Vláda schválila „jízdní řád“ Inovační strategie

 Tento dokument stanovuje konkrétní opatření včetně termínů, jak posouvat Českou republiku směrem k inovační ekonomice a představit ji jako zemi pro budoucnost.

Více informací

 Tento dokument stanovuje konkrétní opatření včetně termínů, jak posouvat Českou republiku směrem k inovační ekonomice a představit ji jako zemi pro budoucnost.

Garanty, systém řízeni, vznik Národního analytického týmu, finanční zdroje, jasně definované priority či časový harmonogram. To mimo jiné obsahuje materiál „Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019-2030“, který po projednání Radou pro výzkum, vývoj a inovace schválila vláda.

Zjednodušeně jde o jízdní řád toho, co, kdy, kdo, jak a za co se budou jednotlivé cíle inovační strategie v praxi realizovat. Dokument, který jde napříč resorty i dalšími organizacemi, počítá s financováním jednotlivých opatření z národních i z evropských zdrojů. Řídící a koncepční roli má při jeho uvádění v život sehrát Rada pro výzkum, vývoj a inovace, výkonnou i koordinační Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ambicí schváleného materiálu „Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019-2030“, kdy už samotný název říká, o co vlastně jde, je dopracovat se k tomu, aby ČR skutečně byla zemí pro budoucnost – Czech Republic: The Country For The Future. Pokud se podle něj bude postupovat, inovační ekonomika založená na přidané hodnotě se stane skutečností, což pomůže zvýšit odolnost tuzemského hospodářství vůči výkyvům. Není přitom důležité, kolik se popsalo stran papíru, ale to, zda jsou stránky popsány srozumitelně a návodně tak, že jejich praktické provádění skutečně pomůže zlepšit ekonomickou situaci České republiky a všech obyvatel. Že to jde, ukazují konkrétní projekty, které se v rámci Inovační strategie už realizovaly a jejichž přehled materiál také obsahuje.

Slovy čísel: Investice v souladu s Inovační strategií do výzkumu a vývoje meziročně vzrostly o 12,3 miliardy korun a loni tak celkem činily 102,8 miliardy. Zároveň rostl i počet samotných výzkumníků. Pro příští rok byl pouze z národních zdrojů na danou oblast schválen rozpočet 37,5 miliardy korun, tedy o dvě miliardy vyšší než loni. Finance lze čerpat z různých programů, letos odstartoval třeba TREND určený na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje či první veřejná soutěž z programu The Country For The The Future, který mohou využít malé a střední firmy včetně tzv. start-upů a spin-offů. Pro budoucnost českého průmyslu je podpora aplikovaného průmyslového výzkumu a propojení s praxí naprosto zásadní. Je taky, jak potvrdil ČSÚ, historicky nejvyšší, a to 1,93 % HDP a má se ještě posílit. Tak, aby do roku 2025 byla na 2,5 procentech HDP.

Změnil se také přístup ČR, co se týče podpory zahraničních investic. Od letošního září platí, že se podporují investice s přidanou hodnotou. Zjednodušeně nejde o to, aby ČR byla montovnou, ale aby se tu realizovaly vysoce kvalitní projekty, kde najdou práci kvalifikovaní a dobře zaplacení lidé. Nejen proto materiál „Systém řízení a koordinace Inovační strategie ČR“ mimo jiné počítá se zřízením národního analytického týmu, který by měl jako jeden z prvních úkolů stanovit měřitelné indikátory či vybrat „české megatrendy“. Vzniknout má rovněž finanční tým, který bude spravovat finanční zdroje tak, aby se plnily priority a Inovační strategie jako taková.

Systém řízení a realizace je v souladu s Národním investičním plánem, který ministři schválili ve stejný den.

Zdroj: MPO

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme