Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři.

Více informací

Popis pilíře

Každá významná inovace začíná výzkumem. Proto o sobě musí vědci a inovátoři vědět, a proto je nutné podporovat invenci a kreativitu v celé šíři. Od základního výzkumu až po inovace, přinášející ekonomický profit a zpětné reinvestice do výzkumu. V České republice máme spoustu vynikajících výzkumných organizací a ještě více dynamických a inovativních firem. Pokud spojí síly, povede to k úspěchu.

Ale je co zlepšovat. Výzkumné organizace se začínají hodnotit dle mezinárodních principů pomocí Metodiky M17+, bude se více hledět na zdravou míru internacionalizace a na špičkové výsledky a financování výzkumných organizací bude lépe odrážet kvalitu výzkumu a užitečnost výsledků pro společnost. Výzkumným organizacím i firmám bude usnadněno zaměstnávání zahraničních vědců a expertů, novým systémem daňových odpisů budou firmy stimulovány k intenzivnějšímu zapojování výzkumu do své činnosti a budou moci získat finanční podporu na inovace také z veřejných zdrojů.

Ambiciózním cílem inovační strategie je také připravit zásadní novelu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která by lépe odrážela úroveň, které chceme dosáhnout, a významně posílit financování výzkumu, vývoje a inovací z 1,79 % HDP v roce 2019 na 3 % HDP v roce 2030.

Institucionální odpovědnost: Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Manažerská odpovědnost: Člen předsednictva RVVI

Projekty

Realizace strategie umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) je aktuálně žhavým tématem. Informační a komunikační technologie nám nadále mají zjednodušovat život, zároveň ale mají například i potenciál zvýšit naši bezpečnost.

Detaily

Odpočty na vědu a výzkum

Letos v březnu vešla v platnost také novela pro pravidla daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Změnil se tak celý proces uplatňování odpočtů a důraz byl kladen především na snížení jeho administrativní náročnosti.

Detaily

Rekordní zdroje pro vědu

Ministerstvo průmyslu a obchodu má pro příští rok schválen rozpočet ve výši 37,5 miliardy korun – tedy o celé dvě miliardy více než tomu bylo letos. Zvláštní důraz bude od příštího roku kladen především na vědu – rozpočet pro výzkum, inovace a vývoj je stanoven na 37 miliard korun – o miliardu více než pro rok 2018. Tyto rozpočty budou navíc zajištěny bez přispění zdrojů EU.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme