Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa (JKM) mají za cíl usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb, a to jak na území ČR, tak v dalších zemích EU a EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Informační a zprostředkovatelská pomoc je poskytována zejména podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit, nebo do těchto zemí poskytovat přeshraničně služby. Klienti díky JKM nemusí ztrácet čas obíháním velkého množství úřadů, ale veškeré potřebné formality pro vstup do podnikání vyřídí na jednom místě. JKM je možné kontaktovat online prostřednictvím formuláře na webu businessinfo.cz, nebo osobně na živnostenských úřadech v krajských městech a v Praze.

Více informací

Jednotná kontaktní místa (JKM) mají za cíl usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb, a to jak na území ČR, tak v dalších zemích EU a EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Informační a zprostředkovatelská pomoc je poskytována zejména podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit, nebo do těchto zemí poskytovat přeshraničně služby. Klienti díky JKM nemusí ztrácet čas obíháním velkého množství úřadů, ale veškeré potřebné formality pro vstup do podnikání vyřídí na jednom místě. JKM je možné kontaktovat online prostřednictvím formuláře na webu businessinfo.cz, nebo osobně na živnostenských úřadech v krajských městech a v Praze.

Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat v ČR a rovněž kdekoliv v Evropské unii. Další úlohou Jednotného kontaktního místa je zprostředkovat klientovi informace a kontakt na příslušný úřad v ČR i v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Mimo to Jednotné kontaktní místo zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací příslušným orgánům. Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na jednom místě.

Jednotné kontaktní místo dále poskytuje

  • informace o opravných prostředcích proti rozhodnutí správních úřadů a o možnostech řešení sporů,
  • informace o ochraně spotřebitele,
  • kontaktní údaje na organizace, které poskytovatelům služeb nabízí praktickou pomoc,
  • informace o regulovaných povoláních.

Kontakt

V České republice se nachází 15 Jednotných kontaktních míst. Jejich seznam a kontakty na příslušné JKM naleznete internetových stránkách portálu pro podnikání a export BusinessInfo.

Dotazy můžete pokládat také prostřednictvím formuláře, který se nachází na stránkách BusinessInfo.cz.

Na jednotná kontaktní místa se můžete obrátit nejen v češtině, ale také i v angličtině.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme