Ochrana osobních údajů

Vážení,

vážíme si spokojených občanů a v souvislosti se změnou legislativy si Vám dovolujeme zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

 

Správcem osobních údajů je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 00 Praha 1,  IČO 47609109, Jako správce osobních údajů určujeme, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Ministerstvo průmyslu a obchodu shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. Jedná se o tyto osobní údaje: tj. jméno, příjmení, e-mail.  

K jakému účelu osobní údaje využíváme a zpracováváme?

SE souhlasem občanů zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání informací, novinek, aktualit v souvislosti s Inovační strategií České republiky 2019 – 2030 a Czech Republic The Country For The Future . Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky.. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Musíte osobní údaje poskytnout?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně na základě uděleného souhlasu..

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s uděleným souhlasem.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji občanů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytujeme či předáváme?

Osobní údaje nepředáváme ani neposkytujeme dalším subjektům.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů.

Máte právo na informace, které jsme splnili tímto dokumentem.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, kdykoliv se můžete dotázat a my Vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o výmaz osobních údajů (být zapomenut) pokud už nechcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, popř. omezení jejich zpracování. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle organizace, písemně na adresu sídla organizace nebo mailem na adresu info@countryforfuture.cz  

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

V případě další dotazů se můžete obrátit na našeho pověřence.

Mgr. Jarmila Marta Šmardová, poverence@mpo.cz, tel. 224 852 371

Na další úspěšnou spolupráci se těší,
Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM INFORMAČNÍCH SDĚLENÍ

Žádáme o udělení souhlasu, abychom Vaše kontaktní osobní údaje mohli zpracovávat ve formě ukládání do naší databáze kontaktů za účelem zasílání informačních sdělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to stejnou formou, jakou jste jej udělil/-la, tj. předáním písemného odvolání souhlasu anebo zaslat e-mail s odvoláním na info@countryforfuture.cz.

V případě, že souhlas neudělíte, nebudeme Vám takové informace zasílat. Stejně tak učiníme, pokud svůj souhlas kdykoliv v budoucnu odvoláte a pokud nebudeme zpracovávat Vámi poskytnuté údaje z jiného důvodu, z naší databáze je po Vašem odvolání nenávratně vymažeme.

V případě, že souhlas neudělíte, popřípadě jej v budoucnu odvoláte, nebude tato skutečnost mít vliv na ostatní služby a/nebo plnění v rámci našich společných smluvních či jiných vztahů.

[ ]Tomuto poučení rozumím a byl jsem náležitě poučen a informován o zpracování svých osobních údajů v podobě výše uvedených kontaktních údajů, a to v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  rušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

[ ]Uděluji souhlas