Vědci budou moct snadněji založit spin-off firmu, MPO má návod

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce motivovat všechny veřejné výzkumné instituce k tomu, aby při svých pracovištích více zakládaly takzvané spin-off společnosti. Tyto komerční firmy by měly napomoci převádět výsledky výzkumu do praxe. V Česku jich ročně vzniká zhruba čtyři až pět. Vědecká pracoviště podle MPO zakládají spin-offy nahodile, protože jsou v akademickém prostředí považovány za rizikové. Ministerstvo proto za pomoci právníků vytvořilo návod, jak mají výzkumné organizace postupovat a založení pro ně bylo snazší. V pondělí bude o materiálu jednat vláda.

Více informací

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce motivovat všechny veřejné výzkumné instituce k tomu, aby při svých pracovištích více zakládaly takzvané spin-off společnosti. Tyto komerční firmy by měly napomoci převádět výsledky výzkumu do praxe. V Česku jich ročně vzniká zhruba čtyři až pět. Vědecká pracoviště podle MPO zakládají spin-offy nahodile, protože jsou v akademickém prostředí považovány za rizikové. Ministerstvo proto za pomoci právníků vytvořilo návod, jak mají výzkumné organizace postupovat a založení pro ně bylo snazší. V pondělí bude o materiálu jednat vláda.

Pro zakládání spin-offů není podle předkládací zprávy potřeba změn v zákonech. Přestože založení někdy představuje pro výzkumnou organizaci úskalí, neklade jim česká ani unijní legislativa překážky, píše se ve zprávě.

„Například v Izraeli vznikají desítky inovativních spin-offů ročně a je to jeden z důvodů, proč je tato země tak úspěšná v komercializaci výsledků výzkumu,“ řekl ČTK náměstek MPO Petr Očko. Jednou z bariér vzniku spin-offů v ČR je podle něj nejasnost pravidel pro založení nové firmy z akademické instituce. Dodal, že právě to materiál řeší s cílem zvýšit počet spin-offů a posílit komercializaci výsledků výzkumu i v ČR.

Podle MPO umožní spin-off společnosti vědcům flexibilněji rozhodovat a reagovat na nabídku a poptávku podnikatelského sektoru, zároveň umožní vyvést rizika mimo výzkumnou organizaci. Jde například o ztráty anebo odpovědnost za škodu. Dalším benefitem může být podle MPO fakt, že akademická instituce si díky tomu může zajistit další zdroj svého financování, zvýší si prestiž a zároveň si udrží klíčové vědce.

„V řadě případů zakládají spin-off výzkumné organizace společně se svými zaměstnanci, založit ji ale mohou i zvlášť,“ uvedla ředitelka odboru start-upů státní agentury CzechInvest Markéta Přenosilová. Specifickým případem se stoprocentním podílem mateřské organizace je podle ní takzvaná vyčleněná kancelář transferu technologií jako dceřiná společnost. Její výhodou podle Přenosilové je, že je více flexibilní v rozhodování a méně zatížena administrativou.

„Takto už funguje například firma IOCB Tech s.r.o. při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR nebo firma CUIP s.r.o. při Univerzitě Karlově,“ řekla náměstkyně MPO Silvana Jirotková. IOCB Tech stoprocentně vlastní ústav a firma pomáhá přenášet výsledky jeho základního výzkumu například v medicinální chemii, materiálové chemii, biologii a chemii blízkých disciplínách. Podílela se i na dojednání a uzavření více než desítky licenčních smluv s farmaceutickými firmami, připomněla Jirotková.

Zdroj: ČTK

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme