Příležitosti pro české firmy na Ukrajině

Jaké se českým firmám aktuálně nabízejí příležitosti na rozvíjející se Ukrajině?

Více informací

Doprava a infrastruktura

Na ukrajinské straně je zájem o repasované tramvaje a trolejbusy, o rekonstrukci kolejových tratí a tramvajového vozového parku, a to například ve formě společných opravárenských podniků. Příležitosti existují též na trhu osobních vozidel, kde se očekává výraznější růst poptávky. Ukrajina hodlá těžit z výhodné geografické polohy a rozvíjet své možnosti tranzitní země pro přepravu zboží mezi Evropou, Asií a Středním východem. Rozvoj silniční, železniční, letecké a námořní infrastruktury může představovat zajímavý obchodní potenciál i pro české firmy.

Energetika

Ukrajinské hospodářství patří k energeticky nejnáročnějším na světě, pro výrobu jednotky HDP spotřebuje 2x až 3x více energie než země EU, přičemž je z velké části závislé na dovozech zdrojů energie. Značný budoucí potenciál tedy spočívá v oblasti obnovitelných zdrojů energie, v energetické efektivnosti a v modernizaci jaderných a tepelných elektráren. Další příležitostí je modernizace energetické infrastruktury, projekty na zvyšování propustnosti elektrických sítí mezi EU a Ukrajinou, průzkum a těžba ropy a zemního plynu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Jedná se o nejsilnější a do budoucna nejnadějnější sektor ukrajinské ekonomiky. Zemědělství už nyní představuje nejvýnosnější odvětví ukrajinského exportu. Země bude mít v budoucnu zájem zvyšovat nejen objem výroby a její produktivitu, ale i přidanou hodnotu. České firmy mohou dodávat na Ukrajinu kvalitní zemědělskou techniku a stroje na zpracování zemědělské produkce, ale i potraviny z oblasti zdravé výživy a různé delikatesy.

Zdravotnictví

Celá řada větších ukrajinských nemocnic předpokládá vybudování nových oddělení a jejich vybavení zdravotnickým zařízením a technologiemi. Státní nemocnice nakupují zdravotnické zařízení a materiál prostřednictvím elektronického systému ProZorro. Soukromé nemocnice jsou pružnější a nakupují často přímo u výrobců.

Environmentální technologie

Velký potenciál pro české firmy skýtá oblast technologií a zařízení pro vodárenství a čištění odpadních vod a oblast biotechnologií — dodávky bioplynových stanic, kotlů na biopalivo, výstavba a technologické dodávky pro skládky a spalovny. Jednou z národních priorit Ukrajiny je výstavba skládek, spaloven a čističek odpadních vod ve vybraných velkých městech. Existuje významný růstový potenciál ve vazbě na možnost čerpat finance z pomoci EU prostřednictvím EBRD. Perspektivní je též zahlazování stop po těžbě, zejména uhlí a uranu.

Text: Jakub Mareš

Zdroj: iTradeNews.cz

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme