Chytrý marketing

Česká republika je zemí, která má v budoucnosti své místo. Pojďme to ukázat světu.

Více informací

Popis pilíře

Motto: Česká republika je zemí, která má v budoucnosti své místo. Pojďme to ukázat světu.

V budoucnosti chceme Českou republiku prezentovat jako zemi s výrazným vědeckým potenciálem a jednoho z možných lídrů v oblasti výzkumů a inovací. Myslíme, že úspěchy českých vědců a podnikatelů, stejně jako unikátní produkty z našich firem, si zaslouží mnohem větší pozornost. Těžit bychom z nich tak mohli nejen my sami, ale spolu s námi i celý svět.

I přes řadu výjimečných úspěchů na poli vědy, výzkumu, inovací nebo komerčních aplikací je Česká republika v zahraničí stále vnímána takzvaným tradičním způsobem – tedy jako země piva, hokeje, broušeného skla a památek, které stojí za návštěvu. Cílem chytrého marketingu je tvorba ucelené komunikační strategie se zapojením klíčových veřejných i privátních institucí – tzv. Národního komunikačního týmu – které Česko představí jako zemi, která má v budoucnosti své místo.

Institucionální odpovědnost: RVVI/MPO/MZV/CzechInvest
Manažerská odpovědnost: Zástupce RVVI

Projekty

Odborná pracovní skupina pro prezentaci ČR na Olympijských hrách

Sportovní událost formátu Olympijských her samozřejmě představuje skvělou příležitost pro prezentaci naší České republiky. Na této potřebě se shodují jednotlivé resorty, Národní sportovní agentura i Český olympijský výbor. Hlavním cílem přitom je plánování v dlouhodobém horizontu a posílení pozitivního vnímání ČR v zahraničí.

Detaily

Inovační strategie České republiky

Koncept značky Czech Republic The Country For The Future jako národního hospodářského brandu České republiky je tak založena na komplexním přístupu představení České republiky jako země, které nejsou cizí technologické inovace a udržitelnost, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Detaily

Sjednocení státní identity České republiky

Naplňujeme hned několik části z pilíře Chytrého marketingu, jehož hlavním úkolem je zavedení jednotné komunikace České republiky a využívání značky Czech Republic The Country For The Future jako národního hospodářského brandu České republiky. Veškeré aktivity připravujeme v souladu všech klíčových partnerů, národních značek a synergické spolupráce pro přehlednou a důstojnou komunikaci směrem k občanům České republiky a profilaci státních priorit směrem do zahraničí.

Detaily

Zasedání Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí z 28. ledna 2020

28. ledna 2020 zasedl poprvé v tomto roce poradní orgán ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí. Jednání Komise vedla v zastoupení ministra náměstkyně Anita Grmelová. Komise byla ustavena s cílem sjednotit aktivity jednotlivých ministerstev a dalších státních i nestátních institucí a organizací při budování pozitivního obrazu České republiky v zahraničí.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme