Inovační a výzkumná centra

V rámci vývoje máme co nabídnout už nyní. Co když se ale ještě více zaměříme na aktuální společenské trendy?

Více informací

Popis pilíře

Domníváme se, že potenciál tuzemských firem a výzkumu lze ještě rozšířit zaměřením na budoucí technologické trendy. Právě obory jako umělá inteligence, nanotechnologie nebo kosmologie v budoucnu s nejvyšší pravděpodobností ovlivní ekonomické postavení té které země.

Do činnosti výzkumných institucí a oborových klastrů bychom rádi začlenili co nejvíce tuzemských společností, které by i z podpory veřejných zdrojů mohli výsledné inovace co nejefektivněji využít v praxi.

Cílem naší strategie je zaměření podpory směrem k výše uvedeným klíčovým trendům a vytvořit vzájemně provázané schéma financování.

Institucionální odpovědnost: RVVI, MŠMT, AVČR, MPO, TAČR

Manažerská odpovědnost: Člen předsednictva RVVI

Projekty

Příprava projektu AI Centrum

Fenomén umělé inteligence (AI) je v současnosti rovněž celoevropskou prioritou. Umělá inteligence aktuálně tvoří jednu z hlavních priorit Evropské komise V plánu je vybudování čtyř sítí výzkumných center, které budou financovány z rozpočtu EU, a následně rozvíjet celý ekosystém projektů na bázi AI.

Detaily

Centrum excelence

Umělá inteligence (AI) je v současnosti velmi žhavým tématem. Informační a komunikační technologie nám nadále mají zjednodušovat život, zároveň ale mají například i potenciál zvýšit naši bezpečnost. A proto je fenomén AI v současnosti evropskou prioritou.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme