Příležitosti pro české firmy ve Vietnamu

Jaké obchodní příležitostí pro české firmy nabídne rychle se rozvíjející Vietnam?

Více informací

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Vietnam je trh s obrovským potenciálem pro odbyt farmaceutických výrobků, zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky. V roce 2019 vzrostl celkový počet nemocnic v zemi na 1670, s ohledem na velkou vietnamskou populaci se však jedná stále o nedostatečný počet. Ve Vietnamu existuje nenasycená poptávka u léků (v místě se vyrábí jen 50 % spotřeby). Výroba vyspělé zdravotnické techniky je také jen v začátcích. V roce 2019 dosáhl trh s farmaceutickými výrobky objemu 6,7 mld. dolarů s průměrným ročním přírůstkem okolo 14 %. Ve stejném roce byly dovezeny farmaceutické výrobky a materiál za 3,3 mld. dolarů. Celková velikost trhu zdravotnických zařízení je odhadována na 1 mld. dolarů, z toho 90 % pochází z dovozu.

Energetika

Z důvodu zvyšující se průmyslové výroby poptávka po elektrické energii ve Vietnamu dlouhodobě stoupá v průměru mezi 10 až 12 % za rok. V budoucnu dojde ke zvýraznění podílu tepelných elektráren, a to zejména uhelných, jejichž podíl v energetickém mixu vzroste ze současných 37 % na 55 % v roce 2030 a podíl plynových elektráren na 17 %. Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by se měla do roku 2030 více než ztrojnásobit. V následujících letech je plánována zejména výstavba malých vodních, solárních a větrných elektráren a kogeneračních jednotek využívajících jako palivo biomasu nebo odpad, což jsou všechno perspektivní obory zejména z pohledu českých firem.

Těžební průmysl

Vietnam má bohaté a rozmanité zásoby nerostných surovin. Vládní energetická strategie na léta 2016-2030 počítá s nárůstem podílu uhlí na výrobě elektrické energie. Zejména v severních oblastech země bude využíváno převážně uhlí vytěžené z domácích zásob. Řada českých firem disponuje stroji, zařízeními i originálními technologiemi na těžbu uhlí, jeho dopravu, měření kvality apod., z nichž některé již do Vietnamu tradičně dodávají. Velký exportní potenciál mají také zařízení pro těžbu vápence a sklářské technologie k využití bohatých ložisek sklářských písků.

Obranný průmysl

Vietnam dlouhodobě usiluje o modernizaci svého námořnictva, letectva i pozemních sil, a proto má trvalý zájem o nabídky na dodávky pěchotních zbraní, munice, leteckých trenažérů, pokročilé protiletadlové systémy, generální opravy vojenské techniky (tanky T-5417-55), vrtulníků (Mi-17/Mi-8) a letadel (podzvukové stroje československé výroby 1-39). Obranný průmysl se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější oblasti českého exportu do Vietnamu, ať to jsou radarové systémy (ERA, Retia, Eldis), letecké simulátory VR Group, palné zbraně od České zbrojovky či munice z dílny Sellier&Bellot.

Strojírenství

Vietnamské státní podniky mají zastaralou strojní základnu a je plánována její obměna. Jako perspektivní se jeví i dodávky do nových privátních závodů budovaných vietnamskými podnikateli a zahraničními investory. V zemi je velká poptávka po obráběcích strojích, zájem je i o kompletní linky pro potravinářský průmysl, balicí stroje apod. Vietnam v roce 2019 dovezl stroje a zařízení v hodnotě 35 mld. dolarů.

Informační a komunikační technologie

Sektor informačních technologií je ve Vietnamu prudce rostoucím odvětvím a stává se odvětvím klíčovým. Jeho rozvoj je vládní prioritou. Konkrétně je zájem o různé aplikace v energetice nebo vojenství. V posledních letech roste poptávka po českých technologiích z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Civilní letectví

V souvislosti s plánovanou výstavbou nových letišť je zde možnost dodávek zařízení pro kontrolu letového provozu, osvětlení ranvejí, simulátorů apod. V této oblasti se také mohou české firmy uplatnit jak při výcviku vietnamských pilotů v ČR, tak při budování nových výcvikových center ve Vietnamu.

Automobilový průmysl

Rozvoj automobilového průmyslu má ve Vietnamu vzestupnou tendenci. V roce 2019 se v zemi prodalo 370 tisíc automobilových dopravních prostředků (osobní, nákladní vozy a autobusy). Letos se celkové prodeje odhadují na 450 tisíc automobilů a v roce 2035 dokonce na 1,5 milionu automobilů. Tato skutečnost vychází zejména z růstu kupní síly rostoucí vietnamské populace. Vietnamský automobilový trh nabízí příležitosti nejenom pro české výrobce automobilů, ale také pro subdodavatele a výrobce automobilových součástí.

Doprava a infrastruktura

Podle hlavního plánu rozvoje silniční dopravy ve Vietnamu bude do roku 2030 postaveno 20 dálnic s celkovou délkou 6411 km. Klíčové postavení v nově budovaném dálničním systému bude mít severojižní dálnice mezi Hanojí a Ho Či Minovým Městem v celkové délce 1941 km s plánovaným rozpočtem ve výši 18,5 mld. dolarů. Vietnamská velká města mají nedostatečně řešenou veřejnou dopravu, proto se potýkají s dopravními zácpami. Zde všude mohou být příležitosti pro české dodavatele tramvají, metra, autobusů či trolejbusů.

Vodohospodářství a zpracování odpadu

Vietnam patří k zemím, které trápí nedostatek čisté vody a mají řadu zdrojů znečištění životního prostředí. V zemi chybí efektivní odpadové hospodářství, je čištěno jen 10 % odpadních vod (v průmyslu jen 4 %), 40-70 % populace nemá kanalizaci, jejíž dobudování si vyžádá do roku 2025 zhruba 8,3 mld. dolarů. Vodohospodářská zařízení jako úpravny pitné vody, čističky odpadních vod, zařízení na odrolování a další úpravu vody atp. jsou velmi perspektivní komodity vývozu do Vietnamu. Každoroční záplavy zapříčiňují ohromné škody nejen na majetku. Proto jsou žádaná také protipovodňová zařízení a zátarasy. Potenciální exportní komoditou jsou i spalovny městského odpadu.

Zemědělství a potravinářství

Modernizace a mechanizace zemědělství je jednou z priorit země. Existuje zde poptávka po technologiích na zpracování cukrové třtiny (mlýnice, energetické jednotky) a chemikáliích pro výrobu cukru, technologiích pro chov dobytka nebo zavlažovacích systémech. Vietnam ročně dováží mléko a mléčné výrobky za 1 mld. dolarů, další významnou dovozní položkou je hnojivo a krmivo pro zvířata. V zemi existuje poptávka po konzervárnách, linkách na zpracování masa, ryba korýšů, je zájem o související balicí stroje a v neposlední řadě stále trvá poptávka po pivovarech, neboť v růstu spotřeby piva je Vietnam na prvním místě v jihovýchodní Asii. Vývoz českých pivovarnických technologií do Vietnamu již probíhá, ale lze očekávat jeho další nárůst.

Text: J. Dudák, zdroj: iTradeNews.cz

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme