Vláda podporuje firemní VaV spíše přes dotace než daňové odpočty

Vládní podpora výzkumu a vývoje (VaV) v tuzemském podnikatelském sektoru byla přes přímé dotace v roce 2017 vyšší než přes daňové odpočty. Podle statistiky OECD dosáhly vládní dotace na firemní výzkum a vývoj 0,08 % HDP, zatímco nepřímá podpora v podobě daňového zvýhodnění VaV činila pouze 0,05 % HDP. Celková výše veřejné podpory VaV v podnikatelském sektoru zůstala oproti roku 2006, kdy dosáhla 0,14 % HDP, prakticky stejná.

Více informací

Vládní podpora výzkumu a vývoje (VaV) v tuzemském podnikatelském sektoru byla přes přímé dotace v roce 2017 vyšší než přes daňové odpočty. Podle statistiky OECD dosáhly vládní dotace na firemní výzkum a vývoj 0,08 % HDP, zatímco nepřímá podpora v podobě daňového zvýhodnění VaV činila pouze 0,05 % HDP. Celková výše veřejné podpory VaV v podnikatelském sektoru zůstala oproti roku 2006, kdy dosáhla 0,14 % HDP, prakticky stejná.

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že největší podpoře firemního VaV se těší Rusko, Francie, Belgie, Jižní Korea a Spojené království, kde celková vládní podpora přesahuje 0,3 % HDP. Zatímco ve Francii, Belgii a Spojeném království je podpora směřována spíše přes daňové odpočty, u zbylých dvou zemí převažují přímé dotace. Mezi roky 2006 a 2017 došlo k největšímu nárůstu veřejné podpory VaV v Belgii, Spojeném království, Francii a na Islandu. Štědrost daňového systému v oblasti VaV se v jednotlivých zemích liší

Obecně používaným indikátorem vyjadřujícím výši daňové podpory firemních výdajů na VaV je 1 – B-index, který představuje hodnotu daňového zvýhodnění na jeden dolar vynaložený na výzkum a vývoj. Pokud je například hodnota tohoto indikátoru 0,5 znamená to, že za každý dolar vynaložený na výzkum a vývoj získá firma daňovou úlevu ve výši 0,5 dolaru.1 Tedy čím vyšší je hodnota, tím vyšší pobídku daňový systém nabízí.

Hodnota indikátoru 1 – B-index pro Českou republiku v roce 2019 byla jak pro malé, tak velké podniky 0,21. To znamená, že za každý dolar investovaný do výzkumu a vývoje získaly podniky daňovou úlevu ve výši 0,21 dolaru. Výše daňové podpory zůstává v ČR v čase konstantní. Ve srovnání s ostatními zeměmi V4 je daňové zvýhodnění téměř stejné v Polsku, Maďarsku i České republice, pouze na Slovensku je mírně vyšší (0,28). Z ostatních zemí OECD nabízí nejvelkorysejší daňovou podporu VaV Francie a Portugalsko, naopak skoro žádnou Německo, Švýcarsko a Finsko, kde však na podporu firemního VaV používají přímé dotace. S cílem zvýšit využívání daňových odpočtů na VaV v ČR byl vloni novelizován zákon o daních z příjmů. Firmy už nebudou muset dopředu zpracovávat výzkumný projekt, ale bude jim stačit, když finanční správě dodají informaci, že o něčem takovém uvažují, a samotný projekt budou mít zpracovaný až v době podání daňového přiznání. Finanční správa zároveň získá záruku, že tato nepřímá podpora, která má firmy podnítit k výzkumu a inovacím, nebude zneužívána.

Zdroj: MPO

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme