V roce 2021 bude EUIPO spolu s národními úřady průmyslového vlastnictví rozdělovat finanční prostředky pro malé a střední podniky

V roce 2021 bude EUIPO spolu s národními úřady průmyslového vlastnictví rozdělovat finanční prostředky z COSME FUND pro malé a střední podniky. Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž refunduje 75 % této částky za poskytnuté služby. Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomohou SME s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To usnadní SME vypracovat strategii v duševním vlastnictví v současné době i v budoucnosti.

Více informací

V roce 2021 bude EUIPO spolu s národními úřady průmyslového vlastnictví rozdělovat finanční prostředky z COSME FUND pro malé a střední podniky. Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž refunduje 75 % této částky za poskytnuté služby. Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomohou SME s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To usnadní SME vypracovat strategii v duševním vlastnictví v současné době i v budoucnosti.

V roce 2021 bude EUIPO implementovat fond Evropské komise COSME FUND pro malé a střední podniky pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19. Očekává se, že fond přispěje k rychlejšímu zotavení ekonomiky EU a k posílení růstu malých a středních podniků v EU, čímž si udrží konkurenceschopnost.

Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž SME refunduje 75% této částky za poskytnuté služby. Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomohou SME s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To usnadní SME vypracovat obchodní strategii v duševním vlastnictví v současné době i v budoucnosti.

Dále z tohoto fondu bude poskytována 50 % dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech.

Podrobné informace o čerpání těchto dotací lze najít na webových stránkách EUIPO nebo na webu ÚPV.

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme