Inovační strategie České republiky

Koncept značky Czech Republic The Country For The Future jako […]

Více informací

Koncept značky Czech Republic The Country For The Future jako národního hospodářského brandu České republiky je tak založena na komplexním přístupu představení České republiky jako země, které nejsou cizí technologické inovace a udržitelnost, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Značka přitom není jen označením Inovační strategie České republiky do roku 2030. Tvoří také hlavní komunikační linku a novou identitu v rámci národního marketingu. Úkolem je spojovat a vzájemně ladit marketingové aktivity; marketingové plány; komunikaci různých odvětví; soulad s dalšími značkami; komunikaci strategických projektů a služeb státu; či celkovou komunikaci doma i v zahraničí.

Rozhodli jsme se sestavit tým nejschopnějších osobností v oblasti inovací z firemního prostředí, vědců, akademiků i pracovníků veřejné správy, který připravil nejodvážnější inovační strategii posledních let s velkým kompetenčním přesahem, koncentrující aktivity řady resortů a organizací.

Jedním z hlavních cílů Inovační strategie ČR je rovněž podpora kreativity, nových způsobů myšlení a podnikání, ale hlavně zavádění nových principů spolupráce napříč státním aparátem a průmyslovými obory. Chceme nastartovat evoluční proces, abychom naši zemi zařadili mezi elitní země světa. Výzvou je spojení české technické erudice a vynalézavosti, schopnosti přinášet originální řešení, produkty a technologie na úrovni světové špičky s relativně omezenými zdroji.

Výsledky ze světa hovoří jasně – země, které se rozhodly zasvětit budoucnost inovacím, jsou dnes na vrcholu socioekonomického žebříčku. A právě taková je i naše vize pro Českou republiku. Buďme ambiciózní – do roku 2030 bychom nás rádi dostali mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Taková snaha je samozřejmě během na dlouhou trať, spíše rovnou maratonem. Ekonomika České republiky je v současnosti v dobré kondici. Naši vědci, vývojáři i podnikatelé se již dnes směle vyrovnají světovému standardu. Naše šance na globální úspěch tedy rozhodně nejsou zanedbatelné.

Jsme připraveni do oblasti vědy, výzkumu a inovací investovat rekordní množství zdrojů s cílem vytvořit z České republiky zemi, která se stane nejen symbolem znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž působištěm nejvýznamnějších světových vědeckých kapacit. Spojením našich průmyslových tradic, výzkumného zázemí a podnikatelských dovedností máme mimořádnou šanci zařadit Českou republiku do roku 2030 mezi nejpokrokovější země.

Inovační strategie je tak výchozím dokumentem, který udává směr i pro ostatní koncepční dokumenty a strategické přístupy.. Sleduje indikátory a naplňování měřitelných cílů definovaných European Innovation Scoreboard a Global Innovation Index  a nadto počítá se stoprocentní provázaností na Národní RIS3, Regionální inovační strategie a další dokumenty, které mají vliv na nastavování operačních programů Evropské unie.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme