní správy.

13. 2. 2020

Zájem startupů o podporu státu vzrostl, meziročně o 20 procent

Začínající firmy se loni v porovnání s předchozími lety více ucházely o podporu státu. Podle předběžných údajů státní agentury CzechInvest o ni zažádalo přes sto začínajících firem, meziročně zhruba o 20 procent více. Získalo ji přibližně sedm desítek startupů. ČTK to řekla mluvčí CzechInvestu Jana Kohoutová. Podpora rozvoje podnikání podle mluvčí nespočívá jen v přímé finanční pomoci, ale například v poradenství a poskytování dalších služeb. CzechInvest vydal loni za tyto služby 31,4 milionu korun.

13. 2. 2020

Evropští komisaři obdrželi české pozice k AI a otevřeným datům

Témata jako jsou umělá inteligence a otevřená data představují jednu z priorit současné Evropské komise. Česká republika jako dlouhodobý podporovatel jednotného digitálního trhu EU proto zaslala výkonné místopředsedkyni Komise Margrethe Vestager a komisaři Thierry Bretonovi návrhy, jak v těchto oblastech postupovat. V prvním návrhu představuje ČR principy, které by Komise měla vzít v potaz při tvorbě případné unijní regulace v oblasti umělé inteligence. Principy zdůrazňují zejména podporu výzkumu a vývoje, zavádění samoregulačních opatření a dodržování lidských práv a evropských hodnot jako jsou bezpečnost a soukromí. V únoru Komise zveřejní tzv. Bílou knihu, která bude prvním oficiálním podkladem pro širokou diskusi, jak se z hlediska etického a legislativního k této technologii postavit. Druhý návrh ČR se vztahuje k oblasti otevřených dat. V současné době probíhá implementace nové unijní směrnice, na základě které budou členské státy EU povinny zveřejňovat některé informace ve formátu otevřených dat. Ministerstvo vnitra, gestor otevřených dat, navrhuje Komisi konkrétní technické parametry, které by data měla splňovat, aby byla využitelná napříč EU. V případě, že tyto technické vlastnosti dat nebudou jasně stanoveny, totiž hrozí, že státy sice povinné datové sady zveřejní, ale nebudou přeshraničně kompatibilní a tudíž využitelné pro celý vnitřní trh EU.

12. 2. 2020

ČR se připojila k evropské iniciativě v oblasti kvantové komunikaci

ČR se koncem ledna připojila k řadě členských států EU, které podepsaly deklaraci o spolupráci v oblasti kvantových komunikací. Cílem je posílit evropské schopnosti v oblasti kvantových technologií, kybernetické bezpečnosti a průmyslové konkurenceschopnosti. Signatáři deklarují, že během příštího roku společně prozkoumají způsoby, jak během deseti let vyvinout a zavést kvantovou komunikační infrastrukturu (QCI) v celé EU. Tato infrastruktura by umožnila vysokou míru zabezpečení přenosu citlivých informací. QCI pomůže Evropě zabezpečit šifrovací systémy před současnými i budoucími kybernetickými hrozbami, což umožní ochranu nejen kritické informační infrastruktury, ale také inteligentních energetických sítí, řízení letového provozu, bank či zdravotnických zařízení před hackerskými útoky. Hlavní přidanou hodnotou QCI je umožnění bezpečné výměny a zachování dlouhodobého utajení dat klíčových veřejných institucí.

12. 2. 2020

Vládě bude radit expertní platforma pro právní a etické otázky spojené s umělou inteligencí

ČR bude mít jako jedna z prvních zemí oficiální expertní skupinu, která bude vládě radit v problematice umělé inteligence (AI). Primární zaměření Expertní platformy a fóra se bude týkat nastavení vhodného právního rámce a etických otázek, které v souvislosti s touto technologií vyvstávají. Činnost týmu povedou odborníci z Ústavu státu a práva AV ČR. Platforma by měla přispět k návrhům řešení, která zajistí etický přístup k umělé inteligenci, právní jistotu, spravedlnost a bezpečnost. Zároveň bude shromažďovat podněty z podnikatelského prostředí, akademické a neziskové sféry. Konkrétně se pak zaměří na identifikování legislativních překážek při vývoji, výzkumu a využívání AI a vypracování etických a právních doporučení pro praxi. Současně bude platforma sloužit jako místo pro veřejnou debatu o vývoji AI. Důležitou roli sehraje při konzultacích k novým evropským iniciativám k AI, které Evropská komise zveřejní během února.

12. 2. 2020

Nejlepší mladá překladatelka poprvé z Prahy

Evropská komise oznámila jména 28 mladých překladatelů, kteří zvítězili v překladatelské soutěži pro střední školy  Juvenes Translatores . Tématem letošního ročníku byla otázka, jako mohou mladí lidé pomoci utvářet budoucnost Evropy. Překladatelé Evropské komise vybrali vítěze mezi 3 116 soutěžícími ze škol z celé Evropy.

12. 2. 2020

Náměstek Doleček na Radě pro konkurenceschopnost EU

Ve dnech 3. až 4. února 2020 se v Záhřebu uskutečnilo neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost EU, v níž zasedají ministři zodpovědní za agendu výzkumu. Za ČR se jednání zúčastnila delegace vedená náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavlem Dolečkem. Stěžejním tématem byl rozvoj Evropského výzkumného prostoru po roce 2020, a to zejména z pohledu otevřeného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky a volné cirkulace znalostí.

11. 2. 2020

Z mysu Canaveral odstartovala ke Slunci mise Solar Orbiter

Dne 10. února, v 05:03 ráno odstartovala z Kennedyho kosmického střediska v USA na raketě Atlas V sonda Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter , na které se významně podílejí také čeští vědci. Po úspěšném startu se od horního stupně rakety oddělila samotná sonda a zahájila svou cestu ke Slunci.

10. 2. 2020

Mise Solar Orbiter s českými přístroji na palubě odstartovala do vesmíru

V pondělí 10. 2. 2020 v 5:03 odstartovala z floridského mysu Canaveral do vesmíru sonda Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter, na jejíž přípravě se významně podílela i Česká republika. Úkolem bude komplexní studium Slunce, zejména pak studium slunečního magnetismu, slunečního větru a vzniku vysoce energetických částic. Sonda přinese také úplně první pohled na oba sluneční póly. Nové poznatky získané z měření Solar Orbiteru pomohou lépe porozumět Slunci a jeho chování, což v budoucnosti umožní lépe předvídat sluneční aktivitu a chránit tak družicové systémy i důležité pozemní infrastruktury (energetické sítě, letectví atp.) před negativními vlivy proudů a výronů vysoce energetických částic přicházejících ze Slunce.

10. 2. 2020

Co nás čeká na největším strojírenském svátku

Mezinárodní strojírenský veletrh se letos opět uskuteční společně s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX. Jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Pozornost bude opět věnována i digitalizaci průmyslu. 62. ročník veletrhu očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou od 5. do 9. října na brněnské výstaviště za novinkami více než 1600 dodavatelů průmyslových technologií.

10. 2. 2020

CzechTrade představí v Německu špičkové české digitální start-upy

Vládní agentura na podporu exportu CzechTrade připravila vůbec poprvé pro české technologické firmy dvoudenní program na akci Digital Demo Day v Düsseldorfu, největší B2B přehlídce mladých technologických firem a start-upů v Německu. Představí se na ní více než 170 společností, které vyvíjejí moderní technologie a služby v oblastech, jako je virtuální a rozšířená realita, umělá inteligence, automatizace nebo robotika.

10. 2. 2020

Podpora vysokorychlostního internetu v bílých místech pokračuje. Tak, aby lidé mohli mimo jiné využívat moderní služby digitálního státu

V pořadí třetí výzva programu na podporu budování pevných vysokorychlostních přístupových sítí k internetu je ve fázi finálních příprav. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo nový návrh intervenčních oblastí a poslalo ho do 2. veřejné konzultace. Až skončí, vyhlásí se další výzva. Stát by se tak mělo začátkem března, k dispozici by měla být 1,5 miliarda korun.

8. 2. 2020

Podnikatelé loni od ČMZRB získali rekordní výši podpory – přes 16 mld. Kč!

Navzdory mírnému ochlazování růstu české ekonomiky, podnikatelé neztrácejí chuť investovat. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) jim v roce 2019 poskytla podporu ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu 16,2 mld. Kč a pomohla jim na území ČR profinancovat téměř 6 200 projektů. To je nejvíc za dobu existence banky. Vzhledem k tomu, že ČMZRB poskytuje podporu podnikatelům ve spolupráci s komerčním sektorem, hodnota podpořených projektů přesáhla 26 mld. Kč!

7. 2. 2020

Středoškolský startup roku zachraňuje lidské životy. Aplikaci Daruju krev vytvořil 19letý student z Přerova

Republikové finále programu Soutěž & Podnikej proběhlo 24. ledna 2020 v pražském HubHub Paláci ARA. Deset středoškolských startupů se utkalo o titul vítěze, který si odnesl autor projektu Daruju krev, 19letý David Stančík z Přerova. Jako hlavní cenu získal 10denní cestu do Chicaga. Finále 4. ročníku soutěže ukázalo, že středoškoláci mají velký zájem pomáhat svému okolí a hledat neotřelá řešení převážně environmentálních problémů.

2. 2. 2020

Státní plavební správa spustila systém elektronických žádostí na vůdce malého plavidla

Státní plavební správa aktuálně spustila oficiální systém elektronických žádostí na vůdce malého plavidla. Jedná se o pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob k vedení plavidla elektronickou cestou (v rámci budování Portálu doprava ve spolupráci s Ministerstvem dopravy). V první fázi je umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky.

1. 2. 2020

Zasedání Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí z 28. ledna 2020

28. ledna 2020 zasedl poprvé v tomto roce poradní orgán ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí. Jednání Komise vedla v zastoupení ministra náměstkyně Anita Grmelová. Komise byla ustavena s cílem sjednotit aktivity jednotlivých ministerstev a dalších státních i nestátních institucí a organizací při budování pozitivního obrazu České republiky v zahraničí.

29. 1. 2020

Česko se připojilo k zemím vyvíjejícím evropskou kvantovou komunikační infrastrukturu

Česká republika se dnes připojila k celoevropskému projektu, jehož cílem je vybudování celoevropské kvantové komunikační infrastruktury. Ta umožní zcela bezpečný přenos informací mezi všemi zeměmi EU. Za Českou republiku oficiální listinu o přistoupení dnes podepsal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

29. 1. 2020

Startuje mise Solar Orbiter, podílejí se na ní čeští vědci

Na 8. února 2020 je naplánováno vypuštění sondy Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter , na které se významně podílejí i čeští vědci a podniky. Mise se zaměří na výzkum Slunce a zejména vnitřní heliosféry, dosud nezmapované nejvnitřnější oblasti sluneční soustavy. V ČR byly realizovány projekty za 180 mil. Kč, které byly financovány z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do ESA. Sonda bude vypuštěna z Kennedyho vesmírného střediska v USA na raketě Atlas V. Jedná se o nejvýznamnější českou účast na kosmickém projektu od 80. let 20. století.

29. 1. 2020

MPO připravilo unikátní projekt „V4 Innovators in Israel“ pro start-upy a inkubátory ze zemí V4

V rámci probíhajícího předsednictví ČR ve Visegradské skupině Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Zastupitelským úřadem ČR v Tel Avivu připravilo unikátní program na podporu inovací a start-upů ze zemí V4. Zájemci o účast mohou posílat přihlášky do 14. února 2020 a již v květnu získat nové kontakty a zkušenosti přímo v Izraeli.

29. 1. 2020

Česká republika má 24. nejinovativnější ekonomiku na světě. Čemu za to podle ministra Havlíčka vděčíme?

Podle žebříčku agentury Bloomberg má česká republika 24. nejinovativnější ekonomiku na světě. Čemu jako země vděčíme za tento posun? I na to v aktuálním rozhovoru odpovídal Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy.

29. 1. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Analýzu vývoje ekonomiky ČR – leden 2020

Česká ekonomika si i přes nepatrné zpomalení ve 3. čtvrtletí 2019 udržuje stabilní růstové tempo, které se poslední rok pohybuje kolem 2,5 %. Vyplývá to z aktuálně vydané čtvrtletní zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu Analýza vývoje ekonomiky ČR – leden 2020.

29. 1. 2020

Bett Show Londýn 2020

Bett Show je název průmyslové výstavy vzdělávacích technologií v Londýně. Jedná se o největší a nejstarší akci podobného zaměření na světě. Záměrem této výstavy není pouze ukázat světu pokrok a nejnovější technologie a inovace z oblasti vzdělávání, nabízí také prostor pro inspiraci a diskuzi nad tím, jak technologie a inovace proměňují podobu vzdělávání po celém světě. Zástupci jednotlivých státních i nestátních institucí zde poukazují na to, jak současný technologický vývoj ovlivňuje svět, ve kterém žijeme, a snaží se identifikovat technologie, které v budoucnosti změní svět nejrozsáhleji.

29. 1. 2020

Pokračuje příprava duálního vzdělávání a výuka předmětu technika na vybraných základních školách

Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech. Plánuje se také Dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.

28. 1. 2020

Deset digitálních priorit v Evropské unii očima české odborné veřejnosti

Kybernetická bezpečnost, digitální vzdělávání, vysokorychlostní internetová infrastruktura, ale také lepší srozumitelnost unijní legislativy patří mezi oblasti zájmu části odborné veřejnosti prosazovat v EU. Představujeme vám závěry analýzy Úřadu vlády, která vznikla na základě rozhovorů a dotazníkového šetření mezi firmami, podnikatelskými svazy, odbory a zástupci samospráv.

28. 1. 2020

Volný pohyb dat je klíčový pro konkurenceschopnost firem v digitální éře. Výzvu adresovanou Evropské komisi podpořilo 17 států

Česká republika odeslala Evropské komisi společný ministerský dopis týkající se volného pohybu dat. Dopis reaguje na vyjednávání Společné iniciativy k e-commerce ve Světové obchodní organizaci i na kontext bilaterálních obchodních dohod EU. Cílem je podpořit Komisi, aby zaujala ambiciózní přístup v oblasti volného pohybu dat, který zajistí konkrétní a jasná pravidla reagující na problémy, kterým evropské firmy v zemích mimo EU čelí.

27. 1. 2020

V Londýně právě probíhá Bett Show, veletrh moderních technologií ve vzdělávávaní

Veletrh Bett Show představuje celosvětovou expozici, která je zaměřena na pokrok, novinky a inovace v oblasti moderních technologií, které lze využívat pro vzdělávání. Toto setkání se koná pravidelně každý rok v hlavním městě Velké Británie a historicky jde o první průmyslovou výstavu, která se zabývá konkrétně vzdělávacími technologiemi. Nejen své výrobky, ale stejně tak i dovednosti zde prezentují jednotlivci a subjekty ze 146 zemí světa. V průměru tento event navštíví každoročně 35 tisíc návštěvníků. A MPO u toho samozřejmě nechybí.

25. 1. 2020

Na MPO proběhlo České inovační fórum

V budově Ministerstva průmyslu a obchodu proběhlo v úterý 21. ledna České inovační forum. Jednalo se o letošní úvodní konferenci informačního cyklu SMART COMMUNITY 2020. Program je připravovaný ve spolupráci s vicepremiérem a ministrem Karlem Havlíčkem, který v úvodním bloku představil hospodářskou vizi ČR a plán investic. Konference byla určena zástupcům státní správy, podnikatelské sféry, akademické veřejnosti vč. studentů technických a hospodářských oborů, zástupcům Parlamentu ČR, zastupitelům krajů měst a obcí a reprezentantům všech oborově zainteresovaných organizací, sdružení a spolků.

23. 1. 2020

Informace o všech evropských projektech podpořených z OP VVV lze najít v nové mobilní aplikaci

V pondělí 20. ledna 2020 byla spuštěna mobilní aplikace, která umožňuje rychle a přehledně zjistit informace o všech evropských projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V aplikaci Mapa projektů OP VVV je momentálně více než 13 tisíc vzdělávacích a výzkumných projektů OP VVV z celé České republiky.

22. 1. 2020

České firmy ve spojených státech

Důvodem, proč se aktuálně v pořadu 90' na ČT24 hovořilo o možné odvetné celní politice ze strany Spojených států vůči Česku, je podle ministra průmyslu a obchodu neshoda zemí OECD o jednotném zavedení digitální daně. "Spíše se domnívám, že je to zatím na úrovni rétoriky. Američané toto nečiní poprvé, činí to i vůči jiným evropským zemím a popravdě řečeno je třeba říci, že to nedopadlo právě proto, že se Evropská unie společně s OECD nedohodla, tím pádem vlastně jednotlivé země Evropské unie začaly přijímat vlastní opatření a tím, že se jednalo a rozhodovalo na národní úrovni, tak každý nastavil trošku jinou daň," sdělil například ministr průmyslu Karel Havlíček.

22. 1. 2020

Noví členové vládní rady pro vědu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která vládě doporučuje, jak přistupovat k vědě a badatelům, má tři zcela nové členy. Je mezi nimi Rut Bízková, která v minulosti vedla Středočeské inovační centrum, byla předsedkyní Technologické agentury ČR a také ministryní životního prostředí. Spolu s ní vláda jmenovala Ilonu Müllerovou, ředitelku Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, a Jitku Ulrichovou, prorektorku Univerzity Palackého v Olomouci. Staronovým členem se stal v druhém funkčním období Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v ČR. Předsedou rady je premiér Andrej Babiš a prvním místopředsedou Petr Dvořák, prorektor Masarykovy univerzity. Místopředsedy vládní vědecké rady jsou Pavel Baran, místopředseda Akademie věd, a Karel Havlíček, ministr průmyslu.

22. 1. 2020

Havlíček převezme resort dopravy

Vicepremiér Karel Havlíček se v pátek ujme ministerstva dopravy, nadále ale bude řídit i resort průmyslu a obchodu. Premiér Andrej Babiš mluví o trvalém řešení a budoucím spojení obou úřadů. Navíc by podle něj nemuselo zůstat jen u jedné takové fúze. Předraženou zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky, která připravila o post ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, by podle Babiše bylo nejlepší zrušit a udělat znovu, jednodušeji a laciněji.

22. 1. 2020

Stát začal přijímat žádosti firem o dotace na nákup elektrovozů

Státní Agentura pro podnikání a inovace (API) dnes začala přijímat žádosti firem o dotace na nákup elektromobilů a vybudování neveřejných dobíjecích stanic, na projekty na zavádění technologií pro akumulaci energie a na získávání druhotných surovin pro další zpracování. Podniky je mohou podávat do 28. května a stát má na podporu vyčleněno 600 milionů korun, přičemž největší půlmiliardová částka je určena na projekty ohledně druhotných surovin. ČTK to dnes sdělil Radek Horešovský z API.

7. 1. 2020

MŠMT vypsalo výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo výběrové řízení ke studiu na lyceím v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2020/2021.

23. 12. 2019

OP VVV podpoří střední a vyšší odborné školy šablonami za více než 1,3 miliardy korun

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ukončil příjem žádostí do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II a zahájil proces jejich hodnocení a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předloženo bylo přes tisíc žádostí v součtu za více než 1,3 miliardy korun, což je o půl miliardy více než v rámci první vlny šablon. Původní alokace na výzvu byla Řídicím orgánem OP VVV navíc kvůli velkému zájmu zvýšena o 320 mil. korun.

23. 12. 2019

MŠMT podpoří 20 česko-indických výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, INDIE, která byla vyhlášena letos v březnu. Cílem soutěže je podpora projektů česko-indické spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v obou zemích.

23. 12. 2019

Projekt OP VVV: 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

S koncem roku Vám přinášíme již 30. článek přibližující úspěšný projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Sérii letos uzavírá Technická univerzita v Liberci s projektem 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, který získal podporu z výzvy Předaplikační výzkum. Na další rozhovory se zástupci vybraných projektů OP VVV se můžete těšit v novém roce.

23. 12. 2019

Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT druhé zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, škol, obcí a krajů a dalších institucí v oblasti výzkumu a vzdělávání.

22. 12. 2019

V Karolinu převzali ocenění účastníci mezinárodních soutěží z řad středoškoláků

Ve čtvrtek 12. prosince převzali ocenění účastníci mezinárodních soutěží z řad středoškoláků. Ti reprezentovali Českou republiku na 18 předmětových olympiádách a dalších soutěžích. Slavnostní ocenění se uskutečnilo ve Vlasteneckém sále pražského Karolina.

22. 12. 2019

MPO se zapojilo do sítě průmyslového blockchainu

Ministerstvo průmyslu a obchodu uzavřelo dohodu týkající se tvorby důvěryhodné sítě pro průmysl. A to s jejím tvůrcem - Elektrotechnickou asociací ČR. MPO, které podporuje zavádění technologických nástrojů pro Průmysl 4.0, se tak stalo přímou součástí průmyslového blockchainu.

19. 12. 2019

Vláda schválila „jízdní řád“ Inovační strategie

 Tento dokument stanovuje konkrétní opatření včetně termínů, jak posouvat Českou republiku směrem k inovační ekonomice a představit ji jako zemi pro budoucnost.

18. 12. 2019

Výsledky hodnocení návrhů projektů v 1. veřejné soutěži Programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila vyhodnocení žádostí o podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje v Programu TREND. Administruje ho pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

16. 12. 2019

I „Nováčci“ mohou získat podporu na výzkum a vývoj, 2. veřejná soutěž v národním programu TREND vyhlášena

Výzkum bude dostupnější i podnikům, které ho dosud nevyužívaly. A to díky 2. veřejné soutěži v národním programu TREND, zaměřeném na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, v podprogramu „Nováčci“. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ho administruje Technologická agentura ČR (TA ČR). Soutěž pro „Nováčky“ byla vyhlášena letos v prosinci, tedy ve stejném měsíci, kdy se zveřejnily výsledky 1. veřejné soutěže v podprogramu Technologičtí lídři, který je rovněž součástí TRENDu. Jak vše dopadlo a co lze v současné době využít?

16. 12. 2019

Česká republika je země start-upů

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií ve středu 11. prosince v budově Na Františku v pořadí již osmý seminář k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, tentokrát na téma start-upů. Na akci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Mezinárodní telekomunikační unie, CzechInvestu, LongevitiyTech.fund, ESA BIC Prague, PATRIC, GreenLight, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, SIGNSLATE, Filament ID a FN NANO.

14. 12. 2019

Sítě 5G otestují Bílina, Plzeň, Ústí nad Labem, Jeseník a Vary

Mobilní technologie 5G budou přednostně testovat města Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň. V příštích dvou letech v nich operátoři zavedou vybrané služby chytrých sítí ještě před jejich plošným uvedením. Města zvítězila v soutěži vypsané ministerstvem průmyslu a obchodu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr Karel Havlíček. Do soutěže se přihlásilo téměř 60 měst. Vítěze vybírala odborná porota.

13. 12. 2019

Díky našim firmám o nás ví celý svět

Jednotná komunikační strategie Czech Republic: The Country For The Future je založena i na tom, že právě české firmy nabízejí špičkové produkty a kvalitní řešení. Ministerstvo zahraničních věcí tak aktuálně připravilo video s názvem „Díky našim firmám o nás ví celý svět“, které je propagací úspěchů českých firem v zahraničí.

7. 12. 2019

EU uvolní 3,5 miliardy eur pro startupy, v ČR už je k dispozici přes miliardu korun

Evropská komise hodlá uvolnit 3,5 miliardy eur na investice do technologických startupů. V roce 2021 formálně rozjede fond, který bude spadat pod Evropskou radu pro inovace (European Innovation Council) s tím, že se finální částka ještě může změnit s tím, jak dojde na debaty s jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie.

6. 12. 2019

Setkání k systémové podpoře inkluze

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání.

6. 12. 2019

PISA 2018: Čeští žáci si mírně polepšili

Zlepšení ve všech třech sledovaných gramotnostech - čtenářské, přírodovědné i matematické - u českých žáků prokázaly výsledky mezinárodního šetření PISA 2018. V případě čtenářské gramotnosti se navíc ukázalo, že žáci veřejných škol jsou na tom výrazně lépe, než žáci škol soukromých či církevních. O výsledcích šetření dnes před novináři hovořili ministr školství Robert Plaga a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

6. 12. 2019

MŠMT navyšuje svůj příspěvek na kosmický výzkum v rámci ESA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšilo svůj příspěvek na programy ESA v oblastech výzkumu a vývoje, který do roku 2022 dosáhne výše až 350 mil. Kč ročně. Stalo se tak u příležitosti zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni Space19+, které se uskutečnilo ve dnech 27. až 28. listopadu 2019 ve španělské Seville.

6. 12. 2019

Náměstek Velčovský jednal na Radě EU pro konkurenceschopnost

29. listopadu se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro konkurenceschopnost, kterého se zúčastnili ministři odpovědní za agendu výzkumu. Delegaci ČR na zasedání Rady EU vedl náměstek pro řízení sekce Evropských strukturálních a investičních fondů a EU na MŠMT Václav Velčovský.

6. 12. 2019

Chytrá integrace energetiky a priority nové Evropské komise. V Bruselu zazněly také cíle České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Poslední zasedání Rady Evropské unie (EU) pro energetiku za finského předsednictví se uskutečnilo v Bruselu. Zároveň šlo o první jednání Rady v novém složení poté, co se funkce 1. prosince ujala nová Evropská komise (EK) pod vedením Ursuly von der Leyen. Řešila se na něm především chytrá sektorová integrace energetiky a priority EK na následujících pět let. Delegaci České republiky vedl místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

6. 12. 2019

Na MŠMT byly představeny výsledky šetření Eurostudent

Centrum pro studium vysokého školství prezentovalo na MŠMT hlavní výsledky dotazníkového šetření studentů vysokých škol Eurostudent VII. Jednalo se o data za Českou republiku, šetření je však mezinárodní a konalo se již posedmé téměř ve všech zemích EU a Evropského hospodářského prostoru.

6. 12. 2019

Cirkulární ekonomika a kreativní průmysl v praxi. Socha Kaleidoskop, která zvítězila ve studentské soutěži, by mohla být na Expu v Dubaji

Skloubit umění s průmyslem a udržitelnou ekonomikou. Výzva studentské soutěže Digitální továrna, kterou uspořádalo MPO ve spolupráci s ČVUT, PETMAT, 3D Arénou a EKO MB. Zhmotněný vítězný návrh, tedy 3D socha Kaleidoskop z recyklovaného PET materiálu, byla vydražena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Výtěžek 166 tisíc korun šel na podporu start-upové firmy. Cirkulární ekonomika a kreativní průmysl v praxi. Nyní se jedná se o prezentaci Kaleidoskopu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

5. 12. 2019

Společným cílem Prahy a České republiky je vybudování centra umělé inteligence

Praha společně s Českou republikou mají ambici a velký potenciál stát se lídrem na poli umělé inteligence. Společnému cíli se zástupci hlavního města i státu intenzivně věnují. V úterý 3. prosince tak Hlavní město Praha uspořádalo v Pražském domě v Bruselu diskuzi, jejíž tématem byla role měst a regionů v evropském ekosystému umělé inteligence. Spoluorganizátory byly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Stálé zastoupení ČR při EU. Debaty se zúčastnili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček. Jedním z klíčových cílů je pro všechny zúčastněné vybudovat Evropské centrum excelence a přilákat do Prahy světové vědce.

4. 12. 2019

CzechInno vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2019

Sdružení CzechInno představilo vítěze projektu Vizionáři 2019. Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Konkrétní vliv budou mít například na hospodaření s odpady, zkvalitnění péče po operačním zákroku, podporu plynulosti dopravy nebo na technologickou podporu vzdělávání. Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

3. 12. 2019

Ministr Plaga předal ceny v oblasti vysokého školství a vědy

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

29. 11. 2019

Ministr Robert Plaga na Radě Evropy

26. listopadu proběhlo v Paříži jednání ministrů školství členských států Rady Evropy. Vyvrcholilo jím francouzské předsednictví Radě.

29. 11. 2019

Digikoalice podporuje spolupráci v digitálním vzdělávání

V pátek 22. listopadu se uskutečnilo výroční setkání členů Digikoalice, které zorganizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Digikoalice je platforma MŠMT, která v současné době propojuje 185 organizací, jejichž společných cílem je rozvoj digitálního vzdělávání v Česku.

29. 11. 2019

Náměstek Velčovský se v Bruselu na jednání Rady EU pro mládež

V Bruselu se dnes uskutečnilo jednání Rady EU pro mládež, kterého se zúčastnil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský. Vystoupil v politické diskuzi na téma Vize pro práci s mládeží – změna klimatu, mladí lidé a práce s mládeží.

28. 11. 2019

20. výročí největší astrofyzikální soustavy světa

Letos slaví dvacetileté výročí od podpisu zakladatelské listiny mezinárodní Observatoř Pierra Augera v Argentině. Slavnostního ceremoniálu, který proběhl minulý týden ve městě Malargüe, se kromě české vědecké delegace zúčastnil i český velvyslanec v Argentině Karel Beran.

28. 11. 2019

MPO a MK budou spolupracovat v podpoře kultury a průmyslu

Kulturní a kreativní průmysl představují významný sektor ekonomiky s vysokým potenciálem, který zahrnuje nejen scénické výtvarné umění či film, ale také design nebo obuvnický, textilní nebo sklářský průmysl. Na dnešní tiskové konferenci po podpisu memoranda o spolupráci ministerstev průmyslu a kultury, které má podpořit rozvoj kreativity v kultuře a podnikání, to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Žádná konkrétní čísla sice neuvedl, například v loňském roce však jen zahraniční filmové štáby přinesly do Česka pět miliard Kč.

28. 11. 2019

Jak to vypadalo na semináři Inovační leadership v digitální ekonomice?

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve středu 20. listopadu v budově Na Františku v pořadí již sedmý seminář k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, tentokrát na téma Inovačního leadershipu. Na akci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, inovační agentury Direct People, Ministerstva práce a sociálních věcí, IMPACT HUB, Liftago a ERC-TECH.

27. 11. 2019

Náměstek Doleček zahájil mezinárodní konferenci programu EUREKA

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček zahájil mezinárodní konferenci Výsledky a podpora spolupráce v programech EUREKA a Eurostars. Konferenci pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu se současným holandským předsednictvím programu EUREKA.

25. 11. 2019

DefSec IH a Centrum Transferu Technologií AV ČR uspořádali workshop Kvantové technologie a jejich využití pro ozbrojené síly

V pátek 8. listopadu 2019 uspořádali Defense and Security Innovation Hub z.ú. a Centrum Transferu Technologií AV ČR druhou událost v sérii workshopů zaměřených na inovace a moderní technologie pod názvem „Kvantové technologie a jejich využití pro ozbrojené síly“. Workshop se konal ve spolupráci s Akademií věd České republiky a nabídl panelovou diskusi tří řečníků: prof. Igora Jexe z Fakulty jaderné a jaderně inženýrské na ČVUT v Praze, prof. Miloslava Duška z Katedry optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a prof. Josefa Lazara z Ústavu přístrojové techniky AVČR.

20. 11. 2019

Ministerstva rozšíří spolupráci v rámci výzkumných infrastruktur

Zhruba tři miliardy korun ročně získá 48 velkých výzkumných infrastruktur v Česku mezi lety 2020-2022. Jednou z priorit budoucích let je podle náměstka ministerstva školství (MŠMT) Pavla Dolečka rozšíření spolupráce jednotlivých ministerstev, uvedl na dnešní tiskové konferenci k Národnímu dni velkých výzkumných infrastruktur.

19. 11. 2019

Do českého kosmického inkubátoru ESA BIC vstupují další dva startupy

Numer8 a Entrant. To jsou další dva startupy, které vstupují do českých poboček inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC. Numer8 bude své podnikání dále rozvíjet v Praze, Entrant pak v brněnské pobočce, kterou provozuje inovační agentura JIC. Po následující dva roky budou moci obě firmy využívat know-how, které v této oblasti Evropská kosmická agentura (ESA) má. Agentura CzechInvest oba startupy dnes oficiálně představila na konferenci kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.

15. 11. 2019

APES: Projekty energetických úspor ušetřily za 25 let 4,1 mld. Kč

Projekty energetických úspor ušetřily za 25 let zákazníkům v Česku energii za 4,1 miliardy korun. Celkem bylo realizováno více než 250 projektů takzvaných energetických služeb se zárukou (EPC) za 3,6 miliardy korun. Na dnešním setkání s novináři to uvedl předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) Ivo Slavotínek. EPC projekty garantují zákazníkovi přímo ve smlouvě, že jejich dodavatel úspor dosáhne, jinak musí rozdílovou částku sám doplatit.

14. 11. 2019

Na podporu zavádění inovací je připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. S cílem podpořit zavádění inovací do praxe. V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 mld. Kč, z toho 1 mld. Kč v této 1. veřejné soutěži. Projektové záměry mohou firmy posílat do 8. ledna 2020.

14. 11. 2019

Začíná festival Týden vědy a techniky AV ČR

Už v pondělí 11. listopadu začíná Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival u nás. Těšit se můžete na přednášky, panelové diskuse, výstavy, exkurze na pracoviště Akademie věd ČR, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou. Letošním tématem festivalu jsou globální hrozby jako klimatické změny, přírodní katastrofy nebo plýtvání potravinami. O víkendu se pak připojíme k oslavám 30. výročí sametové revoluce.

12. 11. 2019

Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, zahájil mezinárodní konferenci KRECon

Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, zahájil ve čtvrtek 7. listopadu dvoudenní mezinárodní konferenci KRECon 2019 konanou v Národní technické knihovně. Ta byla letos zasvěcena jednomu z hlavních témat současné vědy a výzkumu – otevřenému přístupu k výsledkům nejen české, ale i celosvětové vědy. Konference se konala pod záštitou MŠMT a Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

11. 11. 2019

Více než 3,5 miliardy z fondů EU pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání v krajích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 3,65 miliardy korun na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Tyto projekty přispějí k realizaci naplánovaných opatření – dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, podpoří se aktivity na rozvoj polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství či zahraniční stáže učitelů.

10. 11. 2019

Úspěšný Sourcing Day pro Volocopter GmbH

Agentura CzechTrade zorganizovala osobní jednání sedmnácti českých výrobců s německou společností vyvíjející elektricky poháněné helikoptéry s technologií používanou v dronech.

9. 11. 2019

Den TA ČR 2019 proběhne již příští týden

Ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost předá Technologická agentura ČR (TA ČR) letos již posedmé. Z třiceti tří nominovaných projektů vybrala odborná komise čtyři nejlepší. Jejich autoři převezmou originální ceny na slavnostním galavečeru, který se uskuteční 14. listopadu 2019 v historické budově Národního muzea. Do té doby zůstanou jejich jména utajena. TA ČR mimo jiné při této příležitosti oslaví deset let svého fungování.

9. 11. 2019

Czech Space Week oslaví české úspěchy ve vesmíru a ukáže potenciál vesmírných technologií

České družice ve vesmíru, nový systém řízení letového provozu nad Evropou, technologie pro drony nebo sondy směřující ke Slunci a Jupiteru. Tam všude lze nalézt českou stopu pocházející od předních tuzemských dodavatelů nebo výzkumných institucí. Druhý ročník vesmírného týdne Czech Space Week, který se koná od 8. do 15. listopadu 2019, přinese oslavu českých kosmických úspěchů.

9. 11. 2019

Projekt SYPO přináší všem školám ICT podporu

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) pokračuje v aktivní podpoře všech učitelů a ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a ZUŠ. Všem školám poskytuje zdarma ICT podporu, která je podle vyjádření škol potřebná v 78,5 % z nich. Na ICT metodiky SYPO se s prosbou o pomoc zatím obrátilo více než sto škol, některé z nich opakovaně. Projekt SYPO je realizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a je spolufinancován EU.

9. 11. 2019

ČR se stala členem konsorcia DARIAH ERIC

Při příležitosti 12. zasedání Valného shromáždění představitelů členských států konsorcia DARIAH ERIC ( Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities ) byla oficiálně schválena žádost ČR o vstup do tohoto konsorcia řídícího činnost stejnojmenné evropské výzkumné infrastruktury působící v oblastech umění a humanitních věd. ČR se stala 19. členským státem konsorcia DARIAH ERIC. R ole českého národního koordinátora výzkumných aktivit rozvíjených v rámci DARIAH ERIC se ujme velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ , jejíž hostitelskou institucí je Univerzita Karlova.

8. 11. 2019

Bezúročné půjčky pro rodinné firmy

Základ obslužnosti regionů, nositelé tradic a vyhledávaní zaměstnavatelé. Právě to jsou rodinné firmy. Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si to uvědomuje, proto ve spolupráci s partnery připravilo jejich komplexní podporu. Kromě zvýšení informovanosti, vzdělávání, organizace akcí apod. budou nyní moct rodinné firmy využít nové speciální finanční nástroje z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Umožní jim jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné záruky a půjčky. To vše proto, aby se rodinné firmy mohly dále rozvíjet a růst. Tvoří totiž páteř tuzemské ekonomiky.

7. 11. 2019

Budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně sítí 5G se zjednoduší. Vláda schválila Akční plán 2.0

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ministři na vládním jednání přijali Akční plán 2.0. Má zjednodušit, zrychlit a zlevnit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně 5G sítí.

6. 11. 2019

Do krajských kabinetů se zapojilo 258 učitelů, další se přidávají

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) do praxe znovu zavádí historicky ověřené metodické kabinety. Začíná s národními a krajskými metodickými kabinety matematika a její aplikace, informatika a ICT a český jazyk a literatura. Dosud se do nich zapojilo 300 pedagogických odborníků, kteří se aktivně podílejí na vzniku sítě oblastních kabinetů. MŠMT řadí metodické kabinety mezi priority a garantuje jejich zachování ve školském systému. Projekt SYPO je realizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a je spolufinancován EU.

6. 11. 2019

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček zahájil v Praze CZEDUCON

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček zahájil v Praze CZEDUCON - Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání. CZEDUCON je největší konferencí o mezinárodním vysokoškolském vzdělávání v České republice, kterou pod záštitou MŠMT organizuje Dům zahraniční spolupráce. Jedná se o druhý ročník akce, který se ve dnech 6.–7. listopadu koná v kongresovém centru O2 Universum.

6. 11. 2019

Český kosmický průmyslový den

Zveme vás na historicky druhý Český kosmický průmyslový den, na kterém budete mít možnost seznámit se s českými i zahraničními firmami působícími v kosmickém průmyslu. Ty zde představí své produkty a služby. Akce Vám nabídne prostor nejen pro obchodní jednání s firmami v rámci networkingové zóny, ale i získání informací o zapojení se do programů ESA či technologickém transferu pro Vaši firmu. V případě, že by Vás zajímala spolupráce s kosmickým sektorem, budou pro Vás připraveny odborné semináře i technologická konference Gate2Space, kde budou představeny programy ESA.

6. 11. 2019

V Šanghaji začal veletrh China International Import Expo. Představují se i české firmy, výrobky a služby

Dvě expozice s prezentacemi významných českých firem, výrobků a služeb připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní veletrh China International Import Expo (CIIE 2019). Dnes začal v Šanghaji, kde potrvá do 10. listopadu 2019. Prezentace České republiky (ČR) se koná v souladu s Inovační strategií a v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: The Country For The Future. A to proto, aby se tuzemským firmám pomohlo s byznysem v Číně od získávání kontaktů, přes navazování vztahů po realizaci skutečných obchodů. Česká republika tak má na CIIE 2019 status partnerské země (Guest Country of Honour), kterým disponuje patnáct zemí světa. Z těch evropských ho kromě ČR má také Francie, Itálie a Řecko.

6. 11. 2019

Tatra kolem světa 2. S jedinečnou expedicí se u MPO seznámila široká veřejnost

Unikátní cestovatelský projekt Tatra kolem světa 2, který podpoří českou ekonomiku, diplomacii a export, se dnes představil široké veřejnosti. Stalo se tak u hlavní budovy Ministerstva průmyslu a obchodu. Přijel k ní speciální expediční vůz TATRA TERRN°1 a členové cestovatelského projektu. Nechyběl ani zástupce první expedice Tatrovky před třiceti lety či ministr průmyslu a obchodu.

4. 11. 2019

Rozhovor: Export do Číny zůstává výzvou

Viditelná přítomnost na China International Import Expo přináší podnikatelům bonusové body, které mohou sehrát významnou roli v klíčových momentech při navazování vztahů s čínskými partnery. Právě tento faktor otevírání dveří na čínský trh jsme brali v potaz na Ministerstvu průmyslu a obchodu, když jsme se jako gestor české účasti rozhodli získat pro ČR status partnerské země a vytvořit pro české podniky možnost prezentace.

4. 11. 2019

Rada vlády vysoce ohodnotila výsledky spojené s investicemi do výzkumu a přijala doporučení Mezinárodní rady

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se společně s členy svého mezinárodního poradního orgánu sešla v pátek 25. října ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřila debata nad doporučeními expertů z Mezinárodní rady, a dále postupné kroky zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030. RVVI vysoce ohodnotila výši výdajů na vědu a výzkum podle zveřejněné zprávy ČSÚ za rok 2018.

1. 11. 2019

Ministr Havlíček na Designbloku: podpora státu v oblasti průmyslového designu je klíčová

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštívil mezinárodní přehlídku Designblok 2019, kterou ho provedli ředitelka festivalu Jana Zielinski a zástupci agentury CzechTrade. Havlíček ocenil aktivity agentury, která se podpoře průmyslového designu věnuje už od roku 2008.

29. 10. 2019

Dotazník na podnikatele na vnitřním trhu EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo online dotazník pro podnikatele, kteří působí na vnitřním trhu EU a v zemích EHP. Cílem dotazníku je získat potřebné statistiky o překážkách a bariérách na vnitřním trhu EU tak, aby je České republika mohla využít při prosazování zájmů českých podnikatelů v rámci unijních institucí a při jednání s dalšími členskými státy. 

27. 10. 2019

Velkých zdrojů elektrické energie v ČR ubývá. Aby bylo zajištěno pokrytí spotřeby elektrické energie, musí se postavit nové. Spotřebu by totiž podle nejnovější studie nepokryl ani dovoz elektřiny ze zahraničí

Postupné odstavování dosluhujících uhelných zdrojů i v kontextu s ekologizací, ukončení životnosti současných jaderných zdrojů a přírodními podmínkami limitované obnovitelné zdroje energie (OZE).  Klíčové faktory, které mají zásadní vliv na dodávky elektřiny a energetickou soběstačnost nejen České republiky (ČR). Podle nejnovějšího Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy ČR do roku 2040 (MAF CZ), kterou zpracovala společnost ČEPS, by se už od roku 2030 - pokud by se situace neřešila - Česká republika stala postupně závislou na dovozu elektrické energie ze zahraničí. Vyplývá to ze scénářů, s kterými MAF CZ 2019 pracuje.

26. 10. 2019

V neomezených tarifech Česká republika dohnala Evropu

Telekomunikační trh se za poslední měsíce posunul a nabídky dat v tarifech všech českých operátorů se zlepšily. Vyplývá to z analýzy evropské společnosti Rewheel, která posuzovala aktuální tarify v porovnání se zeměmi EU a OECD. Hodnotila data z letošního září ve vztahu k datům dubnovým. Podle nich ČR mj. srovnala krok s okolními zeměmi v neomezených tarifech.

26. 10. 2019

MPO plní úkoly z Inovační strategie a spouští nový web

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští tento zcela nový web k Inovační strategii. Představuje tam devět strategických pilířů Inovační strategie, které jsou vzájemně provázány a které jsou pro dosažení ambice zařadit se mezi inovační lídry Evropy rozhodující. Do roku 2030 se chce Česká republika dostat mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Proto strategie vznikla a v současné době už nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje motto a národní hospodářskou značku Czech Republic: The Country For The Future.

26. 10. 2019

5G pro 5 měst. MPO a MMR vyhlašují soutěž pro testování a vývoj nových technologií a aplikací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) hledá města, která chtějí testovat 5G technologie. Soutěžní návrhy mohou municipality posílat do 22. 11. 2019. Ze soutěže vzejde 5 vítězů, kteří budou moct díky spolupráci státu a soukromého sektoru rychleji využívat 5G sítě. Vyhlášení výsledků se uskuteční 12. 12. 2019 ve 12.00 hodin na MPO za účasti vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

26. 10. 2019

MPO zve na Den otevřených dveří. Přijďte se seznámit se zajímavými start-upy a naší Inovační strategií

Ministerstvo průmyslu a obchodu otevírá brány veřejnosti. Už v pondělí 28. října 2019 od 9:00 do 17:00 hodin, a to u příležitosti založení samostatného Československa. Hlavní budovu v ulici Na Františku 32 v Praze si bude možné prohlédnout včetně běžně nepřístupné prosklené kopule, reprezentativních salónků či pracovny ministra.

24. 10. 2019

Živnostenský balíček se postupně naplňuje. Co se podařilo a co se ještě musí udělat, probrala Podnikatelská rada

Co trápí velké firmy, malé a střední podniky i živnostníky a jak situaci zlepšit. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) o tom jednala Podnikatelská rada. Detailně se probral živnostenský balíček. Deset bodů připravených ve spolupráci nejen s Ministerstvem financí se postupně daří naplňovat. Hotových je například 66 % opatření na snížení byrokracie při rozjezdu podnikání. Živnostenské „desatero“ jako takové má snížit administrativní zátěž podnikatelů i v řadě dalších oblastí, třeba u rodinného podnikání.

24. 10. 2019

TZ: Spolupráce s univerzitami v kontextu s umělou inteligencí posiluje. Nejen s cílem získat pro Českou republiku Evropské centrum excelence

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal další memoranda o podpoře a spolupráci v oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence  - AI). Tentokrát s představiteli brněnského Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity Brno. Spolupráce státu, odborných univerzitních týmů i podnikatelských svazů v oblasti AI tedy významně posiluje. Proto, aby technologie lidem co nejvíc usnadnily život a Česká republika získala jedno ze čtyř plánovaných Evropských center excelence.

14. 10. 2019

TZ: Cirkulární ekonomika je pro firmy velkou příležitostí

Oběhové hospodářství, nebo také cirkulární ekonomika, se dostávají do popředí zájmu firem v Evropě i v celém světě. Globální rozměr a příležitost pro byznys je naprosto zřejmý. Ministerstvo průmyslu a obchodu si to uvědomuje, proto se dané oblasti průběžně věnuje. Řada akcí k cirkulární ekonomice se konala i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

12. 10. 2019

TZ: 3D socha Kaleidoskop, která vyhrála mezinárodní studentskou soutěž, má novou majitelku. Získala ji v aukci na podporu start-upu

Unikátní 3D socha Kaleidoskop z recyklovaného PET materiálu má novou majitelku, Alici Undus ze společnosti AERO Vodochody Aerospace. Získala ji v aukci ve Hvězdárně a planetáriu Brno během Mezinárodního strojírenského veletrhu. Výtěžek z aukce 166 tisíc korun půjde na podporu start-upové firmy. Sochu v rámci studentské soutěže navrhla studentka Technické univerzity v Turecku Ekin Ünlü.

11. 10. 2019

TZ: Začal Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Poprvé v historii s Českou národní expozicí

V Brně začal již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. V pavilonu Z na brněnském výstavišti se vůbec poprvé pod jednou národní střechou představuje a služby podnikatelům a živnostníkům poskytuje hned třináct státních organizací. A to v České národní expozici „Czech Republic: The Country For The Future“. Na brněnském výstavišti má světovou premiéru.

9. 10. 2019

Start-upová zóna na Mezinárodním průmyslovém veletrhu 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejdůležitějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Letos na něm vůbec poprvé v historii vyroste také národní expozice The Country For The Future, na které se představí celkem 13 státních institucí. Chybět nebude ani speciální zóna pro technologické start-upy nebo semináře na aktuální témata.

6. 10. 2019

Microsoft má zájem podílet se na českém Centru excelence

Prezident společnosti Microsoft Brad Smith na jednání s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem Karlem Havlíčkem vyjádřil zájem o spolupráci na aktivitách České republiky v oblasti připravovaného Centra excelence pro umělou inteligenci, což vládní představitelé uvítali.

26. 9. 2019

Ministr Havlíček v New Yorku představil Inovační strategii a podpořil české start-upy

Poprvé po 30 letech má Česko jednotnou vizi postavenou na zavádění a podpoře inovačního prostředí. Inovační strategie ČR 2019–2030 si klade za cíl posunout naši zemi mezi přední technologicky orientované světové ekonomiky. A právě tento klíčový dokument, který obsahuje konkrétní procesy, legislativní a finanční opatření a projekty, představují v těchto dnech premiér Andrej Babiš a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v USA.

24. 9. 2019

Stát pomůže startupům. Peníze budou rozdělovat dva nové fondy

Spolupráce mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Evropským investičním fondem (EIF) k podpoře financování rozvoje inovativních startupů, která začala v roce 2017, vyvrcholila po náročném investičním procesu s více než deseti kandidáty. Na investiční poli se tak objevily dva nově vzniklé fondy – Lighthouse Ventures a Nation 1.

20. 9. 2019

Brněnská start-upová noc pro ženy

Statistiky hovoří jasně; 91 procent zakladatelů tuzemských start-upů jsou muži. Nesmíme ale zapomínat ani na talentované a inspirativní ženy.

8. 9. 2019

CzechInvest podporuje české start-upy v New Yorku

Společnost CzechInvest aktivně podává pomocnou ruku start-upovým společnostem.

8. 9. 2019

V Česku vzniká ocelářská komise

Aktuálně vzniká nový poradní orgán vlády – ocelářská komise. Ta bude řešit všechny otázky týkající se tuzemské ocelářské produkce a prvně bude jednat už tento měsíc v Ostravě při příležitosti slavnostního setkání nového vlastníka ostravské huti Liberty.

7. 9. 2019

Ministr průmyslu a obchodu jednal o inovacích ve farmaceutickém průmyslu

Otázky inovací, výzkumu a vývoje a dalších opatření ve zdravotnictví řešil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s náměstkyní Silvanou Jirotkovou v Centru aplikovaného farmaceutického výzkumu (The PARC – Pharmaceutical Applied Research Center). Toto setkání inicioval farmaceutický gigant Zentiva.

7. 9. 2019

MPO reaguje na pokles průmyslu a chystá se na razantní podporu

Pokles průmyslové výroby v červnu MPO nepodceňuje a připravuje řadu opatření napříč odvětvími, a to jak s okamžitým, tak dlouhodobým dopadem na podniky.

7. 9. 2019

Studentská soutěž o nejlepší 3D sochu má vítěze

Soutěž Digitální továrna uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a skupinou PETMAT.

7. 9. 2019

Do programu TREND se hlásí výzkumné projekty za téměř 7,3 mld. Kč

Technologická agentura České republiky (TA ČR) aktuálně ukončila příjem žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND, který spravuje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

7. 9. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví připravuje akce pro širokou veřejnost

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) si pro letošní podzim připravil hned několik zajímavých vzdělávacích akcí. Všechny budou volně otevřené veřejnosti a rozebírat se budou aktuální témata ve věci duševního vlastnictví.

31. 8. 2019

Společnost s ručením omezením v Česku založíte za jediný den

Společnost s ručením omezením založíte v České republice během jediného pracovního dne. V tomto směru se tak můžeme porovnávat s těmi nejvyspělejšími ekonomikami světa. V pondělí tak můžete založit novou společnost a v úterý již prodávat své zboží nebo služby.

31. 8. 2019

Česká republika pracuje na zlepšení daňového prostředí

Především díky činnosti nezávislých organizací, jako jsou Daňová kobra, se v Česku v posledních letech daří výrazně redukovat procento podvodných daňových transakcí.

31. 8. 2019

Živnostenský balíček brzy spatří světlo světa

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem financí a dalšími úřady připravilo soubor deseti opatření, které mají jediný úkol – zjednodušit život malým a středním podnikatelům.

31. 8. 2019

Ministr průmyslu a obchodu navštívil královehradeckou zkušebnu leteckých motorů

Ministr Karel Havlíček aktuálně navštívil zkušebnu leteckých motorů v Hradci Králové. Unikátní zařízení patří mezi nejmodernější na světě a jeho provoz byl zahájen teprve letos v červnu.

31. 8. 2019

Mezinárodní letní škola o pokrocích ve vývoji léčiv opět probíhá v Praze

Druhého zářijového dne byl na pražské VŠCHT zahájen již šestý ročník mezinárodní Letní školy o pokrocích ve vývoji léčiv.

31. 8. 2019

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme