Chytré investice

Investice by neměly být jen o penězích. Na první místo patří přidaná hodnota.

Více informací

Popis pilíře

V prvé řadě bychom samozřejmě chtěli zvýšit objem investic tuzemských firem – ovšem za podmínky co nejvyšší přidané hodnoty. Takzvané chytré investice by měly těžit z potenciálu nejnovějších výzkumů.

Zároveň chceme podpořit rozvoj iniciativy Průmysl 4.0, která si klade za cíl modernizovat průmysl v maximální míře, kterou dnešní doba umožňuje. Pilíř se ale rozhodně netýká jen soukromých podniků – z inovací může ve velké míře těžit i státní správa nebo konkurzy na veřejné zakázky.

Ekonomické postavení České republiky se za poslední roky značně změnilo. Už nezávisíme na manuálních výrobních projektech založených především na monotónní činnosti. K žádoucím investicím tak i nadále patří kreativní pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, která k nám přinesou nové technologie a know-how, investice do výzkumu nebo investice, které přímo pozvednou konkrétní region, Podpora těchto iniciativ je zakotvena i v nové legislativě. Důsledněji rovněž musíme dbát na zvýšení objemu využití daňových odpočtů. V rámci investiční politiky státu se zohlední i řešení umožňující adaptaci země na změny klimatu, řešení problematiky sucha nebo potravinové bezpečnosti.

Institucionální odpovědnost: MPO/CzechInvest

Manažerská odpovědnost: Zástupce MPO

Projekty

Na podporu zavádění inovací je připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. S cílem podpořit zavádění inovací do praxe. V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 mld. Kč, z toho 1 mld. Kč v této 1. veřejné soutěži. Projektové záměry mohou firmy posílat do 8. ledna 2020.

Detaily

Nová energetika

Nová energetika je zelená, šetrná k životnímu prostředí a efektivní. A pomáhá šetřit náklady. To jsou na energetickém poli hlavní cíle i pro naši republiku.

Detaily

Zaměstnávaní cizinců

Nedostatek pracovníků na tuzemském trhu práce a stále větší poptávka po expertních zaměstnancích ze strany českých firem bude řešit novela zákona o pobytu cizinců. Naše vláda zároveň připravuje také několik speciálních programů, které zaměstnávání lidí i mimo země Evropské unie usnadní.

Detaily

Živnostenský balíček

Nadbytečná byrokracie u nás představuje věčné téma a klišé. Malých a středních podnikatelů jsou přitom v Česku asi dva miliony. Pokud jejich činnost dokážeme usnadnit, můžeme se jen domýšlet, kolik nevyužitého potenciálu se vyplaví na povrch… A proto Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem financí přišlo s tzv. živnostenským balíčkem.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme