Národní start-up a spin-off prostředí

Start-upy a spin-offy do značné míry ovlivní naše budoucí postavení ve vyspělém světě. Měli bychom je proto brát v potaz.

Více informací

Popis pilíře

Věříme, že inovace do naší společnosti v zásadní míře přinesou právě malé start-upové společnosti a spin-offy, které se zabývají praktickým využitím duševního vlastnictví. Z toho důvodu musíme v České republice připravit ideální podmínky pro masivnější vznik těchto subjektů. A zároveň myslet i na jejich další financování.

Zároveň bychom rádi vytvořili interaktivní síť s cílem propojit tyto společnosti přímo s potenciálními investory a patrony. Pokud se nám toto všechno povede, nebude už žádný důvod Česko neotevřít Česko ani pro zahraniční společnosti. Věříme totiž, že právě ve spolupráci na nadnárodní úrovni najdeme naše největší bohatství.

Vždyť právě start-upy přinášejí inovace, a tím zvyšují produktivitu a přispívají k hospodářskému růstu a tvorbě zdravého konkurenčního a inovativního prostředí. Navíc vytvářejí pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Existují příklady start-upů, kterým se během pouhých několika let od svého vzniku podařilo vytvořit obrat v řádu stovek miliónů korun.

Cílem tohoto pilíře je tak vytvoření ucelené koncepce vzniku, podpory a financování start-upů i spin-offů. Naše inovační centra by se v budoucnu měla přiblížit přední úrovni těch nejlepších zahraničních zařízení. Zvýšit by se měly rovněž investice do těchto subjektů a ty by tak mohly získávat více zkušeností i z mezinárodního prostředí. A to platí i naopak – Česká republika má rozhodně potenciál stát se zajímavou destinací pro nadějné zahraniční projekty.

Do aktivit spadajících pod křídla tohoto pilíře bychom mimo jiné mohli zařadit i službu JKM. Jednotná kontaktní místa mají za cíl usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb, a to jak na území ČR, tak v dalších zemích EU a EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Informační a zprostředkovatelská pomoc je poskytována zejména podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit, nebo do těchto zemí poskytovat přeshraničně služby. Klienti díky JKM nemusí ztrácet čas obíháním velkého množství úřadů, ale veškeré potřebné formality pro vstup do podnikání vyřídí na jednom místě.

Institucionální odpovědnost: MPO/CzechInvest/ČMZRB/TAČR

Manažerská odpovědnost: GŘ CzechInvest

Projekty

Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa (JKM) mají za cíl usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb, a to jak na území ČR, tak v dalších zemích EU a EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Informační a zprostředkovatelská pomoc je poskytována zejména podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit, nebo do těchto zemí poskytovat přeshraničně služby. Klienti díky JKM nemusí ztrácet čas obíháním velkého množství úřadů, ale veškeré potřebné formality pro vstup do podnikání vyřídí na jednom místě. JKM je možné kontaktovat online prostřednictvím formuláře na webu businessinfo.cz, nebo osobně na živnostenských úřadech v krajských městech a v Praze.

Detaily

Budování strategických inkubátorů

Podnikatelské inkubátory jsou ve světě velmi populární záležitostí. A v posledních letech se jim dobře daří i u nás v České republice. Mladé start-upy a menší firmy tady mohou získat dostupnější kanceláře, laboratoře, a především sbírat a sdílet zkušenosti.

Detaily

Investiční pobídky

6. září vstoupila v platnost nová úprava zákona č. 72/2000 SB., o investičních pobídkách. Změny se týkají zejména zvýhodnění projektů s nadprůměrnou přidanou hodnotou – například technologických center nebo center strategických služeb.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme