Státní plavební správa spustila systém elektronických žádostí na vůdce malého plavidla

Státní plavební správa aktuálně spustila oficiální systém elektronických žádostí na vůdce malého plavidla. Jedná se o pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob k vedení plavidla elektronickou cestou (v rámci budování Portálu doprava ve spolupráci s Ministerstvem dopravy). V první fázi je umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky.

Více informací

Státní plavební správa aktuálně spustila oficiální systém elektronických žádostí na vůdce malého plavidla. Jedná se o pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob k vedení plavidla elektronickou cestou (v rámci budování Portálu doprava ve spolupráci s Ministerstvem dopravy). V první fázi je umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky.

Postupně se bude tento pilotní projekt rozšiřovat o další podání (např. výměny průkazů, kapitáni apod.). Konkrétně systém umožňuje žadatelům pomocí webových formulářů zadat potřebné údaje k přihlášení se na zkoušku k získání  průkazu Vůdce malého plavidla, vybrat termín této zkoušky a zaplatit správní poplatek platební kartou. Systém přenese všechny žadatelem zadané údaje do Informačního systému Státní plavební správy a vygeneruje potřebné vstupní formuláře. Systém emailem informuje žadatele a oprávněné zaměstnance Státní plavební správy o úspěšně podané žádosti.

Cílem náhrady původních papírových formulářů jejich elektronickou obdobou je snížení zátěže žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, kteří nyní mohou žádost podat z pohodlí svého domova. Zároveň ale také zátěže zaměstnanců Státní plavební správy, která byla spojena se skenováním papírových dokumentů a jejich poměrně složitým oběhem v papírové podobě. Došlo k celkovému zjednodušení toku podkladů pro vydání průkazu způsobilosti.

Odkaz na systém včetně podrobného návodu

Zdroj: MD

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme