Odborná pracovní skupina pro prezentaci ČR na Olympijských hrách

Sportovní událost formátu Olympijských her samozřejmě představuje skvělou příležitost pro […]

Více informací

Sportovní událost formátu Olympijských her samozřejmě představuje skvělou příležitost pro prezentaci naší České republiky. Na této potřebě se shodují jednotlivé resorty, Národní sportovní agentura i Český olympijský výbor. Hlavním cílem přitom je plánování v dlouhodobém horizontu a posílení pozitivního vnímání ČR v zahraničí.

Národní marketingový tým proto zřídil odbornou pracovní skupinu pro prezentaci České republiky na LOH v Tokiu, ale zejména včasnou a koncepční přípravu prezentace České republiky v pravidelných dvouletých periodách olympijských her. Ta by se měla samozřejmě týkat i dalších zimních a letních olympiád. Příležitost vidíme v nastavení jednotné prezentace, souvislosti s jednotnou vizuální identitou, chytrým merchandisingem, ambasadorských programem a dalšími spojitostmi.

Prvním cílem je nastavení spolupráce a přesné zadání k podpoře ekonomické diplomacie, podpory exportu i celkové image ČR u příležitostí konání Olympijských her. Vítáme vynikající spolupráci s ČOV při nastavování dlouhodobé spolupráce.

Pro národní marketingový tým je ČOV v mnoha směrech inspirací. Vždyť právě sport dokáže kolektiv spojit, posílit, a navíc sleduje společný cíl. A v případě úspěchu či minimálně sdíleného úsilí velmi podporuje národní hrdost. Spokojený a na výsledky hrdý člověk je nejlepším velvyslancem země. Je tak vcelku logické a funkční podporovat olympijské myšlenky prostřednictvím festivalů, informacemi v médiích, příjemnými prostory pro setkávání a sdílení zážitků apod.

Z naší země totiž pocházejí vynikající sportovní talenty, rodí se tu olympijští vítězové, nacházíme vzorová inovační řešení a dosahujeme výsledků inspirativních pro celý svět jak ve sportu, tak v jiných oblastech. Jsme rádi, že Český olympijský výbor je v mnoha činnostech inspirací pro Mezinárodní olympijský výbor např. při realizaci olympijských festivalů, media house, apod.

Český olympijský výbor tak představil návrh prezentace ČR na olympiádě v Tokiu. Dá se považovat za maximalistický. Prezentace v chytrém marketingu podle Inovační strategie by měla být založena právě především na spolupráci a synergiích.

Možná spolupráce státu s ČOV by měla být v duchu motta Českého výboru ve stylu Czech Team: jednotné zadání, jednotná prezentace, jednotný postup. Prezentace ČR na olympiádě se tak připravuje na jednom místě. S MŠMT je v součinnosti mj. Ministerstvo průmyslu a obchodu a další resorty.

zdroj: MPO / NMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme