Mobilita a stavební prostředí

Doprava, stavebnictví i logistika u nás potřebují modernizaci a sjednocení.

Více informací

Popis pilíře

S vybudováním kvalitní páteřní sítě dopravní infrastruktury dokážeme realizovat chytré způsoby přepravy osob i věcí. Maximální mobilitu bychom samozřejmě měli umožnit také osobám se sníženou pohyblivostí. Pokud současně vybudujeme také hustou síť moderních komunikačních systémů, budou ze získaných dat moci při své činnosti těžit subjekty státní zprávy i soukromí poskytovatelé.

V rámci modernizace by mohl také vzniknout jediný stavební úřad spolu s celorepublikovým územním plánem. Díky němu by bylo možné lépe řídit a monitorovat využívání zdrojů nebo chránit přírodní bohatství.

Například dopravní infrastruktura ani legislativa České republiky zatím nejsou připraveny k nasazení datově propojených a autonomních vozidel do provozu. Přes dostatečné kapacity v oblastech výzkumu, podnikové sféry či vzdělávání, stavebnictví stále trpí přehnanou mírou administrativy, a to zejména v oblasti povolovacích procesů. Cílem inovační strategie je tedy zjednodušit a zrychlit tyto procesy. Následně také dobudovat páteřní síť dopravní infrastruktury, synchronizovat a koordinovat aktivity státní správy a samosprávy v rámci budování dopravní sítě a zajišťování dopravy, a nakonec se připravit na široké využití automobilů s alternativním pohonem i v rámci reálného provozu. Zároveň je ale také samozřejmě potřeba vytvořit cílenou koncepci podpory chytrých měst, včetně problematiky city logistiky.

Institucionální odpovědnost: MD, MMR, Rada vlády pro veřejné investování, HK

Manažerská odpovědnost: Zástupce MD, zástupce MMR

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme