Polytechnické vzdělávání

Vzdělávací instituce by se měly více zaměřit na kreativitu, kritické myšlení a praktické využití předávaných znalostí.

Více informací

Popis pilíře

Pro větší potenciál našich studentů, badatelů a podnikatelů bychom rádi optimalizovali také celé spektrum polytechnického vzdělávání. Dané instituce by se měly více zaměřit na badatelský přístup, kritické myšlení a všeobecnou kreativitu při řešení skutečných problémů.

Tato inovace by se měla komplexně promítnout do všech stupňů vzdělání – protože změnu je potřeba uskutečnit napříč celým systémem. Stranou by potom samozřejmě neměl zůstat ani fenomén celoživotního vzdělávání.  Se vzdělávacími institucemi by měli ve větší míře spolupracovat i lidé z praxe, jen tak lze dosáhnout skutečného pokroku a propojení.

Česká republika sice již kvalitním vzdělávacím systémem disponuje, oblast polytechnické výuky se ale ještě stále nachází pod úrovní těch nejlepších. Zaměření na vědu, technologie, strojírenství a matematiku a jejich následné propojení s praxí chybí na všech úrovních vzdělávání; od mateřských škol, přes střední odborné až po vysoké. Česká společnost také není dostatečně připravena na využívání disruptivních vzdělávacích systémů, což v důsledku může znamenat nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a to jak v podnikové, tak i ve výzkumné sféře. Cílem inovační strategie je proto změna systému polytechnického vzdělávání na všech úrovních.

Institucionální odpovědnost: MŠMT/MPO/MZE

Manažerská odpovědnost: Zástupce MŠMT

Projekty

Nová koncepce technického vzdělávání na základních školách

V rámci druhého stupně základních škol se nyní testuje nová koncepce technického vzdělávání. Do budoucna se plánuje, aby tento přístup každá instituce na základě své profilace a personálních nebo technických kapacit posoudila a zvážila, jakým způsobem technické vzdělávání zahrne do výuky.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme