Zasedání Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí z 28. ledna 2020

28. ledna 2020 zasedl poprvé v tomto roce poradní orgán ministra zahraničních […]

Více informací

28. ledna 2020 zasedl poprvé v tomto roce poradní orgán ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí. Jednání Komise vedla v zastoupení ministra náměstkyně Anita Grmelová. Komise byla ustavena s cílem sjednotit aktivity jednotlivých ministerstev a dalších státních i nestátních institucí a organizací při budování pozitivního obrazu České republiky v zahraničí.

Na programu jednání bylo ustavení expertních skupin v rámci Komise. Marketingový tým Ministerstva průmyslu a obchodu poté představil pravidla pro používání nového brandu České republiky Czech Republic: The Country For The Future”. Jednotlivé expertní skupiny se budou věnovat tématům jako je podpora exportu, prezentace vědy a výzkumu a prezentace České republiky jako optimálního místa pro práci a život kvalifikovaných zahraničních profesionálů. Dalšími tématy, kterými se budou expertní skupiny zabývat, je prezentace kulturního a historického bohatství naší země a podpora cestovního ruchu.

Celý článek najdete zde.

Zdroj: MZV

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme