Odpočty na vědu a výzkum

Letos v březnu vešla v platnost také novela pro pravidla daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Změnil se tak celý proces uplatňování odpočtů a důraz byl kladen především na snížení jeho administrativní náročnosti.

Více informací

Pokud se má Česká republika v budoucnu řadit mezi inovativní špičku, je potřeba tyto procesy zpřístupnit všem zajímavým projektům a iniciativám.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme