Příprava projektu AI Centrum

Fenomén umělé inteligence (AI) je v současnosti rovněž celoevropskou prioritou. Umělá inteligence aktuálně tvoří jednu z hlavních priorit Evropské komise V plánu je vybudování čtyř sítí výzkumných center, které budou financovány z rozpočtu EU, a následně rozvíjet celý ekosystém projektů na bázi AI.

Více informací

V těchto Centrech se setkají ti nejlepší vědci a vývojáři na mezinárodní scéně. Doufáme, že jedno takové Centrum excelence vyroste i v Praze. Na jeho přípravě se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu už nyní podílejí pracoviště ČVUT, MFF UK, MUNI, VUT nebo VŠB.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme