Odborná pracovní skupina pro prezentaci ČR na Olympijských hrách

Sportovní událost formátu Olympijských her samozřejmě představuje skvělou příležitost pro prezentaci naší České republiky. Na této potřebě se shodují jednotlivé resorty, Národní sportovní agentura i Český olympijský výbor. Hlavním cílem přitom je plánování v dlouhodobém horizontu a posílení pozitivního vnímání ČR v zahraničí.

Více informací

Sportovní událost formátu Olympijských her samozřejmě představuje skvělou příležitost pro prezentaci naší České republiky. Na této potřebě se shodují jednotlivé resorty, Národní sportovní agentura i Český olympijský výbor. Hlavním cílem přitom je plánování v dlouhodobém horizontu a posílení pozitivního vnímání ČR v zahraničí.

Národní marketingový tým proto zřídil odbornou pracovní skupinu pro prezentaci České republiky na LOH v Tokiu, ale zejména včasnou a koncepční přípravu prezentace České republiky v pravidelných dvouletých periodách olympijských her. Ta by se měla samozřejmě týkat i dalších zimních a letních olympiád. Příležitost vidíme v nastavení jednotné prezentace, souvislosti s jednotnou vizuální identitou, chytrým merchandisingem, ambasadorských programem a dalšími spojitostmi.

Prvním cílem je nastavení spolupráce a přesné zadání k podpoře ekonomické diplomacie, podpory exportu i celkové image ČR u příležitostí konání Olympijských her. Vítáme vynikající spolupráci s ČOV při nastavování dlouhodobé spolupráce.

Pro národní marketingový tým je ČOV v mnoha směrech inspirací. Vždyť právě sport dokáže kolektiv spojit, posílit, a navíc sleduje společný cíl. A v případě úspěchu či minimálně sdíleného úsilí velmi podporuje národní hrdost. Spokojený a na výsledky hrdý člověk je nejlepším velvyslancem země. Je tak vcelku logické a funkční podporovat olympijské myšlenky prostřednictvím festivalů, informacemi v médiích, příjemnými prostory pro setkávání a sdílení zážitků apod.

Z naší země totiž pocházejí vynikající sportovní talenty, rodí se tu olympijští vítězové, nacházíme vzorová inovační řešení a dosahujeme výsledků inspirativních pro celý svět jak ve sportu, tak v jiných oblastech. Jsme rádi, že Český olympijský výbor je v mnoha činnostech inspirací pro Mezinárodní olympijský výbor např. při realizaci olympijských festivalů, media house, apod.

Český olympijský výbor tak představil návrh prezentace ČR na olympiádě v Tokiu. Dá se považovat za maximalistický. Prezentace v chytrém marketingu podle Inovační strategie by měla být založena právě především na spolupráci a synergiích.

Možná spolupráce státu s ČOV by měla být v duchu motta Českého výboru ve stylu Czech Team: jednotné zadání, jednotná prezentace, jednotný postup. Prezentace ČR na olympiádě se tak připravuje na jednom místě. S MŠMT je v součinnosti mj. Ministerstvo průmyslu a obchodu a další resorty.

zdroj: MPO / NMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme