Více než 3,5 miliardy z fondů EU pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání v krajích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 3,65 miliardy korun na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Tyto projekty přispějí k realizaci naplánovaných opatření – dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, podpoří se aktivity na rozvoj polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství či zahraniční stáže učitelů.

Více informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 3,65 miliardy korun na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Tyto projekty přispějí k realizaci naplánovaných opatření – dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, podpoří se aktivity na rozvoj polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství či zahraniční stáže učitelů.

Výzva Implementace krajských akčních plánů II navazuje na úspěšnou výzvu z roku 2017, v rámci které byly podpořeny projekty za více než 1,6 miliardy korun. „Jsem rád, že se KAPy staly nedílnou součástí vzdělávací politiky České republiky. Díky našim intervencím se téma  vzdělávání dostalo do širokého povědomí. Jednotliví aktéři v území o něm začali mluvit, začali plánovat jeho zlepšování a zkvalitňování a shodli se na dílčích opatřeních. Právě ta nyní umožňujeme naplnit a realizovat,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Výzva umožňuje jednotlivým krajům realizovat širokou škálu aktivit, které odpovídají specifickým potřebám jejich regionu a pomáhají naplňovat klíčová témata krajských akčních plánů. Mezi tato témata, na něž se projekty zaměří, patří například podpora polytechnického a odborného vzdělávání, spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti nebo kariérového poradenství. Tyto aktivity jsou také doplňovány nutnými investicemi.

Novinkou je možnost realizovat v rámci projektu aktivity, které navazují na projekty z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. Další výzva šablon pro SŠ a VOŠ bude vyhlášena až z připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský. Mezitím mohou školy realizovat aktivity v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů II, které umožní překlenout možný výpadek intervencí v řádu jednotek měsíců. Tato výzva školám nabízí nejdůležitější a nejžádanější šablony, jako je tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, doučování či personální podpora.

Řídicímu orgánu se podařilo také vyjednat novou šablonu, o níž si kraje mohou koordinovaně za své školy zažádat, a to zahraniční stáže. Pobyty učitelů v zahraničí budou zaměřeny na zvýšení jejich pedagogických kompetencí a na přenos každodenních příkladů dobré praxe do českých škol.

Žádosti o podporu do výzvy Implementace krajských akčních plánů II mohou jednotlivé kraje předkládat od 31. října 2019 do 31. května 2021 do 14:00 hod.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Finanční alokace pro jednotlivé kraje:

Kraj Maximální alokace (dle žáků a studentů na kraj)
Hlavní město Praha 556 206 000 Kč
Středočeský kraj 323 705 500 K
Jihočeský kraj 226 797 000 Kč
Plzeňský kraj 188 326 000 Kč
Karlovarský kraj 99 740 500 Kč
Ústecký kraj 300 247 500 Kč
Liberecký kraj 131 044 500 Kč
Královéhradecký kraj 191 743 000 Kč
Pardubický kraj 183 591 500 Kč
Kraj Vysočina 171 445 000 Kč
Jihomoravský kraj 395 275 500 Kč
Olomoucký kraj 228 063 500 Kč
Zlínský kraj 203 745 000 Kč
Moravskoslezský kraj 451 164 500 Kč

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme