Jednotná digitální brána (SDG)

Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway; SDG) je projekt Evropské […]

Více informací

Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway; SDG) je projekt Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.

Povinnost zřídit Jednotnou digitální bránu je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724. Hlavním důvodem pro vznik tohoto nařízení byla dlouhodobá snaha Evropské komise a členských států propojit sítě asistenčních a informačních elektronických služeb, jejichž účelem je pomoci občanům a podnikatelům k snadnému, uživatelsky příjemnému a srozumitelnému pohybu na vnitřním trhu EU. V konečném důsledku by tak měl vzniknout celoevropsky známý elektronický rozcestník, který bude jeho uživateli pravidelně využíván v případě, že se rozhodnou hledat dostupné a kvalitní informace, elektronické postupy nebo asistenci při jejich přeshraničních aktivitách v rámci EU.

Nařízení tedy povinuje členské státy a Evropskou komisi k vytvoření celoevropského on-line rozcestníku, jednotné digitální brány, který vznikne rozšířením a vylepšením současného webového portálu Your Europe (Vaše Evropa), a to do konce roku 2023. Jednotlivé členské státy Evropské unie mají za povinnost poskytnout přístup k nařízením stanoveným informacím, elektronickým postupům a asistenčním službám. Mezi oblasti informací, k nimž členské státy poskytnou přístup, patří například cestování, práce, registrace vozidel, pobyt či vzdělávání, určené zejména občanům, zatímco pro podnikatele budou relevantní informace z oblasti zahájení podnikání, zaměstnávání, daní nebo financování. V případě elektronických postupů budou muset členské státy umožnit přeshraniční přístup například k podání přiznání k dani z příjmu, k žádosti o důchod či k ohlášení podnikatelské činnosti. V neposlední řadě mezi asistenční služby, jež budou prostřednictvím Jednotné digitální brány dostupné, patří například jednotná kontaktní místa, kontaktní místa pro výrobky nebo služba EURES.

V České republice je za koordinaci správné implementace nařízení odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu, které v této věci spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Radou vlády pro informační společnost a ostatními dotčenými orgány státní správy. Současně je implementace nařízení plně provázána se strategií vlády pro digitalizaci ČR „Digitální Česko“. Nařízení bylo zařazeno mezi záměry „Informační koncepce ČR“ do cíle 1.03 „Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů „front-office‘“.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme