Program podpory TREND

Ministerstvo průmyslu a obchodu v letošním roce odstartovalo program TREND na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tento projekt realizuje Technologická agentura České republiky.

Více informací

Program TREND vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR pro období 2016-2020. Jeho páteř tvoří iniciativa Průmysl 4.0 a mezi jeho hlavní cíle patří zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských podniků v mezinárodním prostředí.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme