Specializované šetření odhalí chování a dopad koronaviru

Na dva tisíce respondentů se účastní epidemiologicko-sociologického šetření české populace. To se zaměřuje na přítomnost protilátek viru COVID-19 a sociodemografické faktory. Upřesní se tak data ohledně relativní rizikovosti různých skupin populace. Vzorky analyzují imunologové a lékaři.

Více informací

Na dva tisíce respondentů se účastní epidemiologicko-sociologického šetření české populace. To se zaměřuje na přítomnost protilátek viru COVID-19 a sociodemografické faktory. Upřesní se tak data ohledně relativní rizikovosti různých skupin populace. Vzorky analyzují imunologové a lékaři.

„Odborná i laická veřejnost se pravděpodobně shodne na tom, že mezi nejohroženější osoby patří senioři a muži. O dalších rizikových faktorech se ale ví stále relativně málo. Projekt má tedy vysoký potenciál přinést klíčové poznatky ohledně rizika koronaviru se zřetelem na rozlišné životní podmínky testovaných osob,“ vysvětlil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která projekt podpořila 12,6 miliony korun z Programu ÉTA.

Výsledky krevních testů budou propojeny s údaji o životním stylu jednotlivců a krevních analýz z období před vypuknutím pandemie. K těmto informacím má řešitelský tým přístup v rámci Českého panelového šetření domácností. Výběrové šetření se totiž nezaměřuje pouze na věk, pohlaví či úroveň vzdělání, ale i na detailní údaje o zdraví, životním stylu či způsobu trávení volného času.

„Existující data jsme již minulý rok doplnili o epidemiologické informace. Naším cílem bylo totiž zmapovat zdravotní stav populace. Zabývali jsme se například funkcí jater či výskytem zánětů u dotazovaných osob. V návaznosti na vzniklou pandemii jsme nyní schopni veškeré výzkumy propojit dohromady. Výsledkem bude lepší porozumění chování koronaviru a vytvoření nástrojů, které zmírní následky pandemie,“ dodala Dana Hamplová ze Sociologického ústavu AV ČR. Díky podpoře TA ČR bude možné lépe vytipovat, u kterých skupin probíhá nákaza častěji bezpříznakově, nebo zkoumat podmínky šíření viru v rámci domácnosti.

Řešitelský tým, skládající se z výzkumníků Sociologického a Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. společně s MEDIAN, s.r.o. a STEM/MARK, a.s., předá v průběhu letošního září finální zprávu o výsledcích výzkumu ministerstvu zdravotnictví. Průběžné výsledky výzkumu pak budou k dispozici ministerstvu zdravotnictví již od června.

Zdroj: TA ČR

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme